Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Bild: Μέτρα ελάφρυνσης του χρέους σχεδιάζουν οι Υπ. Οχονομικών της Ευρωζώνης
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5246 Παρασκευή 15.06.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΕΛΛΑΚΤΩΡ:
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Το Σάββατο το
Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει
τις μεταρρυθμίσεις
Στα 3.4 εχατ. ευρώ) τα πρώτα έσοδα από
τις έρευνες υδρογονανθράκων
ορισμό νέου
για να τονώσει την αναπτυ
Η διοίκηση της εταιρείας
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αναχοίνυσε
οτι χατοπιν των παρατησεων του χου Αναστασιου
Καλλιτσάντση από το
αξίωμα του Προέδρου του
Δ.Σ και χου Δημητρίου
Καλλιτσάντση από το
ιωμα του Αντιποοε
του Δ.Σ, οι οποίες δεν
στούςσυντελεστές ΕΝΦΙΑ
πτη Λειτουργια του ομ1MU
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έχει συγκα
Διοιχητιχο
16η/6/2018
Συμβούλιο την
ημέρα Σάββατο προκειμένου να ορίσει νέο Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου σύμαΙονα με τον Νόμο
χαι το Καταστατικό της.
υν ταξεις 10UALOU:
Νέος CEO στην
Elpedison
| Ημερομηνίες%αταβολής
Από τις 29 Ιουνίου έως χαι
τις 3 Ιουλίου θα πληδωθούν
οι συντάξεις μηνός Ιουλίου
2018 απο όλα τα Ταμεία με
την αρχή να γίνεται από τους
συνταξιούχους τον ΙΚΑ χαι
Δημοσίου
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις
συντάξεις Ιουλίου 2018 στις
02 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις Ιουλίου 2018 στις
02 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευelpedison | |
Αυξήσεις σε 3.792 περιοχές και σταθερές ή μειω
Συγκεχοιμενα, οι ημερομηνίες πληρωμης ανά Ταμείο
6.424 προβλέπει η αποφαση του
μενες τιμες σε
ΥΠΟΙΚ. Διευρύνεται το πρώτο και το τρίτο κλι
μα 10 του ΕΝΦΙΑ, αυξανει το αφορολογητο στον
συμπληοωματικό φορο στις €250.000
ΟΝΙΧόλαος Ζαχαριάδης,
μέχρι πρότινος εκτελε- 1 είναι οι εξής:
στικός πρόεδρος της Το Δημόσιο θα καταβάλλει
El PEDISON, αναλαμβά- τις συντάξεις Ιουλίου 2018
ι διευθύνον σύμβουλος | στις 29 Ιουνίου 2018 ημέρα
Τα υπόλοιπα ταμεία του
Υπουργείου Εργασίας θα
χαταβάλλουν τις συντάξεις
Ιουλιου 2018 οτις 29 Ιουνίου
2018 ημέρα Παρασχευή
Με διεύρυνση του πρωτου και
του τρίτου κλιμακίου ΕΝΦΙΑ
περίπου ένα εκατομμύριο 4000
λογούμενους: 737.709 θα κληθ
παραπάνω
ης εταιρείας,
εκτελεστιχού | Το ΙΚΑ θα χαταβάλλει τις Οι προσωρινές συντάξεις
προέδρου της ELPEDI- 1 συντάξεις Ιουλίου 2018 στις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμά
και αι ση του
γήτου στον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ έως και 50 ευρώ, για
4000 από τα 200.000 στα 160.001 οι επιβαρύνσεις ξεπεο250.000 ευρώ, το υπουργείο
Οικονομικών επιχειρεί να περ- τα 200 ευρώ ενώ για 48.961400100ίσει τις επιβαρυνσεις στα 040 ουμενους η καμπανα του
SON αναλαμβάνε
0 | 29 Ιουνίου 2018
χθες διευθύνων ασχευ
σβεστιχού Σώματος του Ιουλίου 2018 θα καταβληθούν
στις 29 Ιουνιου 2018 ημερα
νουν τα 50 χαιφτάνουν éogK
Piguet. Οι α αγες στη
διοίκηση αποφασίστηχαν | συντάξεις του Ιουλίου 2018 Παρασκευή
απο την ετήσια γενική ΙθαΤΑη
συνέλευση των μετόχων | Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις (ΕΤΕΑΕΠ) Ιουλίου 2018
της ELPEDISON
Για τα ντο/οι τα αμεια οι
αθαριστικά του Αυγούστου
μετά την προσυομογή των αντιΕΝΦΙΑ είναι μεγάλη με επιβα
Ούνσεις άνω των 200 ευρώ.
ΙΧων αξιων.
συντα
OUALOU
οποιήθηχε χθες | 29 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρ2018 ημέρα Τρίτη