Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 5489
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
σελ.: 15

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

«ΧΑΝΕΙ» Η ΔΡΑΜΑ

το τμήμα Αρχιτεκτονικής
Ο

λοκληρώθηκε η διαδικασία των συζητήσεων για την συγχώνευση
του ΤΕΙ Καβάλας με το
Διεθνές
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Όπως εξήγησε μιλώντας στα ΧΡΟΝΙΚΑ ο αντιπρύτανης του
ΤΕΙ ΑΜΘ (Καβάλας) κος
Αθανάσιος Μητρόπουλος,
την Δευτέρα 11 Ιουνίου
στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η τελευταία
συνάντηση της επιτροπής
που συστάθηκε για την
διερεύνηση της προοπτι-

Εγκρίθηκε η απόφαση
διάθεσης 82.000 ευρώ
για την λειτουργία
του δημοτικού κυνοκομείου
κατά το 2019
σελ.: 6

Έρχονται οι 5οι ορεινοί
αγώνες «Trail Kyrgia»
την Κυριακή 24 Ιουνίου
σελ.: 10

Η διαχείριση των κενών
συσκευασιών ΦΠΠ και
η ευθύνη του Δήμου Δράμας
σελ.: 11

σελ.: 7

(Χ460)

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

πλαίσιο της συγχώνευσης
ολοκληρώθηκε και πρόκειται να παραληφθεί από το
Υπουργείο Παιδείας για να
ακολουθήσει το στάδιο της
σελ.: 3
διαβούλευσης.

Στην Προσοτσάνη
η Πανελλήνια Συνάντηση
της Ποντιακής Νεολαίας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef, ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2 ΕΤΩΝ.

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

κής συγχώνευσης των δύο
ιδρυμάτων (η λεγόμενη
επιτροπή Γαβρόγλου). Το
πόρισμα της επιτροπής που
περιλαμβάνει τις σχολές
που θα λειτουργήσουν στο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ “Χ”

του Τερζίδη Γιώργου

[email protected]
6955922700

σελ.: 12

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ “ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ”
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΣΕ ∆ΡΑΜΑ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑ

www.xronikadramas.gr

ΣΕΛ. 17

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ο Λευτέρης Ματσούκας
μιλάει στα “Χ”
για τη σεζόν που έκανε
η Δόξα Δράμας

Κορύφωση
συμμετοχής
στον υγρό στίβο
Δράμα 1986

Χωρίς ασφαλιστική
ενημερότητα οι αγρότες
δεν μπορούν να πάνε
ούτε τα παιδιά τους
στο νοσοκομείο

24

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]