Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ
ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ
ΒΙΛΑΕΤΕΙΑ
Τρίτη όλων
των εηοχών!
στην Okapnia 086
Η Β. ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ EAAAAA . 1ΙΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Tpti, ti lonto' 2018 www.patriinewita, Apidgde pall
406is EYPQ0.30 €, Τιμ. Alyvas:E
ΔΗΜΟΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ:
ΟΡΙΚΗ» ΑΠΟΔΕΙΧΟΗΚΕ Η ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ YnowHonN
ΔΥΣΚΟΛΑ
τα Μαθηματικά
Είναι σημείο
δυσφήμισης
ΣΤΗΝ 0A0 AAMIETOY
ΤΑ ΧΒΕΙΑ θΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΤΟΥΣΑΝ
ΥΠΟΒΑΘΡΟ rwiDE ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ
Αναμενόμενο το γνωστό στα Αρχαία
» 10-11-12-13-16
ΑΡΧΙΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ
M. ΜΠΑΛΛΟΥΡΑΣ
Ολιστική στρατηγική
για ανάπτυξη
ΠΑΤΗΜΟΥΡΙΑ
Τα είπαν
με τον Τσιρώνη
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ HEAKOY
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-ΡΙΟΥ
Από Ολυμπία στο γύρο του κόσμου!
l. ΚΤΕΟ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΒΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΆΡΤΑΚΙΑΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΙΟΥΝΙΟ), 201H
ωρα 21:00
ΣΤΑ @ANAPLATBY AEPeAP
MIOY ANAPARIAA
uue"." ,"rus ~' "nh.mesm
METPHT
HA-26230 54071, KIN 6932 589 812
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ