Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1307
ΕΤΟΣ 25ον ΤΗΛ.: 265 10 22044
e_mail: [email protected]
FAX: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ
Η έπαρση Τσίπρα και η θλιβερή αλήθεια
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΦΟΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ
Η Ελλάδα έγινε πρωταθλήτρια χώρα στις μεταρρυθμίσεις όχι μόνο στην Ευρώπη και στην ευρωζώνη, αλλά και μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ,
τα τρία τελευταία χρόνια» είπε ο πρωθυπουργός
κ. Τσίπρας στις κοινές δηλώσεις του με τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Ανχελ Γκουρία στο
Μέγαρο Μαξίμου και συνέχισε να εκπλήττει
όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν να τον ακούσουν, ση,
μειωνοντας ότι η ελληνικη οικονομια δεν έχει
πλέον ανάγκη από επιπλέον μέτρα επβάρυνσης
αλλά ελάφρυνση σε ό,τι αφορά τα μέτρα της λιτότητας και ένα σχεδιασμένο πλάνο συνέχισης
των μεταρρυθμίσεων και ελάφρυνσης της οικονομίας από περιττά βάρη.
i ΦΟΡΟΙ
Η χώρα στην οποία αναφέρεται ο πρωθυπουργός σίγουρα rηγαίνει καλά. Δεν είναι, όμως, η Ελλάδα αυτή η χώρα. Η πραγματικότητα που
διαμόρφωσε ο κ. Τσίπρας κατά τη διάρκεια της
θητείας του είναι από δυσάρεστη έως αφόρητη
Συνέχεια στη σελίδα 20
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Οι αυτοδιοικητικοί υποστηρίζουν
ότι δεν έλαβαν καμία απάντηση
Σε μια κλωστή τα εθνυχά μας θέματα
ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΘΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΝ ;
AKaom η Προχθεσινηουναντηση ΚΕΜΕ
-Σκουρλέτηγιατον-Κλεισθένη!
Ιελιχα, αυτή η Χυβέρνηση δεν λεει να σοβοοευτεί. Είτε διαχειρι:εται τα εθνικά θέ.
ματα είτε τα ουχονομΧά ή το θέμα τον
εκλογιόν, η %υβέρνηση λειτουργεί σαν δεχα.
τενταμελές συμβούλιο-το απόλυτο μπου
χαλο, με εςαίρε- .
ση το θέμα των
εχδρομούν. Μόνο
επειδή έγιναν XV.
βέρνηση και δεν
υπάρχει θεμα εχΣτο Υπουργείο Εσ0UTEQ4.
χών πυκοιήλθε αντιπροσω.
τεία της ΚΕντοχής Ένυση
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
TQ0Χειμένου να παρουσιάσει
τις θέσεις xces προτάσεις της
| Μήνυμα από
τα Γιάννενα να
το Μακεδον κό
Μειοψηφίεςμπλ
τολμήσετε
οκαρουν την ερευνα ! Παρουσία αρκετοί
(αλλά όχι όοουΈπρεπε)
Ομάν, στο μό.
νο στο οποίο συμφωνούν είναι στην άλωση του notoug. με
ελεΤΧόμενες ποοσλήψεις, ποοαγιογές «δικών
τους παιδιών» και ΕΧΧαθαρίσεις των μη αρε.
Γραφει ο
φοότης
στην κεντρική πλατεία
Z.1Ίανταζης
Διχηγόρος
Ενώ η διοίκηση της Ελ.
ληνικής
Διαχειριστικής
1 11 . ' . ' | τον
μασίες για τη orrxcv.
χων (ΕΔΕΥ) προσπαθει
να προχο
κασίες οχτε να υπογρά. )
Ορώπος που δουτοαγματεύονται την ονομασία των Σχοπίον είναι φορως ενδειχτιχός τη; λειτουργίας τους
Μόνο που στα εθνικά θέματα οποιοδήποτε λάθος δεν διο odove
τα, χαι γι' αυτό το "ασόβαρος» Inrgucto ηαλαα 23
(ξεχώρισε η τεράστια
ελληνική σημαία)
φουν οι νέες συ!βάσει
SAVEPIRUS