Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέο Μνημόνιο για συντάξεις και εισφορές
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5243 Τρίτη 12.06.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
>>> Τελ.
Μόνο 1.000 οχογενειακοί ιατροί
μεταρρύθμιση της ΟΝΕ
για 11 εκατ.
Ελληνες
για τις αιτήσεις
επιλύ0η
nav τα τεχνιχής φύσεως
ματα που δημιουργήθηκαν στην
ηλεκτρονική πλατ Ουα υποβοΝέο α χάθ1 ιδιωτικοποιήσεων
αιτήσεων Α21
Τα ζητήματα που προέκυψαν
,ΕΙ, στην συ
μέλους ή άλλους λόγους δια
, νεση ετερου
Υπενθυμίζεται, ότι η
είναι Λροσβάσιμη τόσο από την
ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ όσο και
από την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ.
Μετά την κατα
επόμενες όσεις. Σε κάθε καταεπιδόμα
ιατος
δρομικά επιδόματα δικαιούχων
που δεν έχουν καταβληθεί χα
και τ χόν συμψηφισμοί οφειλών
προη- ούμενοον ετών που θα
εχουν οριστιχοποιηθεί και
Ένα εχατομμύριο
ιδιοκτήτες
αφίξεις των τουριστών
Οι επισκέπτες στη χώρα μας θα
αν ηθούν κατά 2 εκατ. σε σχέση
με πέρυσι και θα ξεπεράσουν
τους 32 εκατομμύρια. Επίσης,
εργασίας (προσλήψεις μείον τις
αποχωρήσεις) από τις οποίες το
80% éγιναν στον τουρισμό και
οι μισές από αυτές είναι μόνιμες
Αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ για Ιεχτιμάται ότι θα αυξηθούν χαι χαι όχι εποχικές θέσεις
Μετά το μετοπο της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ που θα επανεξεταστεί
από τον ESM την Πέμπτη, αλλά και του Εφαρμοστικού Νόμου που
ποέπει να ψηφιστεί την ίδια ημέρα φέροντας μεγαλύτερες κατά 400
εκατ. ευρύ περικοπές στις συντάξεις, έρχεται και ένα άλλο θέμα στην
επικαιρότητα. Ζήτημα ετοιμότητας στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων
αλλά και σε άλλα TQ°απαιτούμενα της δ αξιολόγησης που πρέπει
να γίνουν "εκτός" Βουλής, τίθεται σε eyeopo για το Eurogroup της
21ης Ιουνίου που παρουσιάστηκε στην ολλανδική Βουλή
1.000.000 ιδιοκτήτες φέρνει
α ηση των αντικειμενικων
αξιών των αχινήτων ε
evel(η
τα εσοδα, τα οποία πέρυσι υποεργασίας»,
άλλον, αναφερομε
μεταξύ
ανέφερε
τηχαν σε 14,7 δι
| Αυτά τα στοιχεία παρέθεσε ο Γ.
Τζιάλλας, γ.γ. τουριστικής πολιτικής και ανάπτυ, ης του ντουογείου Τουρισμού, στην ημερίδα
οφελη του τουρισμο
Στόχος, σημείωσε,
όλη την Ελλάδα χαι οι οποίες
είναι
«κλείδωσαν» μέσα στο Σαββαληλες συσκέψεις, χαραμπόλες
εμπλοχές που προέχυψαν, για | Ελλάδας,
τοκύριαχο ύστερα από αλλε
θεί έμφαση στον θεματικό
τουρισμό, όπως ο ιατρικός, και
της, τελευταιας στιγμης χαι | για τον τουο ισμό υγείας της να επεκταθεί η τουριστική
περίοδος
που οργανώθηκε από
το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού
Υγείας και το Παγκοσμιο Ινστι
την αιγίδα του Ιατρικού Συλλό.
γου Αθηνών και της Κεντρικής
Ενυσης Δημαν Ελλά ος, στο
λαϊκές περιοχές. Οι τιμές ζώνης
αναμενεται στις περισσοτερες
περιπτώσεις να αυξηθούν σημαν
Όπως αναφέρεται στο έγγρα ο το
Eurogroup θα εξετάσει αν έγιναν όλα
τα προαπαιτούμενα και "αν επιτευχθεί ΙΧανοποιητική πρόοδος", η
αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί, κάτι
που ειναι προαπαιτουμενο για τις
την πλειονοτητα των προαπαιτούμε
ναν που Ψηφίζονται με τους εφαρμοστικό, "υτάρχουν και ορισμένα προαπαιτούμενα,του ενδέχεται να απαιτούν μεγαλύτερη χρονικά διαδιχασία
για την πληρη εφαρμογή τοις και
αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ αλλον
Ηδη τονισε, τ ο ωρα το προγρ
αμμα για τον ιαματικό τουρισμο.
Ελληνων
Γιατρων,
τουτο
Σε περίπου 1.500 περιοχές σε
ολόκληρη την επικράτεια ο
ΕΝΟΙΑ αυ άνεται σημαντικά σε
«Αρχικά έχουν δεσμευθεί 25
εκατ. ευρώ τα οποία θα κληθούν
να αξιοποιήσουν οι δημοι που
1.000.000 περιοχές μειο)νεται χοι
Huffington
Center
έχουν πιστοποιημενες ιαματικές
πηγές. Μέχρι τώρα έχουν αναγ
νωριστει
στο 75%, δηλαδή σε περίπου | Αντζελες των ΗΠΑ.
ατοφασεις αναφοοικά με το χοεος
8.000 περιοχές, εκτιμάται ότι θα
και πιστοποιηθεί 60 Αναφέρεται ωστόσο ότι πέρα από
ήσεων"
«Για προπη φορά στη χώ0α από
το 2001, τον φετινό Απρίλιο
ιαματικές πηγές στη χ(ορα και
Στις περιοχές ότου αυξάνεται θα
βρεθούν λαϊκές συνοικίες, τα
νησιά και οι τουριστικές περ- !υπήρξαν 100.000 νέες θέσεις αιτήσεων»
ποοχωρά η εξέταση και άλλων