Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣΙ 876
ΜΑΖ Eino o rug on more
«Τοι ζουν» τα κόκκαλα
'Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει μακεδονική γλώσσα-β00ειομακεδονική ταυτότητα
Hawa Τόν Ε.pvroyornal Tou'ς νοοφυούς noa.
trk Tougeiac Mns aoket @tg à Kk
την@ccep"17w TTY
CY pc,KE00|κη
αίο tag inrin5 to
hzv Izuprtinuvvu
J&p85tin, mazpu
ittit'in Ainuirren
nnt'κυτης
conmoo oporoor pe,i
oms miKOaiana é Atrereopilir
teochite, i.aamu init nanan
«Τύπος
καί Γλώσσα»
Ευγνωμοσύνη «Ρουβίκωνα»
για την επιεικεια του Σνοι α
rmYAT
LEEREpra
finn, Alla in me
ppoismu_
Τί γινόταν
επί ΔΕ1ς
Ee.μερίδων. ' anaoorin Oilvtofn T@v KdRr1με "
Αποστολόπουλος
κατά Πειραιώς-MIG
τών Πέντε ΑστέΟον
ASign νά διαβάσετε
Το «μενού του Άοιστοτέλουο στον τονοισμό