Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 5487
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Συνέντευξη
του προπονητή
του Δουμπέσα
Λ. Βογιατζόγλου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Με τα ταμεία
στο κόκκινο ΟΕΒ και ΤΟΕΒ
δεν δέχονται επιταγές
καταγγέλλουν οι αγρότες,
πόσα οφείλουν ανά
περιφέρεια οι Οργανισμοί
ΣΕΛ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

σελ.: 12-13

www.xronikadramas.gr

24

Ακόμα μια επιτυχία
από τους παλαίμαχους
της Δόξας Δράμας
σελ.: 13

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ

Αποκτά ταυτότητα

το αστικό πράσινο
Σ

την ανάπτυξη ενός
πρότυπου συστήματος
για την άσκηση διαχείρισης και τη λήψη αποφάσεων στο αστικό πράσινο του
Δήμου Δράμας προχωρά
το ΤΕΙ ΑΜΘ. Πρόκειται
για την υλοποίηση του
υποέργου (1) της πράξης
με τίτλο «Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος για την
άσκηση διαχείρισης και
την λήψη αποφάσεων στο
αστικό πράσινο του Δήμου
Δράμας» με Κωδικό ΟΠΣ
5016099 στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη

Θερμό διήμερο γεμάτο γκάζι
και πάλι στην Προσοτσάνη
σελ.: 6

Περισσότερες από πέρσι
οι προεγγραφές στο VFT

(Χ460)

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

σελ.: 3

Ερευνώντας την ιστορία τής
Δράμας με άξονα το Erasmus+

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef, ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2 ΕΤΩΝ.

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

“Σχεδιασμός και διαχείριση του αστικού πρασίνου”,
το έργο αφορά τη σωστή
διαχείριση του αστικού
πρασίνου η οποία προϋποθέτει και την λεπτομερή
καταγραφή του.

ΤΟ 1ο ΓΕΛ ∆ΡΑΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 70
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
σελ.: 9
ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

σελ.: 7

[email protected]
6955922700

2014-2020.
Όπως εξηγεί στα ΧΡΟΝΙΚΑ ο καθηγητής του ΤΕΙ
ΑΜΘ κ. Ιωάννης Τάκος
επιστημονικός υπεύθυνος
του συγκεκριμένου υποέργου και διευθυντής του
μεταπτυχιακού τμήματος

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]