Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27065
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
92-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
pripovpto ΠΟλννομοσ54
Δηλωση βόμβα Ρένκληγκ: «Για
την εποπτεια α κον6εντιαζουμε
τα εΠουενα 2 με 3 χρονια»
Υπερψηφίστηκε με
ψηφους το Πουνομοσχε
010 με τα προαπαιτουμενα
Με 154 ψήφους υπέQ και 144 χατά,
ε από
σχέδιο
προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της 4ης
και τελευταίας αξιολόγησης του προ
να προβλεφθούν σε αυτό το στάδιο
ολες οι παραμετροι για τα μακροπρο
Σε ερώτηση που του ετέθη για τη
τη με
ταμνημονιακή περίοδο χα πάλι παρέ
πεμψε στην απόφαση της Ευρωπαϊ
αρχεια της εποπτείας κατά
Υκαιο να φτασουμε σε
συμφωνια για τα μετρα
μειωσης του χρεους»
πρόεδ
ης Ε.Ε
νι α.
με τον πQωθυπ0υργό Αλ. Τσιπ!α και συ
ζητήσαμε ένα φάσμα θεμάτων», δήλωσε
ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξερχόμενος α
πως σημείωσε, ο ESM θα βρίσκε
ται στο πλευρό της Ελλάδας μέχρι να
μπορέσει να σταθεί στα πόδια της.
Βέβαια ο κος Ρέγκλινγκ δεν διε
ντηση με τον π!ωθυπου076.
ESM θα βρίσκεται στο πλευρό της
Ελλάδας. Υπονοούσε ότι θα δώσε
και νέο δάνειο ο ESM στην Ελλάδα
EVENTS
πρώτο και χυριο από τα θέματα αυτά σχε
Economist
του ε/ληνικου προγράμματος,
ιωθεί, γεγονός που αποτυπώ
εται και στη μείωση της εξάρτησης από
δανεισμό του ELA κάτω από τα 10
ο «βάρος» των προσπαθειών για την
γικο: «Μονο με κυρωση
παιτουμένων είναι πολύ σημαντική
Ελλάδα πέφτει τρα στην ελάφουνση
του χρέους και οχι τοσο στην εχπ ήρωση
των προαπαιτουμένων, δήλωσε ο επιχ
φαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, μι
λώντας στο συνέδφω του Economist
σο, οι π
πικεφαλής του κοίτη σε κλειστά τα χαρτιά
ου και παρέπεμψε στι
θα ληφθούν στο Eurogroup της 21ης
ου και συμπΑηρωσε
θα ισχύει η συμφωνία»
ν κανο
ναι δυνατόν
σθάνομαι ευτυχής Χαι τυχερός διό
τι είχα τη γκυρία να είμαι πρωθυπουρ
τονιχη
α υπή!ξε μια σημαντική πολιτική
Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος τόνισε ότι
ε οημοσιονομικο «μανουα» Υια μακρα
λαγή που έδωσε
Ελλάδα
νουμε μια 0υσιαστιχη και επιπονη προ
σπάθεια προκειμένου να λύσουμε ένα θέ
μα δεχαετιών», δήλωσε ο Αλέξης Τσί
22η Συζητηση ΣτροΥΥυλης Τραπέζης με την Ελληνικη Κυβέρνηση
υ στην ΕΡΤ!
ιαταοφέλη των προγQαμμάτων προσαρμογής στην Ελλάδα, αναφέρθηκε χαμόσιου χρέους. Επεσήμανε επίσης ότι
προβάλλει δυσμενήζη δημογραφική προοπτική. Ευρύτερα, σημείωσε ότι η Ελλάδα
θα είναι ευάλωτη σε κάποιο εξωτερικό
σοκ. να ενδεχόμενο Gre
δεν συνιστά απειλή βραχυ
EN 10-11
με σε-2210A
Τι θα συμβεί στην Ελλά
δα αν η ΕΚΤ αΠοφασίσει
τον τερματισμό του QE
ρεαχή διευθύντρια Ευρώπης,The Econo- 01 Πιο δυσαρεστημένοι της ΕυρώΠης 01
mist Intelligence Unit Χατά τη διά0%εια
της 22η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
την Ελληνιχή Κυβέρνηση που διεξά
γεται σήμε!α και αι,Q10 (14-15 Ιουνίου)
στο Λαγονήσι.Η χα Hoey επισήμανε ότ
Ελληνες σύμφωνα με το
ευρωΒαρομετρο
EuQωπαϊκή Κεντρική Τοα
πλειονότητα των Ευρωπαίων θεω!εί ότι η κατάσταση της ουονομίας είναι χαλή
στιες αγορές ομολόγων στο τέλος του έ
γQαμμάτων προσαρμογής απ' ό,τι σε άλ
λες χώρες της Ευρωζώνης. Υπογράμμισε
ότι υπή!ξε βελτίωση στο εμπορικό ισοζύ
γιο, της τάξης του 8% μέσα σε 9 χρόνια,
και εχ4ράζει αισιοδοξία για το μέλλον, σύμφωνα με νέα έρευνα του EvQωβαρόμετρου
που δημοσιεύτηκε σήμερα και πραγματοποιήθηκε μεταξύ 17 και 28 Μαρτίου
μησης της πολιτικής στή!ιξης που ακοΟι πιο δυσαρεστημένοι της ΕΕ, ωστόσο, είναι και αυτήν τη φορά οι λληνες, αν και η
κατάσταση βελτιώνεται κυρίως σε ό,τι αφορά στις προοπτικές για το μέλλον
νησε απο 1
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους και την
προσωπική επαγγελματική τους κατάσταση, θετικά απάντησε το 35% και το 30% των
ρωτηθέντον Ελλήνων, αντίστοιχα, έναντι 71% και 61% συνολικά στην ΕΕ.
ότι η χώρα θα παρα
ι σε δημοσιονομικό «μανδύα» για
Επίσης, το 50% των Ελλήνων που έλαβαν μέρος στην έρευνα θεωρεί πως

Τελευταία νέα από την εφημερίδα