Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
υπηρετούμε
με εντιμοτητα
τη δημοσιογραφία
στον. Κιλκίς
eioisis.gr
ΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018-έτος 19ο-αρ. φύλλου 4649-0,50 ευρώ
στη συμφωνία
Γιώργος Γεωργαντάς.
«Κανείς δεν μπορε να
παραμείνει, αδράνής!»
σελίδα 3
Βεργίδης. Μας πήράν και τα τρία βασικά: Όνομα, γλώσσα, ταυτότητα,
Σισμανίδης. Παράδοθήχαμε αμαχητί
1χουντενούδης: Επιμένουμε: Καμιά χρήση του ονόματος Μακεδονία.
σελίδα 3
Ο Δήμαοχος Παιονίας Χο.
Γκουντενούδης με επιστολή του
στους υπουργούς Τσαχαλώτο
και Σπίρτζη ζητεί
Ανακατασκευή του οδικού άξονα
Εγνατίας Οδού-τμήμα από
Μάλγαρα μέχρ Πολύχαστοο
Με ενδιαφέρει να ηγηθώ
ενωτικού συνδυασμού
Ο αντιδήμαοΚιλκίς
Πιπερίδης
"ανοίγει
σελίδα 5
Παρουσία Αρχηγού ΓΕΣ η εκπαίδευση μονά
δων Εθνοφυλακής στην Αργυρούπολη Κιλκίς
τα χαοτιά" του
σελίδα 7
Έχταχτη ένιοχνση 1.000 ευρώ για πρώην
εργαζομένους των κλωστηρίων Κιλκίς
Σελ. 9
σελίδα 14