Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

23oC, 12.00

24oC, 8.00 μ.μ.

23oC - Υγρασία 77%-87% - Άνεμοι: ΝΔ-ΒΔ 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:10 - Δύση ηλίου: 21:10

€0.80

Ðþò íá âãÜëåéò ëåöôÜ áð’ ôá óêïõðßäéá...
Όλα έχουν κοινωνικό πρόσημο. Δεν υπάρχει πολιτική ουδέτερη, αδιάφορου ph. Έτσι και στην κυκλική οικονομία. Έτσι και στη διαχείριση των
σκουπιδιών. Αν θέλουμε να βγάλουμε λεφτά από τα σκουπίδια λοιπόν, πρέπει να μετάσχουμε στη διαδικασία της ανακύκλωσης/μεταποίησής τους.
Δια της εργασίας (σ.σ. εδώ είναι τα λεφτά) να ανακτηθεί η αξία χρήσης τους. Άλλως πως η μοναδική χρηματοδότηση θα είναι της κατασκευής όποιας εγκατάστασης, με την απαίτηση να "τσοντάρουμε" διαρκώς κατά την λειτουργία της. Εφόσον έχουμε δεθεί με την ιδιωτική χρηματοδότηση
(ΣΔΙΤ) συνήθως με όρους, που θα βαρύνουν εσαεί τον δημότη δια του ανταποδοτικού τέλους.
3 >>

Σάββατο 16 Ιουνίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4667

ΟΣΟ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Ôï ìåôÝùñï âÞìá ôïõ ÄÞìïõ
ÅðéóôïëÞ ôùí åðáããåëìáôéþí ôïõ
Ôïõñéóìïý óôçí ¸ëåíá ÊïõíôïõñÜ
ΚΕΡΚΥΡΑ. Επιστολή προς την
Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά απέστειλαν η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας και η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας ζητώντας και την
δική της παρέμβαση στο πρόβλημα των απορριμμάτων και τις επιπτώσεις του στον τουρισμό.
5 >>

ÌáêåäïíéêÝò ÉóôïñéêÝò
êáé ÇèéêÝò ÐñïêëÞóåéò
ãñÜöåé ï Êþóôáò ÂÝñãïò
6 >>

6382 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
στο λιμάνι το 3ήμερο
ÊõñéáêÞ 17.6
Costa Neoriviera: ¢öéîç: 07:00 - Áíá÷þñçóç: 14:00 - ÅðéâÜôåò: 1.498
Rhapsody of the seas: ¢öéîç: 09:00 - Áíá÷þñçóç: 15:00 - ÅðéâÜôåò: 2.435
ÄåõôÝñá 18.6
Celebrity Constellation:¢öéîç: 09:00 - Áíá÷þñçóç: 16:00 - ÅðéâÜôåò: 2.449

Ôï ðáñáëÞñçìá ôïõ âïõëåõôÞ ôçò ×.Á. Êþóôá Ìðáñìðáñïýóç
ΑΘΗΝΑ. Το κακουργηματικού βαθμού αδίκημα των προπαρασκευαστικών πράξεων εσχάτης προδοσίας απέδωσε ο Εισαγγελέας
Γιώργος Καλούδης, στον Κώστα Μπαρμπαρούση, ο οποίος ήδη διαγράφηκε από τη Χρυσή Αυγή. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος
της τοποθέτησής του επί της πρότασης μομφής, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, κάλεσε τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας να
συλλάβει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο,
προκαλώντας την εντονότατη αντίδραση του προέδρου της Βουλής, ενώ στη συνέχεια η Χρυσή Αυγή αποκλείστηκε από τη
διαδικασία. ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

"¼ëåò ïé ÁÅÊ ôïõ êüóìïõ",
ç ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ
15 >>
óôï Áêôáßïí

Óôç äçìïóéüôçôá
ôá óôïé÷åßá ôïõ
æåõãáñéïý ðïõ
áðïðëÜíçóå
ôïí 12÷ñïíï 8 >>

Ìå åãêáýìáôá íïóçëåýåôáé
9÷ñïíç Áããëßäá, ìåôÜ áðü
4 >>
Ýêñçîç óå óêÜöïò



Τελευταία νέα από την εφημερίδα