Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
E Agrenda
ENBETO
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ® ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ap Gusaou b57 www.agronews.
rappro 16 & Κυριακή 17 Ιουνίου 2018
Ku6. 7744
SSN: 2241 9446
T'un 3 Eupus
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Πονάνε τους αγρότες
τα 16 λεπτά στο σκληρό
0( qavtaxtEpé ημερίδες για την ΚΑΠ
κα' τα Προγράμματα δεν κρύβουν τη
Ο αιρετικός Π.Κόκκαλης
και τα οικοσυστηματα
Από το Ελαιόλαδο στο κρασί
Klan' το λιμάν στο xupop,
op o 222 222
Καλα nou 100
Boo 90,09 9381
ATAK, παραποιήσεις και όμορα
βράζουν στο ίδιο καζάνι του ΟΣΔΕ
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων έληξε, όμως τα «μαγειρέματα» μόλις τώρα αρχίζουν
σελ 10-11
Λάστιχο τα δικαιώματα με τη νέα ΚΑΠ 2021-27
Ακομα και το orvapo νο ανώτατο ατομικό όριο ενισχύουν
στα 20.000 ευρώ. Εανοξεσταίνει ηρότοοι, κανονιομαυ της
Κομισιόν νιο την ΚΑη nou θη taxiots έως to 2027-σελ. 4-6
ΣΑΒΒΑΤΟ: Tuxiivocort Aookonoc
Mirvac 6oc, Εβδ. 24m
ΗΛΙΟΣ Ανατολή 0b02-Auan 20:50
ΣΕΛΗΝΗ: 3 ημερών
ΚΑΙΡΟΣ : Αστιτος