Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος Σ.e aro 16/06/20
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις!
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΔΙΠλη ρητρα για την επεκτασιμότητα
Βορείου Ελλάδος
ΥΠΟΙΚ:
Προβληματισμός με τα έσοδα Προϋπολογισμού
Φωτιά» τα νέα
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
κόβουν τα
(de re »
με Τον
ELA οι
Τράπεζες
τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται για
χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και τον ΕΝΦΙΑ
«σκιαγραφεί» η Πανελλήνια Ομοσπονδία ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).
«Για μια ακόμα φορά η
Αθήνα και Πληρώσουνερς
Ερρίκος Ντυνάν: Πωλείται με ζημιές
και αρνητικά ίδια κεφάλαια
μαρμαρο των νεων αντικειμενικών και του ΕΝΦΙΑ, ενώ
η επαρχια Παραμένει η
μεγαλη αγαπημενη Του 0pολογικού μας συστήματος»,
σημειωνει αρακτηρστικα
σε ανακοινωση της.
Με ζημιές, μετά από φόρους, 13,5 εκατ. ευρώ και
αρνητική καθαρή θέση 19,5 εκατ. ευρώ έκλεισε τη
χρήση 2017 το Ερρίκος Ντυνάν, ο διαγωνισμός για
εμπιστευτικότητας ( NDAs), οι οικονομικές καταστά
σεις της περσινής χρήσης δείχνουν επιβράδυνση στο
ρυθμό βελτιωσης Των λειτουργικών κερδών. Αποτέ
λεσμα, Που εξηγεί, πιθανώς, ης αλλαγές, οι οποίες
την Πάληση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη
oo στηϊκοοο και στο ηε
Την ώρα nounc δερε aterhouseCoopers, ως
KOVT ς
business
δυτών για το νοσοκομείο και ετοιμάζει συμβάσεις
με τα έσοδα
Προυπολογισμού
>>( 3η
θα δοθεί
«ακομη
κατι μικρο»
στην Ελλάδα
Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ δημοσίευμα, ο γερ- ισχυει και για Το μπορούν να Πιστέ- κού Δικαστηρίου
φέρεται να δήλωσε μανός υπουργός θέμα της Ελλάδας Ψουν τον ισχυρισμό κυβέρνηση Πρέπει
Πως θα υπάρξει Οικονομικών δεν και την ηθανή του Όλαφ Σολης om να κοινοποιεί τα
ακόμη κάτι μικρό. άνοιξε τα χαρτια χρηματοδοτική δεν έχει λάβει ano- έγγραφα και να
για Τη χώρα, σύμφ- Του σε σχέση με το βοήθεια. Θα υπαρ- φάσεις. Πολύ περισ- ενημερώνει το κοι
ωνα με μαρτυρία ΤΙ Προτίθεται να ξει ακόμη κατ' σότερο εκτιμούν ότι νοβούλιο όταν έχει
Τρίτου Προσώπου, πραξει σε σειρα μικρό (σ.σ. για Την ουπουργός θέλει να διαμορφώσει τις
μεταδίδει η SZ. Η ζητημάτων, λέγον- Ελλάδα), σημείωσε μεταθέσει το χρο- απόψεις της. Οταν
γερμανική εφημε- τας σύμφωνα με ένας συμμετέχων νικό σημείο επίδο- λέει ο Σολτς ΟΤΙ
ρίδα τονίζει πως ο συμμετέχοντες στη καταγράφοντας Την σης Των εγγραφων 'ακόμη δεν έχει
ΣολΤς δεν άνοιξε τα συνεδρίαση ότι απαντηση του uno- nouZn Τεί η γερμαν- an0φασιστεί Τίποτα
χαρτιά του για ΤΟ ΤΙ βρίσκεται σε εξέλιξη υργού»
προΤίθεταναπρα- «μια διαδικασία Η εφημερίδα Του Σύμφωνα με απόφ- βεβαίως
ξει σε σειρά ζητημα- Πολιτικής διαμορφ- Μονάχου σημειώνει αση του ομοσπον υφίσταται»
των.Σύμφωνα με το ωσης. ( ) Το ίδιο ότι «Πολλοί δεν διακού ΣυνταγματΜεταμνημονιακή
εποπτεια:
Τα αυστηρά μηνύματα
Κομισιόν, ΕΚΤ, ESM
κή ανΤΙΠολίτευση
αυτη η υποχρεωση