Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι καιροί:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
αριθμός φύλλου 1678
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ιδιοκτήτης, εκδότης, διευθ Τής ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΣΣΑΣ Δημαρχίας 13 Τηλ. & Fax 2332025918 Kv
6976700741 Email neikerinau g mail com. Συνδρομη 20 ευρω Εταρειες-ΝΠ 50 ευρω Εκτυπωση Τυπογραφε ο Γρηγορ άδη
ηγνώμη μας
Νέο συλλαλητήριο από Ε.Κ.Ν. για τα "προατταΙΤούμενα"
εις πείας, μετοα ασμένα δικαιωματα με εργάτες, αυτοαπασχολούμενους
Συλλαλητήριο ενάν ασταν α μέτρα σε βάροςτών εργαμενων ορναν σε την Πέ -καιστ
Τη Το Εργατικό Κέντρο, την ημέρα που στη Βουλή η κυβέρνηση έφερε για Ψήφ ση
ταπροαπα ουμε α της 4ης α ο ογησης On ς κ αγγελεται σε σχετικη ανακο υση
το νέο πο ομοσχέδιο περέχε δεκάδες αλκά προαπαπούμενα αρκετά από
0od ό μοδια ειδουνπα υρικάτος συρισμουςτηςκυ ρνησηςπερ εποΑς ομο φύνουμε
πα σ ς ουρές τ
ν ανέργων και να-υνηγού
εμπόρους και αγρότες να σ οβά
πεν ρά ε δόματ Ο εργα μενος που δουλεύει ατελειωτες ωρες σε άθλιες συνθ κεςγια4ουλαοάνεργοςπου δενέ εινατα ετηνοκογενε ατου ταλα άστρώ
ματα που είναι καταδικασμένα στην φτεια και Την ε aa ωση δεν πρέπει να πα
ρασυρθούν από ης υποσχέσεις και τα μενάλα λόγια της κυβέρνησης που τάζει λαγούς με πετραλια Η μεταμνημον ακη Ελλάδα μόνο δεν φρνει ανάκτηση των
α υλεών και ανακουφ ση για ης λακες οικογενειες, αλλά θα ενσ σει ακόμα πε
ρισσοτερο την ανηλακη εΤΤΙθεση με βάση τα μνημονα επιτήρησης της ΕΕ», τονΚΕ
τα στην ανακοίνωση Του Εργατικού Κέντρου Νάουσας.
Από ομάδα συ
κνησε μια και
τολ των μας
ναγιαναγεμ
μετά το "τέλος τυν μνημονίων",
μελο λο δι Τ τσαν καισε
τικ αφίου με μια φωτογραφία
αλάστερε νουν τοέδαφος τηςνομιμοπαησης όντων αντε να κων μέτρων που
έχουν ερθει ως σημερα με αση τον Κ δικα Εργατικού Δικαιου και Κωδικα Pueuf
«Αυτή εναι η "δίκαιη ανάΤυξη" ΤΟυς, έτσι "Βυ βγούμε από την κρίση", με μαθούς
moamat
05 όμοςπροςΕγναπα και ο παρεμβάσε μουσ η πόλη
συΙΤήθηκανστησυνεδρίασητουδημοτικου συμβουλίου
ήταν γεμάτα με λουλούδια!
σάβετ Μαρκοβίτη), αναφέρουν:
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών και δημοτικών κτηρίων, η νέα γέφυρα του Νοσοκομείου, το παραδοσιακό Ματθαίου
του βουνού μας που την αγκαγια ζημιές στα κεράσια
Αναγγελία ζημίας από ΕΛΓΑ για Νάουσα, Αρκοχώρι για όψιμες ποικιλίες κερασιών από βροχίπτωση σης 6/6/2018.
Δηλώσεις εως 206201 8.Πληροφορίες
Ας δώσουμε στην πόλη μας την
Αςβάλει ο καθ' ένας μας τοδικό
ανση αυτή. Αςκάνουμε την
λη μας τονανδόνατηςΜακεδοΘωμάς Π. Τσουκαλάς MD, PhD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Μετεκπαιδευθείς στη Γενεύη
11α πρώτη φορα, μετα απο καιρο, οε ΠΟΑυ καλο κλιμα
κύλησε η προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμpouAIOU. Δεν ελευ αν τα συΧαρητηρια στη ΟΙΟΙΚηση για
τα έργα ασφαλτοστρώσεων (από τον κ. Ρ ζο), αλλά και
για την κυριακάτικη ενα ηση της Δημοτικής Κοινότη
τας Ναουσας στα αρχαια της Μίεζας (Ποτη Τσακαλί
οτι «ειμαστε σε καλο ορομο για τον καοετο a,ονα της
Εγνατία, ώστε να μπει σε τροχιά ολοκλήρωσης στο προσεχες οιαστημα», οπως οηλωσε ο κ.
Το σώμα ενημερώθηκε επίσης για τις παρεμβάσεις που
προγραμματι ει ο Δήμος μέσα στην πόλη αλλά και στις
κοινοτητες, για τη νεα γεφυρα του Νοσοκομειου για το
κτήριο Ματθαίου κ.α. Ο δήμαρχος ενημέρ(σε επίσης on
Κουτσογιαννης.
Τσιμέντο, τσιμέντο, τσιμέντο
Ελάχιστο πράσινο στους δομους. Σχεδόν καθόλου λουλούδι
όμας η εικόνα αυτή θα μπορούσε να αλλά ει αν κάθε ένας
έβαζε 2-3 y άσ4eς στο μπαλκό
νι του. Στόλιζε με λουλούδια το
Το ασικότερο θέμα που σκητήθηκετ ταν η ενημερ )ση του δημαρχου για τη συναντηση με τον Υενικό γραμ
ματέα του υπουργείου Υποδομών κ. Δ δε για το δρόμο
Νάουσα . Πατρίδα-Εγνατία, από την οποία προεκυψε
Δημος καταθετεί πρόταση ενεργειακής ανα άθμισης
του Γομνασιοο-Λυκειου Αν ελοχωρου του Γι μνασιου
Κοπανού και του κτιριου του Δημοτικού Θεάτρου.
Αναλυτικά στη σελίδα 12.
Αγίας Σοφίας 24-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κιν. 6976116205 -Τηλ.2310 223230
δωάλλακα με το πράσινο γύρω
Ας αναλάβει σχετική πρωτοβουΚέντρο Συντήρησης και Προβολής Ψηφιδωτών
Ελευθέριος Φ. Παπαβασιλείου
σε τμήμα των εγκαταστάσεων της πρώην Μαθητικής Εστίας
Hammersmith Hospital Imperial College, London
Στην τελική ευθεία μπαίνει η ίδρυση και λειτουργία πρότυπου Κέντρου Συντήρησης και
Προβολής Ψηφιδωτών σε τμήμα των εγκαταστάσεων της πρώην Μαθητικής Εστίας από
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Για τον σκοπό αυτό έγινε την Τρίτη 12 Ιουνίου κατάθεση της σχετικής πρότασης από την Έφορο Αρχαιοτήτον Αγγελική Κοτταρίδη και τον
δήμαρχο Νίκο Κουτσογιάννη στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, που την ενέκρινε.
Μουσαςετ μενες μερες ακολουθεί εποκει ητης κ. Κοτταρίδη και συνερΥατον της στον
χώρο τον εγκαταστάσεων, όπου σε συνεργασία με τον Δήμο Νάουσας θα γίνει ο προκαθορισμός τον εργασιών για τη λειτουργία του Κέντρου Ψης ιδωτών
λούδια. Αςδιμιουργήσειέναδι
Υπέρηχος Καρδιάς(Triplex). Τεστ κόπωσης
Holter ρυθμού 24h-48h-εβδομάδος
24ωρη καταγραφή πίεσης
φινει η ζωή μας είναι αποκλει7:30-20:30 εκτός Τετάρτης
(επισκέψεις κατ' οίκον)
analysis
Τηλ. 2332 0 20000-κιν. 6976 67 99 22
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ:ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
MARKET
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑΣ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
φρέσκο και
ΤΟ ΝΕΟ μάρκετ της Νάουσας. Το δικό σας μάρκετ!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
στο σπίτι, στη δουλειά
και στο σχολειο
Στέλλα Ι. Αραμπατζή MD,MSc
κροβιολόγος-Βιοπαθολόγ
Υποψ. Διδάκτώρ Α.Π.Θ.-Επιστ Συνεργάτης ΑΧΕΠΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00 π.μ.-10:30 μ.μ
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:30 π.μ.-9:00 μ.μ.
ΝΠάροδος Ζαφειράκη 5
23320 20280
6948 948 011
Αιμοληψίες κατ' οίκο
[email protected]
Υπεύθυνος καταστήματος: Πέτρος Συμεωνίδης
Χριστ. Λαναρά 18, Νάουσα. Τηλ. 23320 27323