Προηγούμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη Άποψη:Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ
ΙΣΤΟΣΕΝΑΑ: www.elapopsi.gr
noptivoK 23-69300 ΣΑΠΕΣ
ΤΑ. κοι fax: 25320 22242
ΠΕΜΠΤΗ
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Να αξιοποιηθεί το φράγμα του Ιασίου και για
υδροδότηση στο δημο Μαρωνείας Σαπών
Ας βοηθήσουμε όλοι την οικογένεια που έμενε στεγη από
πυρκαγιά στην οικία Της
Holo.nou0η tou wewat K tou lo0ίου tivo rutov
ria την ιστορίο:
.noomra, noooopa και οκονομία την υδροδότηση
ξε μάλιστα κοι τον npoouowo crooro Tou.
το ζητούμενο τώρα eivou. Το σητοφμένο tpyo tirds
ano τους τομείς της άρδευσης Του τουρ ομού, της owoEnmuoew toutprou-Υδροδότηση Δήμου Κομοτη nk
οκομών rou anpatungovv npolA ματα oc out όν τον
Touta
Συ φουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και ep0R-AUTO
dru ς και ανάτοχο της ΔΕ Ακης Υδάτων της Anoe.
Η,Εφημερίδα
ευθερη Αποψη» l nou ooooootoovayot τροοηητο orvos loten ongens.unssure men
με την ευκαιρία τον Μπαϊραμιού
lin noueou K poorop
non-roteo
εύχεται σε όλους τους
νερού, με όρους t0οουτης για ΤΟΠερ βάλλον
lti oakintoomood atupato
μουσουλμανους
Το καλύτερο ηοράδαγμα και το καλυτερο rti mao
Χρόνια Πολλά
aR71 0172 3560 0063 5005 7907 468 στην tpd.
3, Νοξεονήοουν ot μελέτες ώστε με Την πρώτη wai.
Αυτή θα tivonevdedepe η κα η μονοδική λυση nou
de ως να κνητοη
now owtov oli Ra opyo.uu.
νερού με όρους εξο κονόμησης yatontpeawov.
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΧΑ
Ένωση Eronouoniator eu.Zati.
Σύλλογος ΔΡΩΤηών
ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
τα προβλήματα
ΕΜίς Ζηών
Pharmathen
Ένας πλούτος
στους
Να προχωρήσει η λειτουρ.
γία Τμήματος Πολεοδομίας
Του δεν πρέπει
να παραμείνει
αναξιοποίητος
σε ολους τους Μουσουλμανου
Χρονια Πολλα
Εντελως εγκαταλελειμμένο Το άλ.