Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΔΥΝΑΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Συνολικό μέρισμα 1,30 ευρώ ανά μετοχή , αποφάσισε
να δώσει η τακτική γενική
συνέλευση της Motor Oil,
με τον πρόεδρο Βαρδή Βαρ
δινογιάννη
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
«Οι ξένοι τουρίστες που θα έρ.
θουν σΤην Ελλάδα το 2018 θα
φθάσουν τα 32 εκατ. επισκέπτες,
περίπου 2 εκατ. περισσότεροι
από το 2017», είπε η υπουργός
Ελενα Κουντουρά
ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Στη διατήρηση των στρατηγικών
αποφάσεων και της θετικής πορεί.
ας με ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, εστίασε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ
Ευστάθιος Τσοτσορος . Σελ. 7
. Σελ.9
Σελ. 5
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 . Αριθμός φύλλου 901 . 0,50 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΗΚΤΑΟΠΛΑΚΑ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΟΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υώνου/την οικονομι
τα Τεράστια Πλεοναρματα
Μεγαλύτερη μείωση
# ΗΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ
# ΕΝΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
Για την αναπτυξη της rpaons ενέρ.
αναφέρθηκε ο πρόεδρος του
ομίλου Τέρνα Για ργος Περιστέρης
επισηυαίνοντας πως η στροφή στις
ΑΤΕ είναι γεγονός, προυποθέτοντας
ηταράλληλα συστήματα απ°errors
ενεργειας. c ΕΑίξη την onoia έχουν
Σε έναν από τους κορυφαίους παγκόσμιους παίκτες στο χωρο των
μετάλλων και της ενέργειας ανα.
δεικνύεται τελικά ο ελληνικός όμι
ς Μυτιληναίος
ρωση του μετ
επισήμανε °πρόεδροςτου Ομίλου
Ευάγγελος Μυτιληναίος" . Σελ 6
μετην
Με σημαντικές απώλειες
στο τέλος της συνεδρίασης
του .
αντιληφθεί αρκετές χώρες.
.Σελ. 8
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
«Είμαστε ικανοηοιημένοι από την
ayopa autonvrrou στην χώρα μας.
και αναμένουμε τα καλύτερα , για
το νέο μας μοντέλο», επισήμανε
πρόεδρος της Mercedes-Benz E
λάς, Γιάννης Καλλίγερος, στην φα
«Με 52 χρόνια παρουσίας και Ε
ρίας στο χώρο του κλιματισμού
έχουμε σήμερα καταφερε να εδραυθούμε σε έναηολύ δυναμικό κλά
δο, ano τους λίγους αναπτυσσομε.
νους στη χωρα μας". επισήμανε ο
EruKEpokis m inventor A.G. ip|
Σελ, 15
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr