Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

24oC, 12.00

27oC, 8.00 μ.μ.

23oC - Υγρασία 63%-75% - Άνεμοι: ΝΔ 2-1 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:01 - Δύση ηλίου: 20:48

€0.80

Ðïõ ðÞãáí ôüóïé ôïõñßóôåò;

Το βέβαιον είναι ότι η κοσμοπλημμύρα στην Κέρκυρα δεν ικανοποιεί τις αυξημένες προσδοκίες των επαγγελματιών στο άκουσμα
των αριθμών. Είναι τέτοια η αντίθεση μάλιστα, που εύκολα αμφισβητούνται και οι αριθμοί και αποδίδονται είτε σε λάθος είτε σε κάποια
συνωμοτική παραχάραξη των στοιχείων από τις Υπηρεσίες, ακόμα κι από τα ΜΜΕ! Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και διπλοτσεκαρισμένα. 3 >>

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4665

ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΣΕΖΟΝ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

ØÜ÷íïíôáé ãéá ôï êõêëïöïñéáêü
ΚΕΡΚΥΡΑ. Στους υπουργούς
Μεταφορών και Τουρισμού,
Σπίρντζη και Κουντουρά, θα απευθυνθεί για μια ακόμα φορά
ο δήμαρχος Κ. Νικολούζος για
τις αιτίες του κυκλοφοριακού
της πόλης. Πιο συγκεκριμένα
και λόγω των αντιδράσεων που
προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση της δημοτικής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπέρ της
δρομολόγησης και δεύτερου
τουριστικού τρένου, ο δήμαρχος ζητάει να μην εκδίδονται
τέτοιες άδειες από τις Υπηρεσίες της γενικής κυβέρνησης όταν προδήλως παραβιάζεται η
φέρουσα ικανότητα των δρόμων της πόλης, προκαλώντας
συχνά ένα απαράδεκτο κομφούζιο.
Σελίδα 5>>

Αυτή η κατάσταση δημιουργείται κάθε φορά που έρχονται κρουαζιερόπλοια στο νησί

Êßíäõíïò, èÜíáôïò! Ìçí
âÜæåôå öùôéÜ óôá óêïõðßäéá,
ðñïåéäïðïéåß ôï ÔÅÅ >>
9

752 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα στο λιμάνι
Seven Seas Voyager:
¢öéîç: 08:00 - Áíá÷þñçóç: 18:00
- ÅðéâÜôåò: 752

Ï ðßíáêáò ìå
ôéò áíéêåéìåíéêÝò
áîßåò, áíÜ ôüðï,
óôçí ÊÝñêõñá
5 >>

ÅðôÜ íÝá
åðåíäõôéêÜ
ó÷Ýäéá
åðéäïôåß
ç ÐåñéöÝñåéá

7 >>

Coppelia áðü
ôçí Ó÷ïëÞ
÷ïñïý ôïõ Ó.
Ìðïõ÷Üãéáñ >>
9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα