Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 15.06.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6056
Εύθραυστη η πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές
Μέτο χατά των ΟΟγανισμών Εγγείων Βελτιώσεων μεννηλά χρέη
Συνολι ά 206 OEB χρωστούν
στη ΔΕΗ 45.657.507 ευρώ
από τα οποία μόνο τα 7 εκατ. είναι ουθμισμένα
σε οιακανονισμο
Νέα συνεδρίαση του
ESM για τη δόση
Χυβερνηση να αποστει/ει τα
στοιχεια
Σε παύση εκπροσώπησης των OQγανισμον Εγγείαν
Βελτιώσεων που δεν σπεύδουν να Qυθμίσουν τις oqElλές τους πας τη ΔΕ
1100)θεσμία μέχρι την Πέμουν 1ου εχει η
Η προσανατολίζεται η επιχειρηση. | ελληνική κυβέρνηση ωστε
θεωαί)ντας ότι τα μεγάλα χρέη που είναι εντοπισμένα να συγκεντρώσει χαι να
σε συγκεκQ1μένες TEQ1οχές της χώ0ας δεν οφείλονται στείλει όλα τα στοιχεία που
σε αδυναμία πληρώμής αλλά σε στQατηγική αθέτησης ζητά ο ESM για την
εκταμιευση της 00σης του
ενος οισ. ευρω που εΧΧΟΕOBE: Ικανοποίηση για την
των υποχρέωσεων τους.
μει απο την τριτη αιο
νόθευσης αυσίμων
Άραγασάκής. Κάθή ον των
τράπεςων να επανασυνόέθουν με
τις αναγκες της 01 ονομιας
Ετσι, αυριο το απογευμα,
με τα νεα στοιχεια για την
1 ΙΧΧαθάριση των ληξιπρόθεΚεντρικό καθήκον τον τραπεζών στην παρούσα φάση,
είναι να
τις ανάγκες της οικονομίας
ncu τις προσδοκίες της κοινωνίας, υπογοάμμισε ο αντιπρόεδρος της
με αυτοπεποίθηση, πολυδιά
στατες διεθνείς συμμαχίες
και δρα ως δύναμη σταθερ.
ότητας, συνεργασίας και
συνανάπτυξης στην ευρύτε
ρη πέριοχή. Δήλασε δε, την
του μετά τις
Δημοσίου προς τους
ιωτες, αναμενεται να αποφασίσει μέσω τηλε διάσχεψ
ης το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας την
εκταμιευση η οχι της υποοο.
σις του 1 δισ. ευρώ προς την
Πάγια θέση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών
Ελλάδος είναι η ηλεκτρονική διασύνδεση όλον
τον εμπλεκομένον χλάδον στα καύσιμα και
συνεχής απομακρυσμένη παρακολούθησή τους,
αναφερει σε ανακοινω)ση της
Την ιχανοποίηση τη
επανασυνδεθούν με
Ελλάδα
κυβέρνησης ικανοποίη
ΕΧτυιωντας πως οι επιμονες
Δραγασάκή
ση για τη συμπ/neωση
η Βουλγαρία για τη νόθ
εισήγαγε χημικά από τ
υση χαυσίμων ε20Ρράζει η Ομοσπονδία Βενζινο
ησης αποδίδουν
Ο ίδιος συνέχισε ότι η κοι
η ελληνική κυβέρνηση να
επιδείξει την πρόοδο στην
ετών δράσης της Ελληνικής
Ένωσης Τατες
ιοσπον
εποχής μας δεν αντιμεταυτίζονται με μια αντίληψη
περίκλειστης χώρας, αλλά μ
ένα νέο ρόλο της Ελλάδας,
την παρα!: τιχοτητα στον τομέα Χανσιμο)ν που εντοπί εται κυρίως στη λαθρεμπορία,
σμων οφει/ων του οημοσιου
χρηματα επιστρε4 ουν στον
προγράμματος
κατά το παρελθόν, του κου
ματιχού συστήματος με μέσα
συμφέροντα και τραπεζικά
που αντι