Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

TΡΙΤΗ

τώρα!

12

ΙΟΥΝΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ
ΤΟN ΓΝΩΣΤΟ ΕΜΠΟΡΟ
ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΗ,
ΗΛΙΑ ΠΑΥΛΙ∆Η

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4859/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ Ν.∆. ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Α.

Ο Λ. Αυγενάκης στην Πάτρα
ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α (7 Μ.Μ.) ΣΤΟ ΠΑΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ
ΣΕΛ. 3

∆ΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Μένουν στο σκοτάδι

Με αποτύπωµα
στην τοπική
κοινωνία
και οικονοµία
u ΣΗΜΕΡΑ (4.30 µ.µ.)
Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

και µαγειρεύουν µε παλιόξυλα
ΕΠΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΣΕΛ. 7

ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Βατά και
προσεγγίσιµα

ΣΕΛ. 6

Ε.Κ.Π.:

Με έξι
συνδυασµούς
οι εκλογές

u ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ «Γ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤA
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙA «ΣΤΟΧΟΣ»
ΣΕΛ. 11-13

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ

ΣΕΛ. 39

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΡΓΗ

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΕ ΖΑΕΦ

Με κίνδυνο της ζωής τους
κάτω από τις νταλίκες
ΣΕΛ. 4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΑΜΜΕΝΟ
ΣΕΛ. 14

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

Ενοχή και για
τους τρεις
ΣΕΛ. 5

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΚ ΤΙΜΗΣΑΝ
ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΡΑΒΟΠΟ∆Η

Α Θ ΛΗ Τ Ι Σ ΜΟ Σ

Το
τηλέφωνο
χτύπησε...

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ

«Μαγικές»
στιγµές...

∆ΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑΤΡΑ

Προµηθέας: Με σφραγίδα Λιόλιου
ΣΕΛ. 19-25

«Τσεκούρι»
στο ειδικό
βοήθηµα
ΣΕΛ. 8

H Nαυτική
Ακαδηµία
Κύπρου
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 2

Από αριστερά: ∆ρ. Στ. Μαυροµούστακος, Εκτελεστικός ∆/ντης ΝΑΚ και Ιntercollege, Λιλίκα Βέργη, ∆ιευθύντρια Σπουδών, Ιωάννης Μοιραλιώτης, Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής, Βάλια Πασπαράκη, Πανεπιστήµιο Λευκωσίας