Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Website

Recognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3772o • ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΕΝΤΟΝΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ Ο ΟΑΣΑ

ΠΑΡΕΔΩΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διπλώματα
πιστοποίησης
πρώτων βοηθειών
>> ΣΕΛ. 2

ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ
ΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Η Παλαιστινιακή
σημαία στο
δημαρχείο Χαϊδαρίου

>> ΣΕΛ. 13

Παρεμβάσεις της
Περιφέρειας Αττικής
στη Μάνδρα

Συγκοινωνιακο

προβλημα

Μ

ε επιστολή του προς τον
ΟΑΣΑ ο δήμαρχος Χαϊδαρίου, κ. Μιχάλης Σελέκος
κάνει λόγο για «Συγκοινωνιακό
πρόβλημα στον Δήμο Χαϊδαρίου,
ύστερα και από τις τελευταίες αλλαγές που πραγματοποίησε ο ΟΑΣΑ, σε λεωφορειακές γραμμές που
εξυπηρετούσαν το σύνολο της πόλης». Χαρακτηριστικά, ο δήμαρχος
αναφέρει: «Προχωρήσατε σε δραστικές αλλαγές στα δρομολόγια
μιας σειράς λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν, στοιχειωδώς, την πόλη μας.
Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν οι
διαδρομές των γραμμών 803, 811

και 876 ενώ παράλληλα μειώθηκε
ο αριθμός των δρομολογημένων
οχημάτων, με αποτέλεσμα οι δημότες μας αλλά και οι επισκέπτες
της πόλης μας, είτε να ταλαιπωρούνται αναμένοντας στις στάσεις
έως και μία ώρα ή ακόμα χειρότερα, να μην εξυπηρετούνται καθόλου. Είναι απαράδεκτο, για παράδειγμα, το λεωφορείο 876 να
μην διέρχεται πλέον από τον ιστό
του κεντρικού Χαϊδαρίου καθιστώντας ανώφελη για το επιβατικό κοινό τη χρήση του Μετρό
(σταθμός «Αγία Μαρίνα»). Απαιτούμε την άμεση ανάκληση των
τελευταίων αλλαγών.»

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014 - 2020

Πρωτοπόρος
η ΑΕ Μεταμόρφωσης
>> ΣΕΛ. 15

«να κλείσει άμεσα
ο ΧυΤα Φυλής»
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στην πρόσφατη συνεδρίασή του
ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα σχετικά με τον ΧΥΤΑ Φυλής.

>>ΣΕΛ. 9

ΕΘΕλονΤικοΣ καΘαριΣμοΣ
ΣΤο ΔαΣοΣ ΘΕοκληΤου
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εθελοντική δράση καθαρισμού του Δάσους Θεοκλήτου που διοργανώθηκε από το Δήμο Βριλησσίων με την ενεργό συμμετοχή του Σ.Π.Α.Π.

>>ΣΕΛ.15

>>ΣΕΛIΔΑ 13

>>ΣΕΛ. 12



Τελευταία νέα από την εφημερίδα