Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΠΕΜΠΤΗ

τώρα!

21

ΙΟΥΝΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4867/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ»

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Έκοψαν το ρεύµα
σε καρκινοπαθή!

Πειραµατισµοί
στην Κανακάρη

Η ∆ΕΗ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 850 ΕΥΡΩ

ΘΕΩΡΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 7

ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ: ΧΩΡΙΣ ΡΑ∆ΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΑΡΑΞΟΥ

ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΕ ΑΠΟ Ι.Χ.
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

«Έσβησε»
στην
άσφαλτο
6χρονος!
ΣΚΗΝΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ

Ακύρωση πτήσεων,

δυσφήµιση της χώρας

ΣΕΛ. 2

Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ

ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΖΗΤΑ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο Β. ΛΙΟΛΙΟΣ

Καταξίωση
και στην Ευρώπη

ΣΕΛ. 7

ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ: ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΗΣΗ

Με ζόρι και άγχος

Στα δικαστήρια
πάλι οι...
συµβασιούχοι!

ΣΕΛ. 19-25

ΣΕΛ. 5

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018: ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρακτορείο ∆ιανοµής Τοπικού Τύπου

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Κ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ

Ελεύθερος
µε όρους

ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΕΛ. 4

Φούντωσε πάλι
ο Ριγανόκαµπος

Θεσµοθέτηση
Βραβείου Νόµπελ

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 9

Πριν από λίγες ηµέρες, για την ακρίβεια στις 18 Ιουνίου, έληξε µια µακροχρόνια δικαστική διαµάχη µεταξύ του Πρακτορείου και της εφηµερίδας
«Πελοπόννησος».
Η διαµάχη προέκυψε όταν τον Ιούνιο του 2014 οι υπεύθυνοι της εφηµερίδας και κατά βάση ο εκδότης, Θόδωρος Λουλούδης, κατήγγειλαν στις αστυνοµικές Αρχές, ότι το Πρακτορείο έκλεβε από τις εισόδους πολυκατοικιών
φύλλα της εφηµερίδας «Πελοπόννησος».
Ακολούθησε δικαστική δικαίωση του Πρακτορείου, αφού οι κατηγορίες αυτές ήταν και αποδείχθηκαν αβάσιµες και ανακριβείς.
Το Πρακτορείο, από την πλευρά του, στράφηκε κατά του εκδότη Θ. Λουλούδη,
για ψευδή καταµήνυση κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και για ψευδορκία
µάρτυρα κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.
Η διαφορά αυτή έληξε εξωδικαστικά, αφού πρώτα ο Θ. Λουλούδης, δήλωσε τα παρακάτω:
n Ότι προέβη στις καταγγελίες του από εσφαλµένες πληροφορίες.
n Ότι είναι πεπεισµένος πως το Πρακτορείο δεν είχε καµιά ανάµειξη σε
υπόθεση αφαίρεσης φύλλων της εφηµερίδας «Πελοπόννησος».
n Ότι τιµά και σέβεται τους υπεύθυνους του Πρακτορείου, αναγνωρίζει την
επαγγελµατική τους ευσυνειδησία και τους ζητά συγνώµη για την ταλαιπωρία,
στην οποία τους υπέβαλε µε τις καταγγελίες του.
Αυτά τα ολίγα προς ενηµέρωση του τοπικού αναγνωστικού κοινού και την
αποκατάσταση της αλήθειας.
Υ.Γ.: Περιµένουµε τη δηµοσίευση στην εφηµερίδα «Πελοπόννησος» του κειµένου, που αποτέλεσε τον εξωδικαστικό συµβιβασµό.
Για το Πρακτορείο ∆ιανοµής Τοπικού Τύπου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ