Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 14.06.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6055
Πέντε συλλήψεις σε παοάνομη αποθή η στο Κοουπί
Η ελληνική οι ονομία παρουσίασε θετικό ουθμό μεγέθυνσης
Eurobank: Αναγ αία η επιτάχυνση της ανάπτυξης
Η ελληνική οικονομία παρουσίασε θετικό ουθμό
μεγέθυνσης για 50 τριμήνο στη σειρά το 1ο τριμηνο
2018, υπογραμμίζει η Eurobank. Τονίζε ωστόσο πως η
ανάκαμψη είναι ήπια, δεδομένης της μεγάλης ύφεσης
των προηγουμενων ετων
Εογαστήριο
Ενεργοποίησης.
κινητοποιησης
Ανέργων απο τον
Eurobank
η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τους
τοιμ ηνιαιους εθνιχους λογαριασμούς για το 1ο τρίμηνο 2018
Η επομενη αναχοινοσι, δηλαδη τον στοιχειων του 2ου τοιμήνου 2018, είναι προγραμματισμένη για τις 3 Σεπτεμβρίου
2018, τονίζει η Eurobank στο «7 ημέρες Οικονομία».
Ο ΟΑΕΔ θέτοντας ως στόχο την
παQ0χή συμβουλευτικών υπηοεσιων σε οσο το δυνατόν πε υσ
σότεοους ανε!γους, εχει π00yQ
αμματίσει να υλοποιήσει Ε07α
στή010 Ενε07°ποίησης-κινητοποίησης Ανέργων στο Νομό
Αττικής
Σύμφωνα με τη σχετική ανα
χοίν(οση, μέσω του Εργαστηρίου θα παQασχεθεί στουs
συμμετέχοντες ολοκληρωμένη
βιοματική πλήροφ(Οηση σχετικά με τις Συμβουλευτικές
Υπη!εσίες που υλοποιούνται
από τον 007,ανισμο
λευτική Επαγγελματικού 110σανατολισμού, Συμβουλευτική
των Τεχνικών Αναζήτησης
0 ΣτΕ ανα )ει πράσινο φως
στο Δημόσιο
στην α ιολο
ιευθυντον
δηλαδ υπογραμμο ε σταθερές τιμές του τελιχού εΤΑ Οιον
Οπως υπογραμμίζει, το πραγματιΧό ΑΕΠ στην Ελλάδα,
δηλαδή η αξία-σε σταθερές τιμές- του τελιχού εγχώριου
προϊόντος, ενισχύθηκε σε τριμηνιαία χαι σε ετήσια βάση για
5ο τρίμηνο στη σειρά το 1ο τρίμηνο 2018
στη ίτηθε, παρασχεθει
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σε διεθνές φεστιβάλ
animation ο Γ.Γ. Ενημέρωσης
A. Κρέτσος
1311 1 K PATEIA
Συμβουλευτική
Επιχει!ηματικών
Ανάληψης
Κανονικά συνεχίζεται η διαδικασία επιλογής γενικών
διευθυντών στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς το Συμβούλιο
της Επικρατείας απέρριψε αιτήσεις δημοσίων υπαλλήλαν για «πάγωμα» της διαδικασίας, επειδή οι ίδιοι είχαν
αποκλειστεί εξαιτίας μη συμμετοχής τους στην αξιολογ
Επισημαίνεται ότι μετά τη διεξαγωγή του EQγαστηρίου, οι
ωφελούμενοι από αυτό θα
εχουν τη ουνατοτητα να
ενταχθούν σε ολοκληρωμένα
προοάμματα συμβουλευτικής
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
βάλ, κατά τη χθεσινή συνέντευξη
Γενική Γραμματεία ΕνημέρωLO
ηατατεθεί
την ΑΣΙΦΑ
ηθεί την Τρίτη 26/06/2018 από
'Ενοση
και την ελληνική αποστολή στο
μεγαλυτερο παγκοσμιως φεστιβάλ/έκθεση της
εμψύχωσης ( animation), η οποία
πραγματοποιείται στο Annecy
Ελλάδα και αποφασίστηκε ότι η επίσημη τελετή
για την ανακοινυση τον υτου θε
στην Αθήνα, στην αίθουσα συνε
°ιάσεων του Υπουογείου Ψηφ4:30
νικής Ασ4άλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από
δύο υπαλλήλους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τοοφίμων, καθώς είχαν αποκλειστεί από τη διαδι
κασία επιλογής Γενικών Διευθυντών των υπουργείων
όπου εργάζονται λόγω μη συμμετοχής τους στην αξιολογ
ηση στο Δημόσιο
υργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη.
Οι ενδιαφερόμενοι μποούν να
δηλώσουν συμμετοχή στους
Εργασιακούς Συμβούλους
Υπη!εσίας του ΟΑΕΛ που είστε
εγγεγράμμενος / εγγεγουμμένη
νιων χαι
LEvXO
σμένη για τις 7 Νοεμβρίου.
www.oaed.g