Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
και ΣτεΦανα αποστόλων
NCMizo ο
άδικα χάνουμε ερν χρόνο ο
Μετά τις Πρέσπες θά τούς λέμε
περιττές αντιδικίες γιά τό περιεχόμενο της συμTE
τον ομόλογό
πια εναντι
νικών εγγυήσεων κ
υρότητας της συμφωνίας σέ περίπτωση πού
ύνταγμα τον Σκοπίων και
αυτοδίκαιης ακυρότητας, έπίσης, της πρόσκλη
Ποινικό άδίχημα ή χρήσις του οοου «Σκοπιανός»-θεωρείται παραβίασις
τησης των συμ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 τής Σι
δίδουν τα δύο μέρη στις έννοιες «Μα
μοωνίαςΈλλάδος
ρας κοπανιστός. Από τήν στιγμήπου ύπογράφουμε το ονομα «Μακεδονία» και αναγνωαρχίζουν λοιπόν να παράγονται άποτε
λέσματα. Οι οροι «Σκόπια»-«Σκοπιανός» απαγορεύεται έφεξής να αποτεΜακεδονική γλώσσα» μπαίνουμε σέ έναν δρόμο χωρίς έπιστροφή
ος..Ηχρήσις τους θεωρείται κατάφορη
παραβίασις της συμφωνίας, σχεδόν πουΜελέτησα προσεκτικ
τής βό.
φωνίας και ίδου γιατί καταλήγω σε αυτό το συρειας περιοχής του πρώτου μέρους άλλα
καί άπό τήν θεση
κουλτούρα και
πτικής λογοκρισίας.
νια που υπε
ι να γινει ανεκτο απο την Ε Λα.
σμα των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν
υπό την αιγίδα των "Ηνωμένων Εθνών». Μέ τό
δεύτερο μέρος, με τους ορους αυτούς,
πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους
κληρονομιά διακριτώς διαφορετικά άπό
έρος του πολιτισμού των Σκοπίων έφ
εί στην υποψηφιότητα ή
Έπειδή ή μετάφρασις ειναι κάκιστη,
υποθέσαμε οτι έννοει πώςδέν μπορεί να
της συμφωνιας. ή Ελλάς ύποχρεούται
έφεξής και πάντος μετά τήνυπογραφή
τής συμφωνίας στις Πρέσπες, την Κυ
ριακη, από τουςύπουργούςΈωτερικον,
αποκαλεί τους κατοίκους αυτής τής
αυτά που άναφέρονται στο άρθρο 7(2)».
ό άρθρο 7 όριζε, δπως είπαμε, πώς
αι τα δύο μέρη τις ε
θεσμούς οπου ή Ελλάς είναι μέλος
πρέπει να εύθογραμμίζονται ο
ες αρχές τών δύο χωρών
Άποταθήκαμε σε μέλος τής διαπραγέκαστο τις έννοιες «Μακεδονία-Μακεδονικός»..Ωστόσο στην παράγραφο
5 τής συμφωνίας υπήρχε μιά περίεργη
διατύπωσις, ή όποία μας «τράβηξε» τήν
προσοχή, Αυτη όριζει οτι (5) τιποτε
στην παρούσα συμονιαδεν ποσκοπεί
ό λα αυτά; Δεσμευόμαστε
,Εξωτερικών και μέ έκπληξη πληροφορηθήκαμε οτι πίσω από την άμφισημ
αυτη διατυπωση περι «υποτιμησεως» ή
«άλλουοσεω των ορων «Μακεδονια»
προκειται για πολιτι
τα πραγματα αφήνονται μάλλον χαλαρά
νες»! Άπο
όνομα «Βόρειος Μακεδονία». Δεσμευόμαστε
αί, βεβαιως, καλείται ν αάνυφερει αυτη την χωρα ως «Βορειο Μακε
Δευτερα! Κ
επίσης να άρουμε τα βέτο είτε γι
οντοτητες»
μήσει καθ' ο
τονες σε ένα διεθνή οργανισμό είτε της πλήρους
ια στην σελ. 3
| να επηρεάσει
ή νά άλλοιώσει την χρήση από τους πολίτες έκαστου μέρους».
πρέπει να υποτιμήσει ή νά άλλοιώσειύποκρύπτεται μια υποχρεωτική ρήτρα
θήκη άπό το έλληνικό κοινοβούλιο ή
συγκεκριμένη συμφωνια
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16.06 ΜΕ ΤΗΝ
Η ΕΛΛΑΣ ΜΑΣ
ΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
1930 ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ
ΟΠΟΙΟΣ αρθογραφεί είναι φυσικό να είσπράτ
οταν αναγνωρι. τους Σχοπιανους ως «απογονους» του
κοπροαίρετες, μπορεί να σέ
μωνουν Εχω συλλέξει πειρες τέτοιες στήμακρα δημοσιογραφική μου πορεία. Γι αυτό σως
παραμενω τοσο
ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ελαφρότητα
άντιμετώπιζεστό παρελθόν τόζή
τημα τής κληρονομιας της Αρχαιέφθασαν στα Βαλκάνια τον 70 με
τα Χριστόν αίώνα
νάθεώροϋν έαυτούς τους μοναδικούς» άπογόνους του Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Το οποιο σημαινει
οτι τούς άνεγνώριζε καί όίδιος οτι
πρας, ο οποιος σήμερα ύποκρίνεται οτι την ύπερασπί εται. Καί
τού λόγου το άσφαλές ή «Εστία»
υπενθυμίζει σήμερα τήν πρό έτους
ήλωσή του στο Βελιγράδι, όταν
ας άπό τήν μακεδονική άρχαιότητα. Ότι ήσαν και αυτοί πρόγονοι
τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσως
καιχμέυσιάμ σκληρή
και έ
υπνη δουλειά
έννοώ την αξιοποίηση όλων των δ
που παρέχει μια χώρα, άπό το έδαφος, τό ύπέ
δαφος, τή θάλασσα, τις λίμνες και τα ποτάμια,
να το
Γο Άοχειο Νίκου Γκάτσου
νας φίλος μου ζήτησε παράδε
(7-8) αναφέρθηκα στην Αίγινα, ένα νησί τριγυους
ότι όλόγος είναι
ΜΟΝΙΜΗ στέγη άπέκτησε το σημαντικό άρχείο
τού ποιητού και στιχουργού Νίκου Γκάτσου, καθώς θα στεγάζεται στην διάσημη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, στο Καίημπριτζ της
Μασσαχουσέττης, οπωςάνεκο
ΠΕΦΤΕΙ αυλαία στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως (QE) στό τέλος τοϋ έτους, δπως άνεκονο|
ζης μετά την συνεδρίασή του στην Ρίγα της Λεττοτι το έδαφός της είναι φτώχό
τιθα καταφερει νά
τομεταλλευθεί με την ολπίδα
των τέκνων της."Ο,τι ή Φύση στέρησε σέ έδαφι
βλιοθηκης, φού αν ει περισσότερο
βλιοθήκης, άφοϋ θα ρίξει περισσότερο φώς στήν νεοελληνική λογοτεχνία αλλά και στήν εξέλιξη του
ευρυτέρου ελληνικού πολιτισμού του 20ου αιώνος.
στη νε
ό πλούτο, τό υποκατέστησε μέ πνεύμα καί μά
λιστα έπιχετό υποκατέστησε μέπνε μακαίματης ΕΚΤ. Συμφώνως προς άνακονοση της ΕΚΤ, οι
άγορές θα διατηρηθούν στα 30 δι
λιστα επιχειρηματικό
Χάρη στην πίστη τους.
ια στην σελ.3
σετε πολλά χρόνια! Δεν
τό λέμε έμεις, τό λέει έρευmoi» δέν άξίζουν τόν τίτλο αυτόν. Eva UTTonApoποι. Όπως κάποιοι έργαΑξίζει να διαβάσετε
ού Δημη
καί βασίσθηκε στην άναλυση άνω των 1.000 δηστικό τομέα στην Τνδία,
που άντι να ξυπνήσουν
Oi πεταλούδες, τα Λεωφορεια
έναν στην οπο του δρό
μοσιευμενων
αι οι πολιτι
Καλώς ήλθατε στην
νεα κανονικοτητα
πόρισμά
Παρακολούθησα-όσο
άντε α τήν συζήτηση γιά
τήν ψήφιση του «Πολυνομοσχεδίου». Γιά την ήφιση
πει νά ει400
δα » ή νά τόνέχει έ οδιάσει
κάποιος μέ φυλαχτά καί μαντζούνια, πού ξορκίζουν τό
κοώ μάτι καί τά κακά λόγια!
θά μοϋπε som& donπολύ
τό πε ην άρικο, πού τό Die
πουμε μόνο σέφωτογραφία!»
φώνα av ol θαμώνες και φοσκελωνανάβέρτα! Αλλά δέν
όμενοι άνθρωποι ζουν
κατά μέσον όρο σχεδόν
τέσσερα χρόνια περισσοτερο σέ σχέση με όσους
δένξχουν δεσμούς μέ τήν
έπάνω στό μισό κο μι του
εντόπισαν τήν άλλη ήμέ
ρα το πρωί περαστικοί.
daw Ep
μασ απαντ Sea Ev τικου»
ή «ου οδοιπόρου» άλλά καί
δεδομένη ή δυοπιστία πρός
άπαντες το s έ προσώπους
. T δυο
Ιστοοικά ντοκουμέντα
Ο Ζαχαρίας
1 1 απ αντωνιου
χαι η συν L0ησις
&ηλαδή,τον Eceevb τολών,
το νάλλων κομμάτων
ήταν θαμμένα κάτω άπό
ow μέ κόσμο, ό όποιος άνά
πάσα στιγιή ήταν Ετοιμος νά
σχολιάσει άρνητικά όποιον
άνέβαινε στό βήμα, άνεξαρτήτως παρατάξ ecos καί προεaioecos. Δεδομένη ή άποδοκΔέν θά ήθελα νά ήμουν
στην θέση τού ύπουργού
τών ΟΙκονομικών καί άπορώ
πώς αύτός ό άνθρωπος έξακολουθει καί κυκλοφορει ύγιτοσεςΤύφλ s»
λέει ότι δέν ύπάρχουν αύξήσεις στόν ΕΝΦΙΑ μεγαλύτρες τών 100 ή τών 50 εύρώ,
τό μαγαζί σηκώθηΚΕ στό ποδι! Επεσαν κάτι φάσκελα πού
άλλά κι εσύ όταν κάτσεςστήν
καρέκλα "περάστε κυρία Μ pσχεδόν θετική επίπτωση
μέ το φύλο έπί τής μαάρνήθηκαν νά σπάσουν
τόν δρόμο γιά νά τό μεKpo.ar as». (0 γυναϊκες
υν συνήθως τέσσεελ
θάλές καί θά ύπογράφεις
ής. Επειτα άπό
νε λίγο άργότερα». Αύτή
ή περιγραφή ειναι «γροκαί exormipe » πού είσπρόπτει
σέκάθείμφάνισή του! θάπρ.
θά λιμπιζόταν καί ό Μαυρογιαλου pos! «Νά, pé KEp πού
ρα έως πέντε παραπάτού Έλενθερίου Γ.Σχιαδά (σελ.4)