Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 20.06.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6059
Υποογείο Βογασίας, κοινωνι ής Ασφάλισης αι Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Στο Αήμο Αθηναίων τα κένάκαταστήματα της Στοάς Εμπόρών
Σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα ογάνη του υπουργείου Εογασίας
Στον αέρα η τύχη τον νποκατώτατον μισθού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ενώ η κυβέρνηση έχει κάνει κεντρικό της σύνθημα την
αύξηση του κατώτατου μισθού, κρατά κλειστά τα χαρτια της για το θέμα του υποκατωτατου για τους νεους
κάτω των 25, Τ παραδέχονται στελέχη της σε κλειστές
κομματικες συνεοοιασεις.
Μοσ οβισί:
O Eurogroup
α ελαφΟνει το
ελληνικό
Άδηλη είναι η τύχη του υποκατο)τατου μισθού που ισχύει για
τους νέους ηλικίας έως 25 ετών, αμέσος μετά τη λήξη του
προγραμματος δημοσιονομικης ποοσαρμογης, τον Αυγου«Δεν πο)κειται για διαΌαφή
αλλά το βάρος του χρέους πρέπει να ελαφουνθεί», επέμεινε,
υπογQαμμίζοντας ότι η έξοδος
της Ελλάδας από το π0yQαμ.
μα βοήθειας θα «είναι ένα
πολύ σημαντικό πολιτικό και
συμβολικό μέσο για
Ευρόπη».
άλλας.
αναπτυξιακές εν αιρίες
οημιονογει τονοισμος
Η Χυβέρνηση μπορεί να διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι
προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση του χατώτατου μισθ
ού, όμως για το θέμα του υποκατώτατου, του κατώτατου
μισθού δηλαδή που ισχύει για τους νέους εργαζόμενους, δεν
χανει χαμια ανα(pood.
Μοσκοβισί κάλεσε σήμερά το
Eurogroup να λάβει «οπωσδ
ποτε» μετ!α για την ελα4QUνση του ελληνικού χρέους,
Χατα τη συνε(Οιαση του την
Πέμπτη, όπου αναμένεται να
ΤτΕ: Στα 6,4 δισ. το ταμειακό | |
έξοδο της Αθήνας από το πρόγ!αμμα βοήθειας.
πρώτογενες πλεονασμα
Στις νέες αναπτυξιακές και επενδυτικές ευχαιρίες που
δημιουργεί στην Ελλάδα ο τουρισμός τα επόμενα χρόνια,
αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας, εκπρο
σοπώντας το Υπουργείο Τουρισμού στο συνέδριο του
«Οι υπονογοί Οικονομικών και
η Evgo)παϊκή Επιτροπή
πει οπωσδήποτε την Πέμπτη
να αποφασισουν παχετο
σημαντικών μέτρων ελάφQu
Την περίοδο ΙανουαρίουΜαϊου 2018, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης
παρουσίασε έλλειμμα 1.670
εκατ. ευρά, έναντι ελλείμματος
320 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
γισμού διαμορφώθη
17.707 εκατ. ευρώ, από 16.935
εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον
αqo ά τις δαπάνες του τακτικού
προϋπολογισμού, στις οποίες
περιλαμβάνονται και δαπάνες
ελληνικού χρέους
να, σύμφωνα με ανακοίνωση του
Υπουργείου
σταθμό Public Snat.
Παρουσίασε τα αποτελέσματα και τα οφέλη από την
αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού την τριετία 2015-2017
«Δεν πρόκειται για διαγ!αφή
εθνικής τουριστικής πο/ΙΤιχης, Χαι στην
εία της
διψήφια αύξηση στο πρώτο τετράμηνο του 2018, που
εξελίσσεται στην καλύτερη μέχρι στιγμής χρονιά τουο
στιχων επι οοσεων
Ελλάδος. Το πρωτογενές ταμειακό αποτέλεσμα ωστόσο ήταν
ασε τα 6,4 δισ.
ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 723 εκατ. ευρώ πέρυσι), αυτές
διαμορφώθηχαν
ερίοδο αυτή
την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου
σημαντιχο