Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠιμερισμό ειδικού τέλους
ΑΠΕ στην Άρνα αιτείται
ο Στ. Αραχωβίτης>σελ. 8
Τίμησαν τα θύματα του
Ολοκαυτώματος στο μαρτυρικό
|χώρο των Αγ.Αναργύρων > σελ.10
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Στη Σπάρτη το final four
βόλεϊ Παγκορασίδων >σελ 15
στις σελίδες 12 & 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 |Έτος 22. | Αριθμός 5421 | Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Με συνολικό Προϋπολογισμό 1.500.000 εκατ. ευρώ
Επιμελητήριο Λακωνίας
Νέα προγράμματα
132 έργα για τις ζημιές
από Πλημμύρες στον Δ. Σπαρτης
των επιχειρήσεων
ΨΗΦΙΑΚΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ! !!
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ
ονος ενημερώνει το Επιμελητήριο Λακωνίας, τη διαχείριση τριών νέων δράσεων
του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 20142020) nou στοχεύουν στην
τητας των επιχειρήσεων ανατέθηκαν στην Διαχεριστική
ΕυρωΠαϊκών Προγραμμάτων
Δυτικής Ελλ δος-Πελοποννήσου-Ηπείρου-Ιονίων
Νήσων, μέσω του ΕΦΕΠΑΕ
μετά την Προκήρυξη τους από
το Υπουργείο Οικονομίας και
Τσιμεντοστρώσεις, αποκατάσταση οδικού δικτύου, κατασκευή φρεατίων-τοιχίων κ.α.
Ξεκίνησαν τα έργα για την απο του οδικού δικτύου που έχουν Ιωάννη θεολόγου τηςΔημοτικής Ενότητας 0νούντος α θαανακο
κατάσταση ημιών από τα έντονα un°στεί ημιές. Σκοπός είναι η Ενότητας Οινούντος θα γίνουν τασκευοοθείπερυγότοχος από
καιρικά φανόμενα που ηλη αν
περιοχές του Δ Σηάρτηςτα ηρο
n ουμε α χρονια. Το έργο, Προυπολογισμού 1.500.000 ευρώ. 8a
εκτελεστούν σύμφωνα με τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ειδικότερα. Προβλέπεται να
εκτελεσθούν εργασίες σε σημεία
Ανάπτυξης.
Αναλυτικά οι νέες δράσεις
αποκατάσταση της Βατότητας
οδων για την διευκόλυνση της
προσβασιμότητας, την βελτιωση
των συνθηκών διαΒίωσης των
συμηολτών αλλά και την αντιηλημμυρική θωράκιση των Περιοχών
Αναλυτικά, θα γίνουν napqBdσεις: Στην Τοηική Κοινότητα Αγ.
τσιμεντοστρωσεις στο αγροτικό
οδικό δίκτυο. Enlonc στην ίδια
τοΠΙ ή κοινότητα ο κατασκευοοθεί τοίχος αντιστήριξης από
οηλισμένο οκυρόδεμασε ουκεκριμένα σημεία
Στον οικισμό Καλύβα θεολόγου
της Τοπικής Κοινότητας ΑΥ,
Ιωάννη θεολόγου της Δημοτικής
οηισμενο σκυρόεμα στην ε
σοδο του χωριού στο τεχνικό του
ουλη ωτου ανωνού και ρεί po
B) θα ανακατασκευασθεί τοίχος
αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, στην είσοδο του χωριού
από θεολόγο,νθογίνουν τουεντοστρώσεις στο αγροτικό οδικό
δίκτυο, συνέχεια σελ.8
«Un ιακό μο (n u 50
εκατ ευρώ) και «Ψηφιακό
Αλμα» (n/u 50 εκατ. ευρώ
υποστήριξη
I noλύ μικρών, μικρών και με| σσίων επχειρήσεων όλων
των κλάδων για στοχευμένες
επενδύσεις σε Τεχνολογίες
αφορούν
Επιτυχημένη η 3η διοργάνωση με τη συμμετοχή χορωδιών από όλη τη χώρα
θεσμός το Πανελλήνιο Χορωδιακό
Φεστιβάλ Ευρώτα
νιών. Στο πλαίσιο της δράσης
«Ψηφιακό Βήμα», δύναται να
υποβληθούν επενδυτικό σχέ
δια από 5.000 ευρώ έως
50.000 ευρώ, ενώ στη δράση
«Ψηφιακό Αλμα» από 55.000
ευρω έως 400.000 ευρώ. Το
Ποσοστό της επιδότησης
διοργανωτές απένειμαν τιμη- ανέρχεται σε 50% και καλύτικά ΒροΒεία στον μεγάλο Ελ- | πτονται δαπάνες εξοπλισμού,
Ανα μουσικοσυνθέτη. Γιώργο ! λογισμικού και υπηρεσιών
Κατσαρό, για την ηροσφορά | nou napexovial από τρίτους
του στη μουσική και τον Πολιτι. | [hosting, σύνδεση στο Διαδίσμό, καθώς και στη γνωστή 1 κτυο, υΠηρεσίες ανάπτυξης
0 icion na
Βραβεύτηκαν ο συνθέτης Γ Κατσαρός και η δημοσιογράφος Ζ. Κουτσελίνη
Με απόλυτη επιτυχία δεεήχθη το «3ο Πανελλήνιο χοροδιακό Φεστιβάλ Ευρώτα»
Που διοργ νωσαν ο Σύλλογος
«Νέοι Ορίζοντες" και η ΧΟρω.
δία «Λιόπετρα», το διήμερο 9
και 10 Ιουνίου στο Πνευματικό
δημοσιογράφο και napoualaστρια του φεστιβάλ Ζήνα Κουτσελίνη. για το κοινωνικό της
έργο.
Ψηφιακού υλικού διαφήμισης, μετάφρασης του περιε
Κέντρο Σκάλας.
ιδιαίτερες στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά την έναρξη του φεστιΒάλ το ΣάθΒοτο, όταν ο
χομένου του ηλεκτρονικού
συνέχεια σελ.9
| καταστήματος κ.α.).

Τελευταία νέα από την εφημερίδα