Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ουκρανική ενίσχυση στα φτερά
της επίθεσης για τον ΙΑΣ ala
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣΣάββατο 9 Κυριακή 10
Ιουνίου 2018
Ap. φύλλου 6114
τώ ή 0,60€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 | e-mail: info@neoagonesgr 1 www.neoagones.gr
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ
ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΜΝΗ
Ποιους ευνοεί
το παρασκήνιο;
ηπροσφυγή στο ΣτΕ
Με προσφυγή στο ΣμΒοολιο ms
σουν οι κάτοικοι και επ xepnpates
ΖΗΤΗΣΕΑΠΟΤΗΝΚΙΝΑΟ
ΠΑΝΝΗΣΚΑΡΑΤΙΑΝΝΗΣ
στη φέτα
και τα Προϊόντα ΠΟΠ
Ο Βουλευτής Ιωαννινων
ΣΥΡΙΖΑ hawng Καραγιάννης. ως
μέλος τυν κονοβουλευτικά ν επιavunpooureld tng Βουλής nou Enand 1 έως 7 Ιουνου. Τη διακομμαοι Βουλα)τές της ΝΔ Θεόδωρος
Καράογλου και Κώστας Κουκο°κής Ομάδας φιλιας Ελλάδας-Ν
Lewapld Eni σεναριων για το ti ad Πρά5e1 τελικά το ΚΙΝΑΛ στο δήμο Ίυαννιτών SEKIvnoavoueu μετά την anoχώρηση του Γιώργου Καμινη anb τα Γιάννενα.
Αλλά με κάΠ0ld Bdon, κι άλλα στη λογικη να εζυΠηρετησουν ni8aVES npooun ικές Πολιτικές ΒλεΨεις
Σε κάθε περιπτυση υπάρχει ένα α 5ημένο ενδιαφέρον και μια κινητικότητα στο χώρο, αν και ειναι ακόμα Πολύ
νωρις, με αποτέλεσμα οοι ρισκάρουν να Βγάζουν τα ονόματά τους στη BITprva να κινδυνεύουν να καουν.
Οι Ν.Α. σήμερα φιλοζενούν δυο διαφορετικές προσεγγισεις Yici το τι πρέπει(;) να συνυπολογισει το ΚΙΝΑΛ, οι
todo κεντρικά, dnou τα Πράγματα εινα no SE κάααρ, αλλά Περισσότερο τη ικά, όταν εραει η τυν anoqod.
σεων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο Ιωαννιτών
ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗΤΟΥΤΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΗΠΕΊΟΥ
Dr. Γιανούλης Τα οκουπίδια
efvu δικά μας..
Η αρμοδιότητα της διχυκας την
σκουπιδιών ανηκει στον Πρώτο
|Μεγάλη ανταποκριση των
και η εκκρ4 ότητα αυτή nou napu
broexpupéec δράσεις στήριξης
εκδηλώσεις nou διοργάνωσε η Ειδιρησιακού Προγράμματος Περ
ας Ηπειρου σε συνεργασα με τα ΕΠΙΙωαννινων και Πρεβεζας yia triv
EnDepnpat κότητα και την Κανοτ μα σ οΕ.Π. ΗΠΕιρος 2014-2020.
Ηταν μια κονη Πρωτοβουλία &axuσης ms ενημερωσης για τα χρηματοδοτικά εργαλε α του ΕΣΠΑ, κατευnou ebce nponynaEl στα τέλη Μαρτεπιχειρήσεις μέσα στο Επιμελητήριο