Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
«Το Roadshow αποτελεί μία σημοντική ευκαιρία για την ανάδειξη των
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Δυστιχώς η χώρα μας σήμεραχάνει το 83% των πόρων
που εισέρχονται στην κατανολωση" είτε ο ον. υπουργός
Περιβάλλοντος κα. Ενέργειας
Σωκράτης Φάμελλος.
ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΣ
Για ης ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές που διανοίγονται για Την elληνική οικονομία στη μεταμνημονιακή περίοδο, αναφέρθηκε ο am.
Πρόεδρος της κυβέρνησης και υπ'
Οικονομίας ηόννης Δραγασάκη.
που αναλαμβάνει και υλοοιεί η Κυβέρνηση» δήλωσε ο ον. υπ. Οικονομίας, Αλεξης Χαρίσης. .Σελ. 5
. Σελ.4
Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 . Αρ μός φύλλου 9029 0,50 ευρώ
ΕΠΙΣ ΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟ «ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ» ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ rlATO ΧΡΕΟΣ
Η τοξική πορεία
προς-Εις-Εκλογές
μετις συντα
ΔΙΤΝαι ΕΣΑ
ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΟΡΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ
Την βουληση για επενδύσεις υμους
10 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα
δύο χρόνια-επεσήμανε ο αντιπρό
εδρος και διευθύνων συμβουλος της
Πλαίσιο Κώστας Γεράρδος, τονίζοντας την υλοποίηση ενός σημαντιΤην βεβαιότητα ότι η συνολική συμ.
βολή της δρασηνότητας του ΟΤΕ
στο ελληνικό ΑΕΠ φτάνει τα 5,7 δισ
AFpu ετησιως. δηλαδή το 3,2% του
ΑΕΠ, εξεφρασε πρόεδρος και δ
Πάλι στις 770 μονάδες, με
θεαματική τραπεζική άνοδο
ευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Μ
.Σελ. 7
- #ΔΥΝΑΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Στη συνέχιση Των επενδύσεων στην
ελληνική αγορά αναφέρθηκε ο νέ
ος γενικός &ευθυντής της Unilever
στην Ελλάδα Jean Francois Etienne,
επισηυαίνοντας πυος τα τελευταία
επτα χρόνα ο Ομιλος επένδυσε 120
εκατ. ευρώ
Για τις επενδύσεις ύψους 5 εκατ
ευρώ nou θα υλοηοήσει η Cosmos
Business Systems μέσα στην Endμενη τρυετία, ανοφερθηκε ο πρόε.
δρος και διευθύνων σύμβουλος του
Ouaou Δημήτρης Δάφνης, με την
συ λήρωση 30 ετών λε,τουργίας
aΣελ. 9
@ Tapa μπορε ιστότοπο διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr