Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ

Υ

Π

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ο

Σ

Ε Φ Η Μ

Τ

Ε Ρ Ι Δ Α

Η

Σ

Β Ο Ρ Ε

Η
Ι Ο Δ Υ

Π

Τ Ι Κ Η Σ

Ε

Ι

Υ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4090 - ΕΤΟΣ 17ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΠΙΝΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Αλλαγή δεδομένων με
την παραχώρηση του
παλιού «Χατζηκώστα»

Γιορτάζει 60 χρόνια
στην κορυφή
της Πτηνοτροφίας

Σελ. 4

Σελ. 5

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

63 παιδικές χαρές με
σφραγίδα και ασφάλεια

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αλλάζει η εικόνα
σε πάρκα
και πλατείες
Σελ.7

ΟΚΠΑΠΑ

3 400.000 ευρώ για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών και τη δημιουργία έξι

Εγγραφές μέσω
ΕΣΠΑ, σε παιδικούς
σταθμούς
Σελ.6

νέων θα δαπανήσει ο Δήμος, τόσο από τον προϋπολογισμό του, όσο και από
το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 3 Στόχος κάθε δημοτικό και τοπικό διαμέρισμα
να έχει μια ασφαλή και πιστοποιημένη παιδική χαρά
Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 4

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Επιθυμία του Κόντε
να αγωνιστεί
στον ΠΑΟΚ Σελ.9

ΗΠΕΙΡΟΣ

Επόμενο βήμα
η τουριστική
διασύνδεση με
τη Ρωσία
• Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της
περιφέρειας στη συνάντηση
διασύνδεσης Ελληνικών
και Ρωσικών Περιφερειών
• Εντυπωσιάστηκαν οι Ρώσοι
με τις ομορφιές της περιοχής μας
Σελ.3

ΠΑΡΚΟ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Σχέδιο δράσης για
την αντιμετώπιση
της λαθραλιείας
Σελ.13