Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27068
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
Reuters: H
συμφωνια Υια το
ονοματολογικό θα
Κράτη-μέηη
να τηρησουν τις
on ησει την
Ελλάδα στις
συνομιλίες για την
εηαφρυνση του
χρεους
οεσμεύσεις τους
ελληνική
οικονομιας, η ο
ποία βυθίστηκ
Με την επιτευξη της συμφωνιας με
την πΓΔΜ ο πρωθυπου"Qγός, Αλέξης Τσί
ναπτύχθηκε ελαφρά το 2014 και στη
2015-16. «Το περασμένο έτος παρά
τηρήθηκε μια επιστροφή στην ανάπτυ
τητες να πείσει τους πιστωτές της Ελλά
δας να συμφωνήσουν στην ελαφρυνση
έπουμ
υποστη
το πραχτορείο
Reuters.
Με τη συμφωνία αυτή δίνεται η ευκαι
ρία να τερματιστεί μια διαμάχη 27 ετών
που δυσχόλευ
επέκταση τη
μπιστοσύνης στα δημόσια οικονομικά
ης Ελλάδας στα τέλη του 2009 «πά
γωσε» τη χωQα απο τις αγορές και ση
έναρξη τ
B. Ντομπρο σκις:
σημειώνοντας, ωστοσο, οτι απο
κληση στο Eurogroup να
λειμμα 15,1% του ΑΕΠ το 2009, η Ελλάδα
για «χρίσιμη» εβδομάδα για την Ελλάδα.
ά αναρτ
ις αποφασεις που ειναι «απαQαιτητες
για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνιχού προγράμματος» απηύθυνε ο επιτροτος Οικονομιχών Υποθέσεων, IILEQ MoΠροσΠάθεια
στο Twitter επισημαίνει τις σημαντικότε
ρες εξελίξεις των τελευταίων ετών, με α
Q1θμούς, λίγο πριν από τη λήψη των
μειώνε
,5% ,υψηλά
την εΠιτεν η
Πρέσβης ΗΠΑ: «Ισχυρη η υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ
συμφωνιας στο
Eurogroup της
21ης Ιουνίου»
Την παQαδοχή ότι καταβάλλεται
στην Πλήρη οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας»
Με δείπνο
που 00γάνωσαν το ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητή!10, το
Χρηματιστή!ιο Αθηνών και το Γενικό
1100ξενείο της Ελλάδας, στο οποίο πα!α
κάθισαν ο αναπλήρωτης υπουργός Otkoνομίας χαι Ανάπτυξης, Αλέξης
τσης, ο Αμε!ικανός πρέσβης στην Αθή
να, ΤζέφQ1 11άιατ, θεσμϊκοί παράγοντες,
εκπροσωποι ε ηνιχων επιχειρησεων χαι
«Στα δύο τελευταία έτη, το 2016 και
2017 είχαμε περισσότερες επενδύσεις απ
ότι κα στα πέντε πρωτα χρόνια της κρί
σης μας. Επομένως μπορούμε να toute o
τι αφήνουμε σταδιακά πίσω μας την χρίση.
Ασφαλώς υπάρχουν μπροστά μας πολύ ι
σχυρές προκλήσεις, υπάρχει πολύ περισγια να υλοποιήσουμε αυτή την αλλαγή» α
Καταλήγοντας προέτρεψε τους ομο
προσπάθεια για την επίτευξη συνολικης
συμφωνιας στο Eurogroup
της 2 1 ης Ιουνίου εξέφ Qασε ΕΝΑ
επενον τες να αναπτυΕουν στενούς
δεσμούς με τη γενέτειρα, ιδιαίτερα τώρα
που η Ελλάδα καθίσταται ενδιαφέρουσα
χώρα για επενδύσεις
αδηλάτη εργασια
στην ηςΥΟκη τητ Greek Investment
Σε Πληρη εξέλιξη το Προγραμμα του
W 2018
απλήρωτη
ΤΑΙΠΕΔ
Για πρώτη φορά από την ίδρυση του Ταμείου θα επιτευχθεί ο
και Ανάπτυξης, Αλέξη
πως ηταν παρων σε παρομοιες οιοργανω
σεις και τα περασμένα δύο χρόνια, όμως
τώρα μπορεί να δηλώσει με πλήρη αυτο
πεποίθηση πως η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα
στοχος των εσοδων
Πα ρ α 6 α τι κο τητα
διους παράγοντες, στο δεύτερο εξάμηνο
άλλα έργα αξι
ται να εκχινησουν και
πλήρη εξέλιξη, η υλοποίηση του προ
γράμματος του ΤΑΙΠΕΔ κινείται με γQή
γορο βηματισμό θέτοντας ισχυρές βάσεις
12,4% έχει
1 μειωθεί το ποσοστό
πό τις αρχές
αδήλωτης εργασίας στους κλάδους υψη
λής παQαβατικότητας, το 2017, από
13,58% το 2016, 16,48% το 2015 και
19 17% το 2014, όπως προέκυψε από τους
στοχευμένους ελέγχους
Απέχουμε λίγες μόνο εβδομάδες από
αλλαγή έχει φτάσει, σημείωσε ο κ. Χαρι
βελτιώνεται κι αυτό το υποδηλώνουν όλοι
ολοκλήρωση
σειράς διαγωνιστικών διαδικασιών, ενώ
την έξοδο από το μνημόνιο, όμως, ήδη η
για να επιτευχθεί για πρώτη φορά από
η του, στο ) των εσοοων
τσης.
Η παρούσα οικονομική κατάσταση
Αυτό ανέφε0αν πηγές από το Ταμείο, με
τά την έγΧΟιση από το ΚΥΣΟΙΠ (7 louv1
επιχαιροποιημενο ΕπιχειρησιαΧΟ
λοκλήρωσης. Ενδεικτικ
το τίμημα για το 5% του ΟΤΕ (284 ε
λέσματα τηςελεγκτικης δράσης του Σωμα
στοιχεία για την ανάπτυξη την ανεργια
Προγραμμα Αξιοποιησης (Asset Develop
υρώ), για το 67% του ΟΛΘ (231,9 εκατ.
ς Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.) και του Ενιαίου
000) και από διάφορα ακίνητα
κτικά πάνω από 8,8 εκατ. ΣΕΝΔΑ
ment Plan /ADP). Σύμφωνα δε με τους ί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα