Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες ο:ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
«Spartan Race
το συλλαλητήριο τηςΕάρης
κατά των αιολικών και του
atn Μακεδονία >σελ.7
με nponovnon στη Σπόρτη/> σελ.15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ποροσκευ
Τηλ: 2731081253 Fax:
15 Ιουνίου 2018 | Έτος 22° | Αριθμός 5423 | Τιμή φύλλου 0,50€
«Το ΤΟΔΑ Παραμένει
στη Σπαρτη»
Αναβάλλεται
το συλλαλητήριο
της ΣΠάρτης
για τη Μακεδονία
Λόγω συγκέντρωσης
Οι φοιτητές διαφωνούν, η διοίκηση διαφεύδει μετακίνηση του τμήματος
διεξαγωγής του συλλαλητπλατεία Σηάρτης, έλαβε η
Συντονιστική Enitpon. 0
λόγος είναι η οργάνωση μεΤη διαφωνία τους με οποιαδή
ΠΟτε αλλογή της δο 5του Τμή
ματος Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού του
Πανεπιστημιου Πελοποννήσου,
εξέφρασαν οι φοιτητέςτου τμήματος σε έκτακτη γενικι συνέΣύμφωνα με πληροφορίες του
"ακανικού Τ nou», στη συνέ
λεση nou κάλεσε opomn
τικός σύλλογος του τμήματος
έδωσαν το napov» neplnou
200 φοιτητές. οι on0ίοι ξεκαθά
ρισαν ότι δεν Πρόκειται να συΕπιτροπή Αγώνα για την Ελ
ληνικ ότητα της Μακεδονίας
το Βατο 16 ουνίου 2018
στην Πλατεία Συντάγματος
των Αθηνων. Όηως αναφέ
ρουν α συντονιστές του
onapTITIK0ύ συλλαλητηρίου
ρικό με την έδρα όπου θα στε
Υ εται το τμήμα στο μ λλον
Κατά Πληροφορίες η συνέ
λευση των φοιτητών ουγκ
θηκε, έπειτα από φερόμενη
ηρόταση της διοίκησηςτου τμήματος για σύσταση σχολής διο
παρεμφερούς γνωστικο αντι
κείμενου Σε αυτότοηλα σιο και
σύμφωνα με άλλες Πληροφο
ρίες, στο nape ove e uno
βηθεί αιτημα στον υουργό
Παιδείας, Κωστα αρογλου,
για μεταφορά του Τμήματος Op
το απόγευμα της Τρίτης 12/6
στις ε καταστάσεις του ιδρύμα
τος στη Σπάρτη.
προγράμματος σπουδών τους,
είτε σεότι αφορά το καθαρά εκ
παιδευτικό σκέλος, είτε αναφοτο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχε ρισης Αητισμού και ενδε
χομένως.
τισμού, από τη Σηάρτη στη
γε τον KT inonnσε άλλη neριοχή, Ουνέχεια σελ.9
σχυσης του αθηναϊκού ουλ.
λαλητηρίου, στο onoo
αναμένεται αυξημένη συμμεάλλα
τμήματα
Τατούλης: «Εγγυητής του μεγαλύτερου έργου στη χώρα η Περιφέρεια»
Επίσημα σε εποχή ΣΔΙΤ η Πελοπόννησος awain E
Υπεγράφη η σύμβαση για τη διαχειριση απορριμμάτον παρά τις δικαστικές εκκρεμότητες οτελολη οργα
Αθήνας» έχει ως εξή. "Πριν
«Μεγάλη και ιστορική στιγμή
του μεγαλύτερου
έργου στη
την Ελλάδα μας,μπροστά στον
Πάντος, την ίδια στιγμή napaμένουν°. δικαστικές εκκρεμόσεως της ιστορίας, της Υλώσσας και του ονόματος της
ΟΙΚΟΠέδων όπου πρόκειται να
δημιουργηθούν οι μονάδες
επεξεργασίας των αηορριμμάxcopa nou τα διεκδικεί, anoφάσισε να ευαισθητοποιηθεί
και να ενώσει τη φωνή της με
όλους τουςΈλληνες nou δια| μαρτύρονταν για το ίδιο
ριφέρεια ΠελοΠοννήσου aneδειξε ότι αποτελεί τον εγγυητή
συνέχεια σελ.9
1985-2018
ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ;
ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ.
Μάθε περισσότερα για το πώς μηορείς να συμηεριλάβεις τη δική σου εμπειρία
στο Λεύκωμα για τα 123 χρόνια του Σπαρτιατικού ΓΣ > σελ.15
«Να μην χαθεί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα