Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

26oC, 12.00

31oC, 8.00 μ.μ.

26oC - Υγρασία 34%-73% - Άνεμοι: Α - ΒΔ 3-4 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:10 - Δύση ηλίου: 21:12

€0.80

Σε μια περιοχή του κόσμου, όπως η Κέρκυρα, που είναι αδύνατον να βρεθεί τόπος για τη διαχείριση των σκουπιδιών, τις
δεξαμενές, το Βιοτεχνικό Πάρκο κλπ οχλούσες χρήσεις, αυτό
το σημείωμα αναγκαστικά κινείται στην σφαίρα της φαντασίας. Αφορμή όμως δίνεται από τη συζήτηση στην Ήπειρο, προκειμένου με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο να τροφοδοτηθεί η περιοχή με φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται να εγκατασταθούν δεξαμενές υγροποιημένου, φυσικού αερίου στο λιμάνι του ΟΛΗΓ στην Ηγουμενίτσα.
3 >>

Öõóéêü áÝñéï êáé óôçí ÊÝñêõñá

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4669

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΦΡΟΥΡΙΑ ΧΤΕΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΠΟ.

Ëýóç ãéá ôéò óõíáõëßåò óôï Ð. Öñïýñéï
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ. Φαίνεται ότι θα βρεθεί μια λύση, ώστε να πληρωθούν οι φύλακες και να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις στο
Παλαιό Φρούριο. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε στο enimerosi.com
ο βουλευτής Κώστας Παυλίδης
αμέσως μετά τη σύσκεψη που έγινε για το θέμα των κερκυραϊκών φρουρίων στο Υπουργείο
Πολιτισμού. Συζητείται ακόμα
η σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Υπουργείου με το Δήμο ώστε να παραχωρηθεί η διαχείριση των φρουρίων σε αυτόν
από την Κτηματική Εταιρεία
του Δημοσίου (ΚΕΔ).

Έχουν και οι λακκούβες τα καλά τους...

Σελίδα 3>>
ΦΩΤΟ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΒΡΑΝΟΣ

×Üíôìðïë: Ç
äéáäñïìÞ ôïõ
¢ããåëïõ Ôóßëç

ÐñïóùñéíÞ ëýóç ãéá ôéò
÷çìåéïèåñáðåßåò óôï
íïóïêïìåßï ÊÝñêõñáò
MSC Lirica:
Άφιξη: 13:00
Αναχώρηση: 19:30
Επιβάτες: 1.984

13 >>

Äå èá ÷ñåéáóôåß íá ìåôáêéíçèïýí ïé áóèåíåßò
5 >>

ÍÝï óõëëáëçôÞñéï
ãéá ôá óêïõðßäéá
“Äåí ðÜåé Üëëï!”
8 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα