Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 13/06/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
Για Την πώληση του Υγεία
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΑΠΟστολόπουλος κατά Πειραιώς και MIG
Βορείου Ελλάδος
Αναλυτικά οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου
Βήμα Πρ0ς βήμα η διαδικασία
για απαλλαγή από ΦΠΑ με το καλημέρα
μφισβητεί T
δυνατότητα
«καθαρής
ε οοου»
Τι αλλάζει για «μικρούς» επαγγελματιες Που κάνουν
Πρώτη φορά έναρξη εργασιών. Ποια είναι τα κριτήρια και
η διαδικασία για την απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ
Αναλυτικά οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου.
Χρ. Σταϊκούρας
ον δρόμο για την υπαγωγή στο
ειδικό καθεστώς απαλλαγής από τον
Κυριακούλης: Την έκδοση ομολογιακού
έως 2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η ΓΣ
ΠΑ10.000 ευρ όσε φορολ ρο
έως 10.000 ευρώ όσων φορολογουμένων κάνουν για Πρώτη φορά
έναρξη εργασιών ανοίγει η επικείμενη Ψήφιση του ΠΟλυνομοσχεδίου.Με διατάξεις Που περιλαμβάνονται στο άρθρο 111, δνε
ται μια ουσιαστικη ενισχυση σε
νέους μικρούς επιχειρηματίες, ενω
παύει να είναι υποχρεωτική η διετής
Παραμονή στο καθεστώς τών anaAλασσόμενων
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κυριακούλης ΚΥΡΙΟ 0,00% στις 11.06.2018 an0φάσισε επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης με anapria 72,81% και πλειουηφία 100% την έκδοση κοινού μη μετατρέΨιμου ομολογιακού Δανείου, ποσού έως
2.000.000 ευρώ και διάρκειας τριών ετών και
ενέκρινε ομόφωνα Την Παροχή εξουσιοδότ
ησης Προς Το Διοικητικό Συμβούλιο της εται
ρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων
όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου και
την υπογραφή Των σχετικών συμβατικών κει
μένων
Φέσσας: Παράλογο
να καθορι
υπουργόςμισθούς
ορίζοντα
>>( 3η
Οι Μινωικές Γραμ- Πλοίων
μές MINOA 0,00%
* Πώληση από τις
Μινωικές
ομίλου Grimaldi και
Των * Αγορά από ης κύριο μέτοχο των
ανακοινώνουν ότι, Συγκεκριμένα: ΣΤΟ 37.667.504 μετοχών Μινωικές Του Πλοίου Μινωικών Γραμμών,
σήμερα 11/06/2018 πλαίσιοτης αρχικής της HSWolon0ες "HIGHSPEED 7"από ΤΟ ΟΠΟΙΟ ανήκει
εταιρεια
συμφωνία με την ρομηνία Ποσοστό 48,53% έναντι συνολικού ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
100% θυγατρική
ολοκληρώθηκε η συμφωνίας με ημε- ανΤΙΠροσωπεύουν την εταιρεία HSW στην
εταιρεία ATTICA
onoia Προέβλεπε τη σήμερα οι ακολουθ- κεφαλαίου, στην
αβεβλ
νου μετοχικού της 25.000.000
ATTICA
ιάθεση του συνο- ες επιμέρους
λου Των μετοχών αλληλεξαρτώμενες Εταιρεία Συμμε- "SUPEREFASTYTI" Συμμετοχών, ένανΤΙ
Attica
TOU ΠΛΟΙΟ
Ανώνυμος Εταιρεία
οι οφειλέ
των αγροτών
nou κατέχει στην (en bloc) συναλλα- τοχών έναντι τιμή- ano την εταιρεία συνολικο
HSW καθώς
στην αγορα
Grimaldi Euromed
SpA, θυγατρική Του
Τος € 74.500.000
78.500.000