Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
110ΥΝΙΟΥ 2018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
AenHTIKA 8 ΣΕΛΙΔΕΣ|
Πανελλήνιες και τοπικές νεανικές προσδοκίες
ΑθΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ |
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ταπίο γνωστο: Οι περισσό
TEpal μαθητές μου. των τελευταίων ΕΚΟ
Του ΠΑΥΑΟΥ ΚΑΑΟΓΕΡΑΚΗ
Διευθυντή Εκπαίδευσης ε.z.
tid. Αλλοι ναι, άλλοι οχι. Κοινός παρανομοστής στο λόγια τους το ότι βρίσκονται !
χρόνων της Εκπ 1DEUDKng μου πύρείας
δές, βρισκονται ήδη Εξωτερικό και μάλ
λον δεν βλέπουν φως Ematp0φής. 01 λόγοι
στημονικες κατηγορι Εν 01 περισσοτερες
ver ος, προσπαθούν νο EyWW00στούν στι
κής αποκατάστασης οπαιτήσεις προσωm κής επαγγελματικής ξένες συνήθΕ1
ονε"ξης και πολλά άλλα. Τους συναντάς
στα σύντομα τοδώα τους Εδώ τη Χίο και
dvarme πληροφορίες στον ηχο της φωνής
ιστορια του στέρθη ΚΕ πρωταθλητής Ερύπης στ πόλο Ανδρών. Κυριάρχησε στη Βα στον τελικό
του ipalva-8 του Τσάμπιονς Λιγκ
με 9-7, απένανπ στην ιταλική Προ Ρέκο. Ο χώτης διεθνής
άσος Γιαννης Φουντουλης ήταν πρώτος κάρερ του Ολυστην OtpiG0 Ε ναι πολλο: Η οικονομική
κρίση και συνεπακόλουθη ανεργια,
umep πληθώρα mtuxaux ων σε όλες τις Emτον καταναλανο ουρανο και την ελλη ΛΚΠ
ψυχοσύνθεση. Tour λείπει Π 1KoyEVEa
του(Βοσε ΠΠατρίδα
μπο ο αντα φουν ο με οντας τέτο κ ε στη 13
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΝΑ ΑΠΟΠΟΊΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΩθΕΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
της ομάδας του Πειραιά ήταν και ο επίσης xiatng τερματοΡάλακας Ετέιρανος Γαλανόπουλος
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Επιτέλους ένα
καλό νέο από την ΕΠΟ!
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Επιτροπής rvavώσεων της ΕΠΟ, Εταυρος
Ψαράπουλας, μιλώντας στην ΕΡΑ Σπορ πρ av γγειλε άτ.m
Ομοσπονδια θα καλυ4ια τις μετακινήσεις των αιτητών προς
τα νησαγια τα παιχηδια ncr Ενικής Κατηνορας. Ακου
ΠΩΣ ΜΙΑ ΠΟΛΗ 30.000 ΚΑΤΟΊ
ΕΕΥΠΗΡΕΤΕΊΤΑΙ ΜΕ 7 ΑΠΟΡΡΊΜΜΑΤΟΦΟΡΑ!
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ivo! ΥΕΥονός ότι βΥαίνοντας έξω ονοίγουν τα μάτια μας.
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Διαβάστε ακόυη
.E Bapo ετε
διο σε
τερ οστηνπόλη της Χου Πο
Αυτο φανηΚΕ Κάθαρά και στο θέμα της διαχειρισης τών
επειδή τον ειχε αποΒάλει πριν από 1
μόνο Yuan
μαρχο ΚαθαΡιότητας Γιώργο Μπελέγρη πρτν λίγες μέρες
" κατήγγειλε παρεμβάσεις στο έργο του και αποχώρησε. 0
Μ αφ op i την επ κε rn con των δύο το γερμα κό Δημο
του St.In bert, T OU T Ροσομοιαζει πληθυσμιακά μέ το νησί
μας-30 χιλ. κάτοικοι-η συζήτηση ξεκίνησε με το πόσο σηαντο οδοτι ων τελών στη χη της θητείας της δημοτι
κη αρχης λέΥοντας ότι irrtiv tivayRtri" Y ο να μπορει η υπη
ρεσία να αντεπεξέλθει με επιτυχία στο έργο της, να
Ni ας
ε από μέλο
της Πειθο
a r9-25
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
τομέα ουτό στον υπόλοιπο κόσμο ώστε να μπορείς εν ευθετώ xpovo να ενσωματώσεις τις κολες πρακτικές και στην
αποτέλεσμο από τα 20 απορριμματοφόρα που Emxap ούσαν
κάθε μέρα τα 3 παρουσίαζαν προβληματα, και να 0DEDE
Στα καλυτερα παγκοσμιως
περί Αντιδήμαρχος υπεραμύνθηκε της μετάλης αύξ
της καθημερινότητας.
MIA VED δ10Kpion ΕΧΕΙ οτο Ενεργητικό του το ΠΠΥΕΤ VETTIO ORE D BE 15-2001 αντητε. Στόχοι Περιφερειακός και Λιμάνι Μεστών
κό eid Τύπου του Πανεπιστημ ου.ονάμΕΟ ΟΕάλλα υ ίρωσή του Βρίσκεται οπεριτο κότ ουδεν polaer ov στ ν της Π
ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΝΗΣΙΩΝ
Ζητούν Τσίπρα
OAO και mo καντάστην ολοκλήμπορεσε? voondie8e, με το
Παράλληλα, σύσκΕΨη φορέων
opakn μελέτη, ap' ετέρου νο
ακόμη σταθμό οταν αποτύπωση της θετκης σκαδημακής του πορείας.
Αναδεκνυε? την ταχύτατη άνοδο τ
οκάδημακό οτερέωμα, σεΑΜότερα από:
λοντικοί όροι της μελέτης
ΠΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.
ΕΊΟΥΑΑΣΤΕΣ & ΣΤΕΑΕΧΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
συντελεστών 4 FIA στα wi07ά το
βορε?
MUDr θΕΟΔΟΣΙΟΣ I. ΑΡΤΥΡΟΥΔΗΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
lhiersità Ranarts, Park,
Σηφάοκανα . Τηλ: 227 10 81 981