Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Τώρα θυμηθή ατε
τον Άβέρ
Τετάρτη 13,lovvio
εντυπωσιάζομαι
τ ά 10πιστια τω Ποπιώ
σημαντικό μέ τήν διαγραφόμενη συμφωνία για
Επιφυλάξεις Παυλόπουλου-Χαρίζουμε την Μακεδονία με υποσχετική erga omnes
πραγματικ
τίληψή του παραχωρ
άπό τήν έπαρατο Δεξιά και εκείνος στην πραγ'Επί τής ουσίας, ομως, 'E
ραμανλή στην είσοδο τον Σκοπίων στο ΝΑΤΟ το 2008 ή νάυ στελέχους της κεντροδεξιάς παράταξης δεν ξέθαψαν: του Κωνστα
ιτονες να κα
ρας στό ΝΑΤΟ και την Ευρωσουν στο τραπέζι και να αποΡάλλη; Του Κωνσταντίνο Τρυπάνη: Μέχρι και
για τον Κώστα Καραμα
άλλα ξέρουν πώς ά
Ελληνική Δημοκρατία διά πααυτόν τουλάχιστον μποαν το τολμήσουν
ες, έγκατέλειψαν την
καλούνται σήμερα, τώρα, σέ παρόντα χρό
απόψεις πολιτικών
Μακεδονίας και του Μεγ
Αλεξάνδρου, πράγματι. Προτη φορά έδέχθησαν να αποσύτους οποίους πολέμησαν
ς περιόδους. Δειλοί!
εις τους γιά τήν υπαρξη μακεδονικής μειονότητος στην
Δεν έχουν το θάρρος της γνώμης τους νά
πάρουν στην πλάτη τους τόν συμβιβασμό και
Ψάχνουν σέ παραγράφους βιβλίων ξεχασμένα
111 ο
ος επο επτεται τον Προεδρο τηςΔημοκρατιας για να τον ενημε ουσειαχετιχις
κεδονικη έθνικότητα!
την συμφονία στο Σκοπιανό
τού erga omnes
πρώτη φοΚυβερνήσεως της «μακεδονικηλωσσα»! Στην Συνοδο του
ΟΗ Ε το 1977
λεγραφήματα, μαρτυ
δομεάν θα το κανουν) να ανα
θεωρησουν το Συνταγμα τους
ναάρθρα πρός την κατεύθυνση
προς την συσκευασία τής συμφωνιας, λοιπόν, έπιτής διαδι
κασιας, πραγματι ή Ελλάςάξι
βέτο τού 2008. Άπεδείχθη, μάλιστα οτι
στασια τής κληρονομιας τής
εμπε στό κυνήγι τοϋ ,Ιντιάνα
Τόουνς, οπως ειρωνεύετο ό
ΣΥΡΙΖΑ το 2013 την
αγων για την προv νθεου τις άκο δέρες βαφτιζαν νεοφυε
Συνέχεια στην σελ.3
Αρχαίας 'Ελληνικής Μακεδοψη τής Άμφιπόλεως. Έπί τής
και έχει τήν έδρα
του στήν Σίρτη της ΛιΌνοματολογών
Βοναπάρτης
«Βλέπει» ο Μητσοτάκης
Βασιλείων της Αφρικής
άνθρώπ
Ο έγγονός ένός ραβ_
Ποινικές ευθύνες για ανακεφαλαιοποίηση τράπεζών
όνομα της γειτονικής χώρας συχνά μας άντιτάι υπερτονίζουμε, ύπερ
λογής,' Υποστηρίχθηκε οτι δεν είναι σοβαρό
αποδίδονται κακές προθέσεις, επεκτατικές δι
θέσεις, έπιβλαβείς δυνατότητες σ' ένα άπλό
όνομα Ειπώθηκε ότι δέν υπάρχουν πειστικά πα
ραδειγματα καί ν κάποια μοιάζουν μέ κάτι τέ
τοιο, είναι απλή σύμπτωση, παρεξήγηση ισως
Κάποτε αλα αυτά, συνεχώς έπαναλαμβανόμενα
καταφέρνουν να προκαλέσουν σε μας άμφιβ
λίες, αμφισβητήσεις, αμφιταλαντεύσεις για τις
θέσεις που έχουμε, και υπονομεύουν τή σταθε
MIIOPEI ή προκήρυξις προώρων εκλογων να ειναι διακαης ποNeημοκρατιας, ομως όΠρόε
δρος τής ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης ηταν παραπανο από σ ηςο
πρός τόν χρόνο διεξαγωγής τους,
Κλείνοντας την χθεσινή όμιλία
ό άρχηγός τής άξιοματικής Άντιπολιτει σεως δηλωσε οτι οι εκλο
γές θα γίνουν μέσα στον έπόμενο
χρόνο. Ειναι η πρωτη φορά που
κ.Μητσοτάκης προβλέπε τι οί
εθνικες εκλογες θα γινουν το 2019
και τότε οί κυβερνώντες «θα κριθούν άπό τούς πολίτες γιά τά ψέπουργός θά κάνει ο,τι είναι δυνατον για να παραμεινει στην ε ο
σια, «μια παραμονή που θα στοιχίσει πολύ άκριβά στην χωρα κα
λώντας μέγα σκάνδαλο
στήνόοθόδοξη κου ων α
του Τσραήλ. Ο ρα gvos
Οβάντια Γιόζεφ μέ με
γάλη έπιρροη ίσως την
μεγαλύτερη των τελευνός Χουάν Μιγκέλ Έτσεap αόόπο!OS κατά το
Diamond League τής
Στοκχόλμης έφθασε κ
ριολεκτικά στην άλλη
άκρη του σκάμματος!
gog0όνά
οοηγει σε φτωχοποιηση την
να κοθε
κοινωνια και κυρια
πλέον,ό Πρόεδρος τής ΝΔ γναΤό 2013
ε οτι θα αναζητηθούν
ΟΒάντια Κοέν, πουΕΧε
κός αυτός άθλητής προΕλληνικής εΕνώσεως Τραπεζών,
που εκαναν»Όπως είπε, ό Πρωθυpappivos καί είναι 'Ορθόδιαζύάφήνοντας τοός πάντες
άναυδους, σοκάροντας
ματα υπάρχουν. Ψάχνοντας, άνακαλύπτει κανείς καί περιπτώσεις που αυτοί που έπέλεξαν
κάποιο όνομα έδαφους, για διαφόρους λόγους
«Επάνω» ο ΕΝΦΙΑ
διοκτήτες
καί τώρα συνήψε γάμο
τον σύντροφό του,
έναν άπολύτως παραλύτερη έπίδοσις τών ΤΕλευταίων 24 έτών. Παρ
όλα αυτά μπορει καί νά
εντυπωσεων
κριβώς τους ειδικούς σκοπούς γι
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ για περίπου 1 έκατομμύριο φορολογουμένου φέρουν οί νέες αντικειμενικές άξ1
ες, καθώς αυτοι θα κληθούν να πληρώσουν μεγα
Σιγκαπούρη-χειραψίες, άνταλλαγή φιλοφρονή|
σήμως καθώς ό άνεμος
ήταν μόλις έπάνω άπό
στην Χαιρα, στόν όποιο
σκοποι αυτοί ειχαν κάποια ύστεροβουλία, άπεβλεπαν να προωθησουν έπιθετική πολιτική νά
Γιονγκ Ουν θεωρείται αδιαμφισβητήτως μεγάλης
ιστορικήςσημασιας, ωστοσο υπολ ειπεται σημαντι
κα σε θεματα ούσιας. Συμ ονο μαλιστα με άρκε
τους αναλυτες, όντε φακτο νικητης και επωφελο μενος είναι ό Βορειοκορεάτης ήγέτης, πού κατάφερε ναβαλει τελο στον διεθνή απομονοτισμότής
ρας του. ΌΆμερικανός Πρόεδρος διεβεβαίωσεδτι
μια διεκδίκηση
οικογενεια του. Αποτην
(ο επο
Υπουργειο Οικονομικων επιχειρει απο χθες να δια
σκεδασει τιςάρνητικες έντυπο σεις, ή αισθησιςστην
κτηματαγορα ειναι οτιθα υπαρξουν περαιτερω έπι
πτώσεις έπιβαρύνοντας έπιπροσθέτως ένα ήδη βαρύ κλίμα. Βασει των αλ αγων που ανεκοινο θησαν
αύξημένο ΕΝΦΙΑ θα κληθούν να πληρώσουν οί
ν άναφερθει οτι τέτοιο παράδειγμα υπήρξε και
στόν οικείο έλληνικό μας χώρο. Εδώ και κάποια
τηs γειτου as δπουέγνε
μος ε ναι Εως +2 μ./δ
χρόνια, είναι αλήθεια.
Ημακραίων
παρουσία της Ενετικής Δημορματίστηκε στά "Επτάνησα τό 1797
"Ενας πανέμ
καί ίκανός σκύλος έπωαίτερο γεγονός που
Αξίζει να διαβάσετε
τους Αφρικανοός βασιλεις άπό τήν Ακτή του
στευτο ποσό, ωστόσο ό
ήλικίας δύο έτών Γκλένλόγοςτ
Εδώ όπου έφθάσαμεν, λοιπόν
nas τά καταφέρνουμε
πρέπει νάλι
«οπόπίεση»!
μ pos τής συνεντευεως τού
στόν φίλο Αλέξη Παπαχελά
μνηστος Κρής πολιτικός έπ+
μεινε νά μεταδοθεϊ μετά τόν
KOOI πολιτικοί μας άνδρες
ρά Μονή Κουτλουμου
σίου άπο τον ίερομόνα.
κός έφευρε τικός άπολύ
χαι στον ηαο»
σεων-ήσαν καί efval Οπαδοί
τοϋοάφησέ το γά αοριο» και
Πώς είναι δυνατόν νά καλούμεθα, ώς χώρα, νά άποφασίσουμε γιά σοβαρές ύποθέσεις, σχεδόν πάντα μέ τό
«ύπό άσφυκτική πιεση»
προσπάθεια έπιλύσεως του
«Μαεδονικου». Ενα θ μα πού
θά μπορούσε νά\ιλιΜ έδώ
καί πολλά χρόνια, &vol πολιτικοί μας ήγέτεςαχαν έπδείτοϋ«&s τό λύσει ό έπόμενοο.
Ορθόδοξη Εκκλησία μέ
άπό τά μάτια του και
τρέχοντας γρήγορα πά«Ενισχύεται
το σύστημα
EEodpeon, φυσικά, ή σημρινή κυβέρνηση, ή όποία (ώς
διά μαγείας) βρίσκεται μέν
ούπό πίκτη», άλλά elvon άποφασισμένη νά «λύσε» τό θ μα
τής όνομασίας τών Σκοπίων
θά είχε προκαλέσει συρεία άντιδράσεον, καδώ5 καταλογίζει δλες τίς εύθύνες
γιά τά δεινά σέ άλλους καί
άναδεικνύει τόν έαυτό του
Φόρουμ των Βασιλέων,
θέμα πού θά έπρεπε νά μ
ξχει άπασχολήσε, άλλά Kdθε φορά πού εμαστε κοντά,
προκύπτει Ενα άλλο, πού
Εάγγελος Αβέρωφ
υποστήρι εόττή Ελλά5etien
ή χώρα των χαμένων εύκαριών»καίαχε, έν πολλ is,Nτων Πριγκήπων και των
τής Αφρικής, που ίδρύ2008 στήν Βεγγάζη τής
στό μαντρί. Ένας άκουήσυχα ζει μόνον οταν τεάξίζΕΙ Τά
«καί νά μήν άνοίξειμότη»
Ακουγα χθές τό δε προ
Ζυνέχεια στήν σελ. 3
λεφτά του!