Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 12.06.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6053
Μέχου αι 150% στα διόδια της Εγ ατίας
Υπουργική απόφαση για αύξησεις
Ημερίδα της Πεοφέρειας Αττικής, της ΓΣΕΒΕΕ αι του Επαγγελματι ού Επιμελητηρίου Αθηνών
ερίδα που πραγματοποίησαν η ΠΕΟ14 έρεια ΑττΙΧής
Κυβερνητικός
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ΜΙΧρών Επιχειρησεων της Γε
δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπορων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), έγινε παρουσίαση
του Προγράμματος «Ευρωπαϊκό Δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης
επιχειρήσεων χαι 2ης ευχαιρίας επιχειρηματιών», χαθώς και των
προτον αποτελεσμάτον από τη μέχρι τώρα στηρί η επιχειρήσεων, από
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΕΕΑ.
ς Συνομοσπο
αξιωματου OG
Η ε ταμιευση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
κανονικα στι
Μέσω του προγοάμματος θα υποστηριχθούν δωρεάν 600
μΙΧρομεσαίες επιχειρήσεις της Αττικής που αντιμετοπίζουν
15 Ιουνίου
«Η εκταμίευση της υποδόσης
0α γίνει ΧανονΙΧά στις 15 Ιουνίου», τονίζει xuBeQvητικός
Βενιάμης.
Κλειδί η ανταγωνιστικότητα
της ναυτυϊας
«Το μεγάλο στοιχημα αυτού του προγράμματος παραμένει
ιωματούχος χαι πο°άλληλα
πως θα μπορεσουμε να εχο
00 εΛΟυμενους επιχειρηματιες», τονισε μετα5ύ αΜων απο
την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ χαι του ΙΜΕ
l ΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καβ αβάς προσθέτοντας: «και μιλαω για
επισημαίνει ότι «όσοι βιάζοντα
να ανακαλύψουν εμπλοκές
μία αχόμη φΟοί θα σχοντά
το Διοικητικό
Συμβούλιο του ESM, αποφάσισε να αναβάλει την εχταμίευση
της τελευταίας υπο)δόσης,
eu0ω, που ηταν
FF Group: Ξεκινάει
η έρευνα μετα
από 35 χαμένες ημέρες!
συνδεδεμένη με την
γούμενη, τρίτη αξιολάγηση του
3ου ελληνικού προγράμματος
διάσωσης, ελλείψει επα!κών
στοιχειο)ν απο τις ελληνικες
αΟΧές σε σχέση με την ποοεία
αποπληQωμής υποχρεώσεων
Ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), 2.
θεάυρος Βενιάμης, πιοαχυοησε την χοελεοομένη συνέν
τευξη Τύπου προς τους Έλληνες και ξένους δημοσιογραφους, στο πλαίσιο της διεθνούς έχθεσης τον Ποσειδωνίων 2018
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση υπογράμμισε πος «τα
Ποσειδονια 2018 βρήχαν τη ναυτιλία μας να διατηρεί σταθεράτην m'Ετική της θέση, moT0τική χου ποιοτική στη διεθνή
ναυταλιακή κατάταξη, ΕΧοντας αντιμετω σει με επιτυχία τις
προκλήσεις της ιδιαίτερα δύσους ναυλ cryopoic τον
γούμενων χρόνων και όχι μόνο. Παράλληλο, η Ένωσή μας,
Χουένο χρόνο 35 ημερών
«γράφει» και τυπικά από
χθες η πολύκροτη υπόθεση
Folli Follie καθώς μόλις στις
8 Ιουνίου και υπό την πίεση
των δημοσίων εροτημάτον
έγιναν όλα όσα Εποεπε να
κάνει η εταιρεία, ήδη, από
τις 4 Μαίου, όταν και δημοσιεύτηκε η πρώτη έκθεση της
υψηλόβαθμων στελεχών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ότι δεν €χει υπογραφεί
σύμβαση ανάθεσης έργου
έρευνας, μεταξύ FF Group
και Ernst&Young (EY), οι
Το ΑΣ του Ευ00)παϊκού Μηχα
Σταθερότητας ανέβαλε
την αποφαση του σχετικα με
την εκταμιευση του ενος ουσεδεδομέ
τευτικό όργανο της ε
ΟΧτησίας, με συνέπεια χου, επιμονή, συνέχισε χαι θα
συνεχίσει να Toomu'ζει τις θέσεις της ελλ νικής ναυτιλίας
στα διεθνη fora, έχοντας αποδείξει διαχρονικά οτι ευ4ouze
τεχμηουομενες προτάσεις, βασιζόμενες στην τεχνογνωσία
ncu την εμπειρια της ναυαης μας
ουσμέν
Χθες ανακοινώθηχαν αλλα
γες στο Δ.Σ της εισηγμένης,
μετά την παραιτη
συνόλου των μελών της ανεων
χαθυστε!ήσεων στο εσωτε!1240
εκτελούνται πλήρης, σύμφωνα
με εκποοσωστο του 007,ανισμου.
Επιτροπής