Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΡΑΚΙΚΗ
Αναβίωσε ο "Ποντιακός Γίμος"
στην Κομοτηνή
με εκατοντάδες καλεσμένους
-ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ
NEMnTH 21 louviou 2018
Ετος 250
AR φύλλου 1191
EUpo0 0,50
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Tpopciar. Nwaldou 3,69100 Kouorg
Tol Koi fac:25310-26500, email infothrakkiagorag,www.thrakikiagoragr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ren ion porpo i NEE
manome !
"μετατρέπεται" σε
Διεθνές Πανεπιστήμιο
Στέργιος ΠΙΤσιόρλας:
Αξης Τοίπρας έπεσε
Φεύγω εντυπωσιασμένος από την
ALEXPO 2018"
'Ηβόρεα Ελλάδα είναα η πιο κρίσιμη
περιοχή για την αάπνξητης χώρας.
να περιλαμβάνουν
Η Καβάλα θα γίνει η μΕ.Yukh4 η Πανεπ1.
μιμ po μου στην
θεομαλονίκη στη Βορεια Ελλάδες μεολά
για την onomw ητης Χώραςπεριο
θεσσαλονίκη . Ποιες ε/να, ο, νεες σηολές
πως διαμορφώνοντα Τα επαγγελματικά
δικαιώματα, αλλά και Τ, θα γίνε. με Τους
pomi0ού κλ croc
Aveξάρτητοι Έλληνες Μακεδονίας-Θράκης:
"Ζτηρίζουμε ακλόνητα Τον Πάνο Καμμενο"-"Bu
arabadpop ion
της αγοράς
αναμετρηθουμε με τον taipo, όταν και αν 4Κατσίμπρα στελεχών Ροδόπης
Πολιηκή ΕΕΑ
Απειλή ολικής καταστροφής των αγροΟπρωτογενης Τομέας
w )ίτών Του δήμου, Μαρονείας-Σαπών
στις περιφέρειες
της Ελλάδας
Πρόβλεψη για εκτεταμενη "μωσαϊκή"
του καπνού φέτος από τον
στον πολίτη μίου
από νέες μορφές
αστυνομυσης που
Σοφοκλή Παπουν
Κόβονται" οι επιδοΤήσεις για
όσους Αγρότες εντοπισθούν
με παρανομα φυτοφαρμακα
Η λάδα είνου μια κατ' εξοχήν αγροτική
χώρα και αυτό είναι εύκολα διαπ°πόσιμο
δια γυμνού οφθαλμού".
riveTou ακόμη περκούτερο έκδηλο, αν
εξετασουν ορισμένα στοχεία που
αφορούν Τον Trpurroron ΤΟμέα
περιοχες της
ΑναΤΟλικής Μακεδονίας και ΤηςΟάκης
"Σαφάρι" τελωνειακών για πλαστά
qmrTI MPripμακα από Βουλγαρία
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΘΡΑΚΙΚΑ, ΣΕΛ 3