Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρνης-Νυκόλαος Καραθάνος 1951-1974 Ίδιοτήροα-Ε δότροα Σταυρίδου L Στυλιαν
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΊΟΥ 2018
Περίοδος Β' (1974).
Ap. φυλλου 6880-11.6510,se
από την Τοπική Ν.Δ.
για «άλλες εποχές »
Πρακτικά
Συνεδρίου για
Τον Μακεδονικό
Κυργίων Δράμας
Συστάσεις από την Ελληνική Αστυνομία
προς τον κ. Περ λή Κωφίδη
Πρόταση Δυσπιστίας | Έφυγε η τελική πρόταση για την συνένωση τών ΤΕΙ Καβάλας-Σερρών με ΤΟ ΔΙΠΑΕ
Κατά της συμφωνίας
με τα Σκόπια τάσσονται
Ποιες Σχολές δημιουργούνται
σε Καβάλα Δράμα και
Ν.Δ. κατά
τη κυβέρνη η
της κυβέρνησης
εμηστοσύνη του ελληνκού λαού και δεν eva
δι σΤΙστίας η ΝΔ ηοποία τοί ει ότι η ανακο.
δύο από τους τρας βουλευτές του Νομού
ναρξη της διαδικα ίας συ ήτησης Ι-Δηλώσεις Του Πρύτανη του ΤΕΙ ΑΜΘ Δ. Μπαντέκα στον «Νρωνό Τύπο»
σης, κατά την οήγηση του στο πολυνο
μοσχέδιο στη Βουλή το πρωί της Πέμπτης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά για το
προσδιορίστηΚΕ για τις 6 το απόγευμα
Οριστική ονομασία: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος!
ΣΟ φωνα με τη Δ Ο ε ητω Προ65pu
1-o' δυσκολίες ανεύρεσης καθηγη τών για τα νέα Τμήματα
θ μα των Σ on
g ς, κα. Χαρά Κεφαλίδου 65ωσε στη δ
od ραμμα ρ ér τη olo
Μπαντέκος: Αν είχε προχωρ
σει η συ
ήτηση με το ΔΠΘ η Δράμα θα έπαι
ρνε μόνο ένα Τμήμο»
an oueur
pu ητης
της η αρμόδια Επα
Ynopyciou Παιδείας, ανορορικάμετς αυτήσεις για
τρικής Μακεδονίας KM) (6δρα Σέρρες) με το ΔΕθές
ΠοΕησήμιο Βλάδο:4nAE) (6δρα
Τριάμισι χρόνα τώρα η κυβέρ ηση φτωχοnoud τους Πολίτες. Υπέγραφε δύο αχρείο τα
μνημόνια, δΟμευσε τη χώρα με βαρές neg
Ουαλονίκη).
To nopqa Της Επτροπής εστάλη ήδη orov tatov
unoupyo Παδείας . Γαβρόγλου, ο on ίος μετά το τέλος
μεταξύ όλλιν ότ: «Οφείλουμε όλ04, KONE
maτων Παελληνίων εξετάσεων θα το παραλάβει και επ
φωνα λ ηόν με τα όσα éway)ναστά η Κ
Σχολές και Τμήμα σε Καβάλα και Δράμα
ματα, φορείς, παρατάξεις, οργα ώσεις
τρο σαφή και ξεκάθαρο», ενώ δηλίνα
Ο δήμαρχος Δρυας, κ. Χριστόδουλος
σε αγκε4υένη τελετή. Σύδεκτες μεθοδεύ ΕΙς προκαλεί βλάβη στη
Ματέο, ο οποος eyevis anarmoe σε epomT
Ηανακοίνωση της συμφωνίας με την miία η σταγόνα nuhχαλίζα το ποτήρι της αγανάκτησης του
ελληνικού λαού Η συμφωνία αυτή ανα τά
την αντίθεση της συντριπτικής πλειονότητας
Ο κ. Αθανασιος
-Μαντέας
Bep ηση της ra
Αναλυτικότερα
οειμένου ναυπάρα όσοτο δυ
σχετικά με τις Σχολές τα Τμηματα αλλά aua
Mao κοαπτειλε Χθες em τολ
τόν πίσημη πληροφάρηση ο-Πρωος Tnos, emaώνησε χθες με τον πρύταη του ΤΕ ΑΜΕ κ. Δημήτριο
Παιδευτικού προσωπικού
το που δημο της συμ uan
Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ΤΟΕΒ Δράμας
Ο ΤΟΕΒ Βοϊράνης ο μεγαλύτερος
της χώρας με χρέη που είχαν
φτάσει στο 1.200.000 ευρώ!
φωνία γιαταεΟκά συμφεροντα Αναγνωρ.
(a δήθεν «Μακεδ0w-80 ότητα και γλώσσα
για τους βόρειους γείτονες μας Πρόκοτα
για μείζονα εθνική υποχώρηση που δεν μπογια να επιβιώσετε ποληκά και
τετε στο κολ ooooor και
μας. Τα μέλη του καπου ίου τηελατρ να
αναλάβουν την
θύνη τους απέναντι στον
φακής βα ετε σε εουρο τη δημόσια πεεμα το ονη7upoamia 00 on Kumea!
Παράπονα από Την αντιμετώπιση που είχαν από τη ΔΕΗ
Τα έξοδα από
Στα 4.156.53
την τρέχουσα λειτουργία του ΤΟΕΒ πληρών
8 ευρώ η Μακεδονία και στις 320.007 ευρώ η Θράκη
Βουλευτής ντράπομα γιατί η κυβέρ ηση
χορας μου μετην εταουντη αιμουνα με καθιστά α καθιστά τους συμποΤΑώτες μου μακεδονική μειονότητα της
ονται κανονικά
ει το Ζο
για α
δημο α
ΤΕΕ equpb
Πατο λόγο αυτό, η ΝΔ κατα έτα πρόταση | Του Θανόοη Πολυμένη
κο μετη δημιουργία οι μα
ομ onohon, αφού πέτυχε την απόλυτη
ΡΚΕΤΟΣ λόγος γίνετα τελευraa, avopop0ά μετα χρέη του
Τοπικών ΟργαΜΟμών Εγγείων
οοα διαχεοζοντα τις ΥΕυτρήσεις
και τα έΕοδά τους ανά πp0οχές
Στηνπεραχήτης Δράμας,υάρχουν
συνολικά EVvea ΤΟΕΒ: Bor
του Συνταγματος ΚΛ 142 του KwMq0ύτης
omse, μας éppe εκατό και πλεον χρόνια
και της καταγώνής μας. Αυτό αποτελεί
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
ρους,
μα ουν ανατοΑγγειοχειρουρ
κομενη καταστροφή, τη λύση θα πρέπει
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
κάθε ΤΟΕΒ ξεχοριστά αλλά
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
[email protected]
Πάτικος-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
Αγγειογραφίες
Κύκνος
GAYNTHPIO XAION
6985 643 791/2521 104962
ηυντήριο Χαλιών Κύκνος Δράμα
καθημερνά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα