Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9539 , ΕΤΟΣ 340 . TIMH 1.5 Ευρώ- ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ
«Μπρος-Πίσω»
a110 την
Σελ 4
ΟΟΟΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
DRINK PINK
Έκθεση
ΥενσιΥνωσιας
των καλύτερων
ροζέ κρασιών
σεις στον ΕΝΟΑ ? po υνητρο για Το ηματογραφές na
αξιών anoraouv arts τις
Η απόφαση εφάπαξ εφαρμογής Των νέων ημών είναι οριστική, όηως άλ.
Αυστε και η διατα η μετην ο ο α θα tpo ono ouvra το ο οντα our
φωνα με τα οποία ο ΕΝΦΙΑ κάθε έτους υπολογίζεται με βάση τις αξίες οι
Hangoon oonan e papu dyt
t po urer
διατάξεις του
uava co
πωλήσεις μετοχών μεταξυ των véuw διαταξεων
noroer
Το ηολυνομοσχέδιο το onolo e
nerei va
r po te μέχρι ti
14 Ιου
vou ne
Οι παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ μετά τις αλλαγές των αντικειμενικών οποιεςιοχνουν την 1η favouopiou
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΠΑ ΛΥΣΗ
Παρέμβαση Ανγκελας Μέρκελ
α το Ελληνικό χρέος
Σελ.7
ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΕ
| Ιταλία καιΤΕτρέλαιο
μπορούν.va:11φαλιδίσουν»
την ανάπτυξη στην Ελλάδα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018
Με Αρχαία Ελληνικά
και Μαθηματικά
ρουν να.xquan101σουν
συστημα
η δεύτερη μέραΖ.2
Σελ 4