Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27063
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
92-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
ΔΝΤ εμπαίζει Ε.Ε
Ο νέος ΕΝΦΙΑ είναι εδώ
Στο Eurogroup της 21ης
Ιουνίου Παρέπεμψε η Λαγκάρ
ντ Υια τις all Οφασεις της
συμμετοχη στο εΛΛη νικο
Οι τιμές ζώνης σε 3.792 αυξήθηκαν, σε 2.122 μειώθηκαν και σε 4.302 έμειναν σταθερές
οιχτό αφήνει το ΔΝΤ το θέμα της
συμμετοχής του στο ελληνικό πρόγ!αμ
προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ διε
Κριστι
ανω οριο του πρωτου χΛιμαχιου του
κύριου φόρου από τα 500 στα 550 ευρώ
από τα 1000 στα 1
συμπληρωματικό
φόρο από τα 200.000 ευρώ στα 250.000
λακεί με διάφορους τρο
γαλεία. Θα κάνουμε χρήση όλων
πάνω αλλαγές έγινε προσομοίωση της
ρισης του ΕΝΦΙΑ για το έτο
εκατ. ευρω α
χων προσωπων
ωσει η ΕΤΕ
στη ΔΕΗ
ΦΙΑ), ώστε το συνολικό ποσό βεβαίωσης
πογράφηκε και στάλθηκε για δημο* Ελάχιστη αύξηση από ένα έως 50 ε
ρώ (12 ευρώ κατά μέσο όρο) θα έχουν τα
σίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησε
ως η υπουργικη αποφαση για την ανα
προσαQμογή των τιμών ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων, αναχοίνωσε
π@w απ
αραπάνω ολοκληρώνεται
η δράση εναρμόνισης των αντικειμενικών
με τις εμπορικές τιμές στην ελληνική αγο
ρά ακινήτων, δράση που είχε συμφωνηθεί
ανειακή σύμβαση ύψους 45 εχατ
* Αύξηση από 50 έως 200 ευρώ, θα έ
χουν τα εκκαθαριστικά 160.001 φυσικών
εκσυγχρονισμό και την ανά
προσώπων ή το 2,3%
πτυξη των διχτύων διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας υπέ70αψαν χτες η ΔΕΗ με την
Ευρωπαϊκή TQάπεζα Επενδύσεων. Πα
ράλληλα βαίνει προς ολοκλήρωση η συμ
φωνία της ΔΕΗ με πέντ
πεζες για την αναχρηματοδότηση δανει
σμού ύψους-σύμφωνα με τις διευχρι
Η συνολική εικόνα για την αναπροσαρ10.216
* Μόνο για το 0,7% ή 48.961 φορολο
γούμενους θα προκύψει αύξηση πάνω από
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, έως
μογή των τιμών ζώνης σε σύν
200 ευρω
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει
Σε 2.122 μειω
τροπολογία για την προσαρμογή του Ε
αίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ
ε 4.302 έμειναν
προσώπων θα έχουν εΧΧα
δωσε σήμερα ο πρόεδρ
ιστορικη στιΥμη Υια την ΠαΥκοσμια ειρηνη
Πρόεδρος ΗΠΑ και Κιμ Γιονγκ-Ουν τα Βρήκα στη Σιγκαπούρη
ρώ και επιπλέον γραμμή χρηματοδότησης
200 εκατ
Η συμφωνια ΤΕΑΑ
ναλαμβάνει την δέσμευσή του
απαίτηση της αμερικανικής πλευράς για
πλήρη, επαληθεύσιμη και μη αναστρέψι
σον χρειαστε
Κορέας υπέγραψαν ένα κείμενο, ενώ
!!ρόεδρος Ντ. TQαμπ ευχαρίστησε
Κιμ Γιονγκ-ουν για την επιτυχή διά
Κορεατικής Χερσονήσου», σύμφωνα με τ
αποπυρηνι
οίηση», φόρμουλα πο
των πυρηνικων
Fraport Greece
που ε
Σύμφωνα με πληροφορίες οι Ηνωμέ ς
κτήρα ΣΕΝΑ
συνάντησης κορυφή
νεται αναφορά στην
δεσμευση, συμφωνα με την
εγγυήσεις ασφαλειας» και απο την πλευ
περιφερειακα
Ενωση Ελληνικών Τραπεζών: Εχουμε
ακομα σημαντικα ζητηματα να
αντιμετωπισουμε
προς την αρχή «της πλήρους ατοπυρηνικ
τησης της Κορεατικής Χερσονήσου» στο
το 2021
μπ και Κιμ Γιονγκ
Εγγυήσεις ασφαλείας στην Βόρεια Κοέα θα παράσχει ο TQαμπ
πό το 2019 έως το 2021 θα έχουν ολο
κληρώ
ι συνθήκες στον τραπεζικό κλάδο βελτιώνονται, η πQ00δος που συντελείται πας
την χατεύθυνση της επιστροφής στην κανονικότητα είναι αξιοσημείωτη, αλλά έχουμε
ακόμη μπροστά μας σημαντικά ζητηματ α να αντιμετωπισουμε και π!ωτοβουλίες να α
ναλάβουμε, πουν αποχαταστήσουμε πλήρως την 1χανότητά μας να χρηματοδοτούμε α
προσκοπτα την πελατεια και την οικονομια»
σης Τραπεζών Νικόλαος Καραμούζης, κλείνοντας τις εργασίες της ετήσιας τ
εγράφη
σύμβουλος της Fraport Greece Αλεξάντε!
Ζίνελ (Alexander Zine!!) σε συνάντηση
ενημέ!ωσης με τους δημοσιογ!άφους, όπου χαι παΟυ,σίασε το χρονοδιάγQαμμα
από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κιμ
Γιονγκ-ουν έπειτα από την «ιστορική
τους συνάντηση στην Σιγκαπούρη. «Ο πρό
εδρος Τραμπ δεσμεύθηκε να παράσχει εγ
πρόεδρος της Ελληνι χής Ενω
κής συνέλευσης των μετόχων της ΕΕΤ
ρυση της ΕΕΤ ανέφερε επίσης: «Κατά ευτυχή συγκυρία πραγματοποιήσα-Σ-ALA
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα