Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
θέλει ΠΑΟΚ και δεν το κρύβει
Ό Κόντε
MO ,AL
Τρίτη 19
Ιουνίου 2018
Αρ. Φύλλου 6120
Τμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
O1 Tiger illies
στα 1dvveva
ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ-ΠΡΟΪΟΝ» ΗΠΕΙΡΟΣ
Συνεχίξει τη ιιδιείσδυσημ
σε Ρωσία και Γερμανία
alternative σκηνης κα. Kdnote
υΠΟΨηφιοι για Grammy Tiger
Lillies. napo σιάζουν μια napd
σταση με τα καλύτερα (η μάλλον
ααλιότερα, τραγούδια της
29χρονης καρερας τους. ΕΛ.9
πλαστών δίπλαμάτων
Από την auSnjevn napamprt1κότητα της Διε08υνσης Μεταφορών
Θεσηρωτας και τις άμεσες ενέργειες στις onoleg np0χώρησε ο
λης, dvoise η μεΥάλη ερευνα nou
an°καλύπτε. το κοκλωμα Πλαστών
πιστοποιητικών επαγγελματικής
επάρκειας σε οδηγος Που ε χε
εδρα την Λαμια κα πλοκάμια σε
όλη την Ελλάδα.
EEA. 4
ΑΠΟΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Στείρα Αλβανών
στα ηάννενα
Την ώρα nou npoona800σαν να
μηοονε σε τας, στο κέντρο της
πόλης των Ιωαννινων, συν εληpl ησαν δοο αλλοδα noi. AABawκής καταγωΥής. Ο. ΟΠΟΙΟΙ τις
τελευταιες ημερες ειχαν διαπρά
Sei σωρεια κλοουν και διαρρηSewv σε σπίτια και διαμερισμαMe enrtUXla Ολοκληρώθηκε η δεύτερη δ pepn συνάντηση διασύνδεσης τον Ελληνικών και Ρυσικων Περιφερειών
nou npaypatononanKe στη Χαλκιδικη στις 10 και 1 1 Ιουνου 2018 στο πλαισιο του Ετους Τουρισμού ΕλλάδαςΡυσιας 2017-2018 και ηταν συνεχεια αντιστοιχης διοργάνισης στη Μόσχα τον lavoudp.
ΣΕΛ. 3
Ο Φιλόδημος 11 evocua
την προσπάθεια του
Δήμου να υστοποιήσα
τις παιδικός χαρές
ΣΕΛ. 8
δήγματα
Οι ΑΝΕΛ Ιωαννινων
κρατάνε υηλά
τη σημαία του Πάνου
Ο Δήμος Ιωαννιτών εκφράζει την
IKavonolnan του για την έντα5n της
Πρότασης nou κατε8εσε στο npo
γραμμα «Φιλόδημος ll-nou
Πιστη και unakon στον προεδρο
Πάνο δηλώνουν συοου μες οι κομματικές οργανώσεις των AvtSapm
τον Ελληνων, την ώρα ου το
κινημα-έτσι αυτοαποκαλούνταιτον ΑΝΕΛ κλυδωνίζεται, με 8ia.
γραφη Βουλευτη, παρατησεις και
an0χωρησεις στελεχών, λόγω της
στασης του κομματος στη Βουλη το
περασμένο ΣαΒΒατο
σμού με σκοπό την aaBa8μιση
συνολικά 19 Παιδικών χαρών Kadig
και τη δημιουργια ακόμη 6
Προκε/τα για μια σημαντικη enrrxk
n onoia eSaog aNzzi 281000 ευρώ
από το Πρόγραμμα του υπουργείου
Εσωτερικών, χρηματα τα onoa
ερχονται να στε800v στα
119.000 ευρώ nou aa δι 8εσει ο
Δήμος Ιωαννιτών από τον npot noλογισμό του για την avaBa8μιση
των Παιδικών χαρών σε όλο τον
καλλικρατικό Δημο.
Η ΠΙΝΑΟΣ γιορτάζει 60 χρόνια
στην κορυφή της Πτηνοτροφίας
Ο ΜΕΤΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΟΣ ΑΙΡΟΤΊΟΣ ΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ 60 HINIA AETroYPILAΣ
ΣΕΛ. 2
ΣΕΛ. 8