Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

26oC, 12.00

28oC, 8.00 μ.μ.

24oC - Υγρασία 59%-98% - Άνεμοι: Α-ΝΔ-Β 2-4 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:10 - Δύση ηλίου: 21:11

€0.80

Ç Unesco ìáò ìÜñáíå!

Δεν πάσχει από θεσμούς η Χώρα, η λειτουργία τους αποδεικνύεται εξόχως προβληματική. Κι όχι πάντα επειδή λείπουν οι πόροι αλλά επειδή το
γραφειοκρατικό τέρας αρνείται πεισματικά να συνδεθεί με το αποτέλεσμα. Και να κριθεί γι’ αυτό. Στην περίπτωση των εμβληματικών, μεσαιωνικών οχυρώσεων, στην ύπαρξη των οποίων χρωστάμε την συμπερίληψή
μας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, η Πολιτεία εδέησε να συνδέσει τους εμπλεκόμενους Φορείς της γενικής
κυβέρνησης και τον Δήμο με Προγραμματική Σύμβαση για τη φροντίδα και την ανάδειξή τους. Έστεψε μάλιστα την Προγραμματική με Διαχειριστική, που παρακολουθεί την εκτέλεσή της.
3 >>

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4668

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ

Ï ÄÞìïò æçôÜ ôç äéá÷åßñéóç ôïõ Í. Öñïõñßïõ
Από το 2012 τα Φρούρια περιήλθαν στην ΚΕΔ υπό την ευθύνη του υπουργείου Πολιτισμού
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η ανησυχία, που
δημιούργησε η απόπειρα (;) εμπρησμού του Νέου Φρουρίου,
την Κυριακή, επαναφέρει με
δραματικό τρόπο την υπόθεση
της διαχείρισης των μεσαιωνικών οχυρώσεων συνολικά, προκειμένου να μην επαναληφθούν
τα περσινά. Να καθαρισθούν, να
προστατευθούν και να φυλάσσεται ο χώρος. Αυτό έχει ως σκοπό να θέσει στους αρμοδίους
της γενικής κυβέρνησης, ο δήμαρχος Κ. Νικολούζος, δεδομένης της αποδεδειγμένης αναποτελεσματικότητας (σ.σ. και επικινδυνότητας) του σημερινού
καθεστώτος.

ÃéïñôÞ åèåëïíôéóìïý óôïí ðåæüäñïìï ôçò Åõãåíßïõ ÂïõëãÜñåùò

5 >> ΚΕΡΚΥΡΑ. Φεστιβάλ Εθελοντισμού πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στον νέο πεζόδρομο. Οι συμμετέχοντες φορείς, όμιλοι και σύλλογοι παρουσίασαν το έργο τους στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
της τοπικής κοινωνίας.
8 >>

Óôá ðñüèõñá íåõñéêÞò
êñßóçò ïé åðáããåëìáôßåò
8368 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
στο λιμάνι το 3ήμερο
Costa Deliziosa: Άφιξη: 09:00 Αναχώρηση: 14:00 - Επιβάτες:
3.570
Norwegian Star: Άφιξη: 10:00 Αναχώρηση: 16:00 - Επιβάτες:
2.348
AIDABlu: Άφιξη: 12:00 - Αναχώρηση: 20:00 - Επιβάτες: 2.450

ôïõ ôïõñéóìïý

4 >>

3 ÷ñõóÜ óôá
Ôñßêáëá ôá
ðáéäéÜ ôïõ ÊÃÓ
15 >>

Õðçñåóßá êáèáñéüôçôáò:
Óôáèìüò óõãêÝíôñùóçò
áíáêõêëþóéìùí óôï Åìðïñéêü 3 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα