Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρντής-Νυκόλαος Καραθάνος 1951-1974 Ίδιοκτήρια-Βδότροα Σταυρίδου. Σηυτή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
lepίοδος Β'(1974)"
Ap.9ύλλου 6880-11.650 0,50€
Το Κρατικό Θέατρο Β. Ελλάδος
ΣΤην Πετρούσα
Οι Δραμινοί Αννα Κορακάκη
Κώστας Δουβαλίδης στους
Το πρόγραμμα
Μεσογειακούς Αγώνες
θα υλοποιηθεί
και λύκεια της ΑΜΘ
Κλείνει για δύο μέρες ο Δήμος Δοξάτου-Αλλαγές ο
Στην Εθνική ανδρών
Συνάντηση ΠονΤΙακής
Της Handball Premier
νομασιών πλατειών σε όλο το Δήμο
Νενική καμε
κραυγάζει ο πρωθυπουργός
των Σκοπιων Ζόραν Ζάεφ
comandopma,
Αναβρασμός και στη
«Πράξη ιστορικής
ήπας και εθνικής
μειοδοσίας»
για την εκχώρηση του ονόματος
«Βόρεια Μακεδονία»
Non ηΟρή παρεμβαση μα
τη συμ4uΑκόμη καλά καλά Tpw πέσουν oumoράκης κάνοντας λόΥο για ιστορική ήττα
τυν Σκοπίων, τα Σ
-Ετοιμάζεται μεγάλη συγκέντρωση στις Πρέσπες
Apa40λογούν για την ΕΕαιρετικ
το ολα θη ο ια τη συμ πο
σουνένα όνομα, γίνεται πραγματικότητα.!
Αναμένεται απ
οκλεισμός διαδηλωτών στην Σιάτιστα και σε άλλα σ
ημεία
οσεμας τους γνήσιους Marcδονία» στα Σκόπα, ξεσηωσε όΠως ήταν
λου Αλεξάνδρου και Μεγάλου φιλοσόφου!
Αριστοτέλη που από τώρα και στο ΕΕής
vol°του ΕΑληκού λαού. Ηελληνική1up épron
ετοιμά Ετα να υπο papa Την σχετική συμφωνία
τηση Που θα Yive, μεταξύ των δύο ηροθυπουρ
Αλέξης Ταπρας και εκ μέρους των Σκοπίων ο
καίωμα να λέγονται Μακεδόνες και να -|
νουν κτήτορες της ιστορίας του Μεγάλου |
aum, υπό την Παρουοία του δ.αμεαλοιβητή του
ΟΗΕ κ. Mdaou Νυτς και άλλων, θα πραγματοκαι ενώμέχρι τώρα που εμείςείχαμε το
65ρατου Δμευ Πρε0n
, στο / αμό Καστοριάς
Mae δοίας ΕΧα καλέσει τους Έλληνες Ε μα πρώτη συγκέντρωση στην πλατεία ΣυντάγμαΤος στην Αθήνα από το πρωί της
Παρασ ευής, και μια δεύτερη το Σάθβατο στις ΠρέσΤες
Με σκοπό ναμιν υπογραφΕί η αμφωνία arm, αδ Ο μεγάλες
opavώσεος για την ελληνυότητα της Μα Εδο ας, ετοιμάζουν
Μακεδόνες θα έρθει εποκή, όχι|
epopes συγκεντρώσας και, MT
βάρος της χώρας καιτου λαού, ενώ ertΑναλυτιάτερα, η Empom Αγώνα για την Ελληνικότητα της
να μας απαγορεύουν εμάς τους γνήσιους
Κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Τουμενο,ouMiirle
μας απαντούν όχι εσείς Είστε Ελληνες
τη Μακεδονίας Ε ρα
ά τε Τροποποιηση Τιμολονιου Της ΔΕΥΑΔ σ οχής ήτα και κο με οποίας
μας Ελληνική, δεν έχετε
se κής μειοδοσίας
καμία σχέση με τη Μακεδονία δεν είσθε
Πιστεύω,χώρίς υπερβολή της λέξης που
προς το Νοσοκομείο Δράμας
της χώρας και του Λαού μα
ee ηση
δ κη τη
Ελληνικής Ιστο ρας θα
ς από την αντ πολίτευση να μειωθεί
το νερό και για άλλους κο
νωνικούς φορείς
Ανιδράσ
Χατζηγιάννης: Στα 10 εκατομμύρια ευρώ τα χράτ των Δραμνών προς τη ΔΕΥΑΔΙ!
Από την εποχή του ΕΑΜ umpfv repe
(Αθήνο, Μακεδονία) της Ιστορίας μας Δυ-|
στυχώς θα επαληθευτεί ο, πριν από ένα
2013 απόφαση Δημοτικού Συβουλίου)
α) Χρουση όλον τον Τελών και δαΠανών
που ανκουν στους πόρους τηςεπχερr
σης (αρ5N 4483/2017)σε όλους τους
καταναλωτές και β) Tponon0ίησηημολοΤου Θανάση Πολυμένη
ΣΕΝΤΟΝΕΣ α/τιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε το τημα
της μείωσης του τιμολογου της
ΔΕΥΑΔ προςΤο Νοσοκομείο Δράρας, Που
συ ητ@rpe το αηόγευμα της Δευτέρας
έρταναν στα όρια της ονφώπη ης αντοαλλεπάλληλες κλήσεκ, τότε προς
γίου Γενικού Νοσοκοείου Δραμας.)
Σήμερα, για πρώτη φορά, κάποιοι που
11 Ιουνίου στο Δημοτικό Συβούλιο
Το πρώτο θεμα της 12ηςτοκηήςσΝΕαρχής, εισηγήθηκε ο πρόεδρος της
την Μακεδονία για να σώσει η
κριση της 107/2018 ΑΑΣ της ΔΕΥΑΔ με
θεμα «Tponan0ίηση της un' ap. 279.2013
απόφασης ΔΣ ΔΕΥΑΑ. (un' ap. 600
εηε ότ Yierarpononon0η όσον αφορά
τατέλη ύδρευσης και αποχέτασης γιατο
ΓΕΜκό Νοσοκομείο Δράμας. Με το νομο
44832017 voi υποχρεωτικό να
τους συμφέρον. Συμπαρασύροντας έτσι
Μετά από αυτό το μεγάλο «ΝΑΙ. του κ.
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
τος Το ρα ο Eivo που nov eu mono ora
ΠΟλακότερα
νεοι να μη χάσει
erle, ατο σΚΕπτικό εηαι ναμηνχάσει
επχείρηση χρήματα, αλλά και να
ύδρυης και α
aa μόνο οι κίνδυνοι που ξανοίγονται
μιp0στά μας αλλά po παντός η μεγάλη
φορά προς το Ν ο κομ io, qv6eupéra. | Ntporu που θα μας σημαί για πά ra.
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημί
της μ
ζοος αντιπολίτευσης κ. Μλεξεται προς το Νοσοκομείο.
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
ρα δεν έχε4 ép8a Ποτέ.
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚ
Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
emiropoulos
Πάικος-Μασμανίδης
emontuumou 1
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
Αξονικές Αγγειογραφίες
Κύκνος
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ
6985 643 791/2521 10 4962
* mwripo Χαλιών Κύκνος Δράμα
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
στα σαντουιτς
2). "Καλαμιά',
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα