Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ελλά κάτω
από τα ραντά
Κυρίλλου AleEndp
Ιουνίου 2018
1100s άνακήρυξη ΑΟΖ
και επέκταση στα 12 μίλια
Τα μέ μηύ.e ενδι φερον..Ενος όλάκληρος ppoocuia o
ano tugon po o era a
Ελλάς-Κύπρος προετοιμάζονται-Ετοιμα τά Διατάγματα για τά χυουκανδατα
νοϋ σί.ttsparos abanca στάν έλεύθεοο xpdl
sutuCi Taala,-Kitani
καταοουμα των μυθων
AN METAAONE
Η ΝΔ άπαντα για την διάσκεψη το Ο ΟΗΕ τού 1977
Δηή NA-t m μ
in.at mi' gtri"
Sga.pine3K76atto21" Z Oi irnm#r*Tinoora Livinen otr trjv
Σήμερα
Υιοθετήσαμε το «μάλιστα xuole»
of vigi Osmtm.onok.
stro)spaiures ,droyue miminn ramanetttt To u
um rad
or Τον 40
korapiat1 μο uson6
mmaroos.cpumidfe m
ouovs uzi ish yemve'mses).4
urrarin στό ulmitaos.