Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
υπηρετουμε
με εντιμότητα
τη δημοσ10Υραφία
στο ν. Κιλκις
eidisis.gr
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018-έτος 190-αρ. φύλλου 4650-0,50 ευρώ
Γώργαντάς για ΤΕΙ Κιλκίς.
Άνστυχώς 0ί φόβο
Εισηγητής ο Γ. Γεωργαντάς
στην πρόταση δυσπιστίας
Της Νέας Δημοκρατίας
κατά της Κυβέρνησης
ι μας επαληθεύονται
Ο βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεώρ.
γαντάς ποοέβη στην ακόλουθη ανα
Κεντοκός εισηγητής στην πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοορατίας κατά της Κυβέρνησης ορίστηκε ο Βουλευτής Κιλκίς Γ.
Γεωογαντάς. Ο κ. Γεωργαντάς μαζί με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοχρατίας Κ. Τσιάρα ητανοι δύο
εισηγητές της Νέας Δημοκρατίας στην συζητηση της πρότασης δυοπιστίας στην Ολομέλεια χθες στις 18:00.
οφωμετον Γραμματέα της
Δυστυχώς
φόβοι
επαληθεύονται! Αυτό είναι το ποουσμα της
Επιτροπής για το Τμήμα Σχεδιασμού
Μαι Τεχνολογίας Ένδυσης που λειτουργεί στο Κιλκίς, όπως δημοσιεύτηκε σήμερα. Δυστυχώς η διατύπωση
για το ΤΕΙ Κιλκίς είναι η εξής: «Στο
Κιλκίς υπάρχει σε εκχρεμότητα το
ένα τμήμα εάν θα παράμείνει ή θα μεοι
ται! Όλοι οντα της χώρας. "Κανείς δεν θαυν για
ται! Ολοι μας θα έ00ουμε αντιμέτωποι με τη συνείδηση μας και
Οι εισηγητές ανέδειξαν την έλλυνη πολιτικής νομιμοποίησης
του Πρωθυπουργού Α. Τσίπρα και του Υπουργού Εξωτεουχών Ν
Κοτζιά για την υπογραφή μιας συμφωνίας που είναι βλαπτική για
τα συμφέροντα της
Α.ΤΟίπρα και του Υπονοος
χώρας. "Κανείς δεν θα μπο(εί πια να κουβε
την ιστοαχή μας ευθυνη!"
Επίκαιρη Ερώτηση στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων . Ελτίζω οι κυβέρνώντες να αισθανθούν
τις φοβερές ευθύνες γι' αυτή την απότου δημ.
συμβούλου
ταση τουέςαι να την αναθεώρήσουν
μ ουον
σελίδα 11
"Κέρνάμε Κιλκίς" στο τέλος του χαλοκαιοιού
Βαφειάδη
για το ΤΕΙ Κιλκίς
ΔΕΝΔΡΟΚο
Ο επΙΤυχημέσελίδα 5
νος θεσμός για
ΤΟ αγαθό της μόνωσης
είναι αδιαπράγμάτευτο
τέταρτη φορά
θα προβάλλει
τις παραγωγιτες Του νομού.
και Δήμος ΚΑκές δυνατότη
Αναχοίνοση του Συλλ γου Γονέων χαι Κηδεμ
μοτικού Σχολείου Πολυκάστρου
νων του 2ου Δησελίδα 5
Επιμελητήριο
Πηνελάτης Οδύσσεια" το Σάββατο
16 Ιουνίου στο Κλιας από "θεατράτολις"
κις 01 010
νωτες
σελίδα 3
σελίδα 10
Χάρμα ιδέσθαι η παιδική παράσταση του ΛΕΚ
Σελ. 7