Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27064
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
92-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
Ε.Ε.: Τα επόμενα
Κλ. Ρένκλιννκ: «Success story
δυο χρόνια θα
κρινουν την
εΠιτυχια τον
νοςεί η συζητηση Υια την αναπτυζη
ΠροΥραμματος
Ανησυχια στη μεταμνημονια
κή εΠΟχη η λειτουργία του
Δημοσίου
Ελλάδα είναι τ
Ευρώπης
M ηχα
1ολύ κοντά σε μία συνολική συμφωνία για την Ελλάδα, έως το Eurogroup
Σταθερότητας (ESM), Κλάους ΡΕ
γκλινγκ κατά τη διά0%εια της συνά
τησής του με τον πρωθυπ ου07ό Αλέ
ξη ΤσίπQα στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ
οικονομία χαι ονοματολογικό β!έθη
λες, μια συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει τη δημιου07ία ενός ταμειακού απος περίπου 20 δισ. ευρώ την
ελαφρυνση του χρέους, τη στρατηγιχή
των δύο ανδρών
παράλληλε
ξελίξεις, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, τόσο
στο Μ
την Πέμπτη στη Βουλή και σηματοδοτεί
ξιολόγησης, η Ελλάδα είναι ΕΕ
κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης, ανα
ρθηκε από την πλευρά του ο πρωθυ
του ESM.
el ITOKIO τα ετησια
αραλλ
ξελίξεις με σκάκι οπου ένας παίχτης αντι
μετωπίζει πολλούς αντιπάλους, θέλοντας
να επισημανει τους λεπτους χειρισμούς
που απαιτήθηκαν τόσο στη διαπραγμάτευση για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ, όσο
πως όπως υπήρξε αίσια έκβαση στις δια
πραγματεύσεις με τη γειτονική χωρα, θα
υπάρξουν αντίστοιχες και την επόμενη ε
βδομάδα (Eurogroup) για την ελληνική
οικονομία μετά από 8 δύσκολα χρόνια.
σημαντι
πιπεδο τα μεταρρυθμίσεων, νομιζω η ε
ια στο ε
TO ποσό των 812,5 εκατ. ενο) με μειω
μένη απόδοση συγκ!ιτιχά με την προη
γούμενη δημοπρασία άντλησε σήμερα το
ελληνικό δημόσιο χατά τη δημοπρασία
Από την πλευρά του ο κ. Ρέγκλινγκ συ
ι στα ζητήματα της οικονομίας και το
τέλος του προγράμματος δημοσιονομικής
Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε μεταξύ
άλλων, «τα τελευταία δυο, τρία χρόνια ε
κυβέρνηση για όσα έχουν
όδοση
Σε "Βόρεια Μακεδονία" μετονομάζεται η FYROM
Αλ. Τσίπρας: Η Συμφωνία αποτελεί μεΥάλη διπλωματική νίκη
ντι 1,25% στην προηγούμενη δημοπρασία
εντοχων αντιστ
49 φορ
το δημοπρατούμ
σε το υπουργείο Οικονομικών
σο οπως αναχοινω
ηελληνική κυβέρνηξει η Ελλάδα
ΑΠΕ-ΜΠΕ
γραμμές της, όλες τις ΧΟΧχνες γραμμές της εθνικής
Εκαιοτήσεων τηςΒόρεηνένα!ξη των ποστηρί
μια μεγάλη ιστο!χή ευκαιρία
την αίρεση της
σης της Συνταγματικής Αναθεώο σης εκ μέρους της
είτονος, που κατοχυρώνει την χρήση του ονόματος
ν χρόνια',
«Εφικτά τα
και στο νο
υπουργος αναφ
χτενως στο
και πέρα σχετιχα με την υπογραφή-κύρωση και θέ
ση σε ισχύ της Συμφωνίας, επισημαίνοντας μεταξύ
μφωνια
Ο Αλέξις Τσίπρας σημείωσε τη σημασία που ενέ
ΠΔεονασματα
Οικονομικη και τεχνικη Βοηθεια απο τη που τα ωνιστειξης Συμφωνια αμε τηνΕλλάδα
και πουι στα
δημοσιονομικη
ει! εκταση τη
οικονομιας»
κομισιον να εργα μεταρρυ μισης
για τα Βαλκάνια, και τους λαούς μας", καθώς "κλεί.
η που υπονόμευσε τον κοινό
Q1οχή και ανοίγει ένα
θυρο στο μέλλον". Σε
πως "με τη Συμφωνία αυτή
η πατρίδαμας εδοαιώνεται ος ηγέτιδα δύναμη στ
Βαλχάνια καί ως πράγματικός πυλώνας σταθερα η
Απόφαση με την οποία εγκρίνονται 32 πρόσθετα αιτήματα της Ελλάδας για τεχνική
υποστη!ιξη μέσω του 11Q0γράμματος ΣτηQ1ξης Διαρθ!ωτικών ΜεταQQUθμίσεων
ΙΊΣΑΜ εξέδωσε σημεQα η Ευρωπαικη Επιτροπη Σύμφωνα με την αναχοίνωση της Επιτροπής, τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από τη συνιστώσα της τεχνικής βοήθειας στο
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτιχών Ταμείων για την Ελλάδα, κα
τόπιν εκούσιας μεταφοράς από την τελευταια 20 εκατ ευρώ στο ΙΙΣΑΜ. Τα νεα μετ!α
θα π@οστεθουν στα πανω απο 100 ε07α μεταρρι θμισης που εχει ηδη συντονισει η Επι
τροπή στην Ελλάδα.
ο σημείωσε
ς σε μια βαθειά πληγωμένη περιοχή
του .εσοπ
χου πQωτογενών πλεονασμάτων στο 3,5%
μοσιονομικη επεκταση της οικονομιας.
πεκταση που σηματοδοτεί το τέλος μιας
μικροπολιτι
τητες αι εσωτερι ούς υπολογισμούς, σημε απο
ρύμε όλες οι Ελληνίδες όλοι ο Ελληνες αεί
μαστε περήφανο Οχι μόνο για την ιστορία και την
ειναι εφι τη οπως εφικτη ειναι χαιηοη
πολιτισμική μας
ώνουμε
ε τη Συμφωνία
Πλησιάζοντας στη λήξη του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας, η Ελλάδα βρί
σκεται σε μια σημαντικη χαμπη. Ειναι σημαντικό η χώρα να συνεχισει τον εκσυγχρονισμό
της οικονομίας και της διοίκησης και η Επιτροπή έχε ι δεσμευτεί να υποστηρίξει αυτές τις
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο για
1 μόνο
θόν, αλλά και για το παρόν και το μέλλον μας. Μια
μεγάλης περιόδου παρατεταμένης λιτότη
ισχυρής Ελλάδα
ς, φάρου πολιτισμού, ιστορίας αλλά
Μιας Ελλάδας Πυλών
Βαλχάνια, στην

Τελευταία νέα από την εφημερίδα