Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος Tro.ΣΣΑΛΟΝΙΚ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 20/06/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Στο real estate ano Dromeus Capital
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Νέο fund για επενδύσεις 200 εκατ.
Βορείου Ελλάδος
Eurogroup:
Οι δηλώσεις για τις .'Ουρές
Πρώτα τα προαπαιτουμενα
ΣΒΑΠ:
Η κυβέρνηση να
περιφρουρήσει το
θετικο επιχειρηματικο
κλίμα από εκλογολογίες
μετα η συςητηση για χρέος και μας!λαρΙΟάθεσμα ν
Eurogroupe
Eurogroup
Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εφαρμοστεί τα συμφωνηθέντα,
θα επικυρώσει Πολιτικά το Eurogroup της Πέμπτης την επιτυχή
ολοκλήρωση της τέταρτης και της τελικής αξιολόγησης και θα
συζητήσει για το πακέτο εξόδου, όπως αναφέρεται στην ατζέντα
της συνεδρίασης.
ΣΤην επίσημη orpra για την 2πλή
σύνοδο της Πεμπτης αναφέρεται
Προειδοποιούν για απάτες με χρήσ
onTo Eurogroup"9anpoBei σεαπολογισμό της προόδου για την εοαρ.
ΕΛΤΑ:
της επωνυμίας «ΕΛΤΑ» στο διαδίκτυο
μογήτών poana Τούμεων της 4ης
και τελευταίας επικαιροΠοίησης του
En1σημανεται οπ ε οσον 8χουν
ολοκληρωθεί όλατα προαπατουμενο, ΤΟ Eurogroup θα anopoo σει για
όλες τις Παραμετρους Που θα ι άλλα ηλεκτρονικά δώρα.Οπως αναφέρουν
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ΟΤΙ
δεν συμμετέχουν σε καμία προωθητική ενέρ τα ΕΛΤΑ, η χρήση της επωνυμίας και Των
γεια με δώρα Προς τους καταναλωτές, δεν λογοτύπων ΕΛΤΑ από τους αποστολείς των
διοργανώνουν κανένα διαγωνισμό στο μηνυμάτων είναι Παράνομη καιτα Ελληνικά
διαδικτυο, ούτε αποστέλλουν ηλεκτρονικά Ταχυδρομεία επιφυλάσσονται παντός
νομιμου
καιωματος Τους.
poi0UV TV ITU η& οτη
Ελλάδος τον Αώνουστο.
διαφημισο α μηνυματα μεσ nc Tun εοωνων
συμφωνια για το
ονομα ενισχυει τη
σκοπιανη οικονομια,
όχι την ελληνική
προσφερουν συσκευες κινητης τηλεφωνιας
>>( 3η
οπως είπε ο κ.Μίχα να συνθέσουμε μια ελληνικών Προϊόν- ονομασίας της γει- επίλυση Του ζητήλος Το μόνο βέβαιο συμφωνία, στην Των. Ενα από τα τονικής χώρας είναι ματος Των εμπορείναιότι η επίτευξη κάθετης λεπτομέρ- σημαντικά ζητήμα- βέβαιο όΤΙθα υπαρ- ικών σημάτων, δεν
συμφων
που αφορουν ζουν
|0,10
| Των δυο κυβερνή- λείσει δυσάρεστες Τον επιχειρηματικό ζητήματα»
ξει καμία δυσμενής
αλλαγή στην εμπορσεων,της Ελλάδας
και Της ΠΓΔΜ, έχει
Πολύ χρόνο ακόμη
για να ολοκληρωθεί
και να υλοποιηθεί.
«Το διάστημα
εμείς ως χώρα npenava TOaEonoinσουμε εποικοδομ.
ητικα, Προκειμενου
εκπλήξεις σε βάρος
της χώρας και φυσικα καιτηςεπιχειρηματικής
ητας» σημείωσε.
κόσμο, συνέχισε
πρόεδρος της ΚΕΕ
και Του ΕΒΕΑ, «ενα!
αυτότών εμπορικών σημάτων που
φέρουν τόσο τα
ελληνικά, όσο καιτα
Προϊόντα Των
Σκοπίων, διόΤΙ λόγω
ονομασι
Φουρλής:
Που Πρέπει να διασφαλίσει η ελληνική
κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Μίχαλος,
είναι ότι αυτά τα
Τρία χρόνια Που
προβλέπει η συμφ.
των της αλλαγής της ωνία για την
ελληνικών ΠροϊόνΤων, των Προϊόν
Των Ονομασία
Προέλευσης (ΠΟΠ)
και των Προϊόντων
Γεωγραφικής
Ενδειξης (ΠΓΕ)
00ρος«Μακεδονιο»
|Idi,!
κοινότΠωλήσεων στο εξωτερικό
Να μην υπαρξει
δυσμενής αλλαγή
στην εμπορική ονομασια