Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
0-0 T
P 412