Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 13.06.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6054
Ποιοι ξένοι ταξιδε Ιαν στην Ελλ
άδα τον Μάιο αι ποιες περιοχές επέλεξαν
«Βαβυλωνία» ξένω επισκεπτών το φετινό καλο α1OL
Ποιες εισηγμένες του λάδου σχεδιάζουν επενδύσεις-Κλωστοϋφαντουργία:
Η Ευρώπη επενδύει χαι η Ελλάδα
Τρόπαλεύει
Την ώρα που η Ευρώπη επενδύει και πάλι στην κλω
στουφαντουογια, οι ε ληνικές εταιρειες πα ευουν με
το ν\ηλό κόστος ρεύματος και τις μεγάλη έκθεσή τους
σε ακριβό τραπεζικό δανεισμό. Ποιες εισηγμένες του Ι
κλάδου σχεδιάζουν επενδύσεις
Σαράντης:
ανξάνει την
τιμη-στοχο
«Θα ήθελα να θέσω δυο εοοτήματα στους αQuoδίους.
Πρωτον πως εξηγουν το οτι η χλωστου φαντουργια αναχαμπτει στην Ευρωπη-της 1 ερμανιας μη ε5αιοουμενης-χαι την
ίδια ώρα οι ελληνικές νηματουργίες που πουλάνε τα προϊόντα τους στις εταιρείες των χωρών αυτών, δεν μπορούν να
χανουν το ιδιο; Και δεύτε ον, γιατί επενδύουν σημερα στον
χλοστο uqo ντουογικο χ αδο χωρες πολυ πιο αναπτυγμένες
Η επενδυτική τQάπεζα εκτιμά
πως η απόκτηση του 90% της
ouXQανικής Ergopack στην
Ονηράνία, θα αυξήσ
νά έσοδα της ελληνικής
εισηγμένης κατά πεοί του 10
Γερμανικός Τύπος.
O A. Γεωογίου καταδι ά.
εκατ. ευρώ χαι τα EBITDA κατά
στ κε επει
τανε AL OLV
χαμητητερα ποσοστα ανεργιας αι οπιτε Ενδεν παρα του
εχα. ευω
ραγου
της μετοχής της Σα!άντης
ΣΑΡ +0,70% η Investment
Bank of Greece (IBG), διατ.
ήρώντας σύσταση «neutral».
Η επενδυτική τQάπεζα εκτιμά
Exceptional Doube10 για την
| | πως η απόκτηση του 90% της
0UXQανικής Ergopack στην
Νήρεις στα Supply Chain
vux0έσοδαθα αυξήσελληνικής
εισηγμένης χατά περίπου 10
εκατ. και τα EBITDA Χατά 1
εκατ. ευρω.
Ο γερμανικός τύπος δίνει μεγάλη δημοσιότητα στην
τελεσίδικη αποφαση για την καταδίκη του Τρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ σε ποινή φυλάκισης με αναστολή
Στην υπόθεση Ανδρέα Γεωργίου επανέρχεται η
Suddeutsche Zeitung του Μονάχου, όπως μεταδίδει η
Deutsche Welle, με τον τίτλο «καταδικάστηκε επειδή
ήταν ειλικρινής». Αφορμή η πρόσφατη από?ρίψη
αναιρεσης από τον Άρειο Πάγο που άσκησε ο πρώην επι
κεφ αλής της ΕΛΣΤΑΤ για την υπόθεση παράβασης καθ
ήχοντος επειδή σύμφωνα με το κατηγοοητήρι.ο δεν είχε
ενημερώσει το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής TQLV
στείλει στοιχεία για το έλλειμμα του 2009 στην
Eurostat. Έτσι η ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με ανα
στολή είναι πλέον τελεσίδικη
Τονίζει ωστόσο, πως η αγιοά
Η Νηρεύς ΝΗΡ-0,93% βραβεύτηκε με την υψηλότατη
διάκριση Exceptional Award
διάρκεια της τελετής Απονομής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κτήμα Αριάδνη
θετικό αντίκτυπο από την
τιμη της μετ
πόμπη
οργάν
Εφαρμογή και Χρήση Νέων
Τεχνολογιών, Internet of
Things εφαρμογών και καιSup
ply Chain Institute και η
του έτους
Boussias Communications.
υπό την τιμητική υποστήριξη
Στη συνεδρίαση που ολοκληρόθηκε στις 11 Ιουνίου,
μετοχή της εισηγμένης έκλεισε
μήκος όλων των Χρίχων της
παραγωγικής αλυσίδας της,
σύμφωνα με σχετική αναχοινωση
Logistics, με στόχο την ανά
δειξη της αριστείας χαι της
καινοτομίας στον χώρο, της
Εφοδιαστικής Αλυσ
14,3 ευρό με