Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27060
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
92-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
Τέλος του
Ανώνυμη Πηγή: Αισιοδοξία για
συμφωνία ελάφρυνσης χρέους
Προγράμματος
Ανοδικά κινούνται ευρώ και
Υερμανικά ομόλογα
Le Monde: Να κλείσει το ελληνικό θέμα Υια να ανοίξει το ιταλικό!
αναταράξεις στην ιταλική αγορά ο
δων σήμερα (σ.σ. Πέμπτη), ενώ ανοδικά
uQ0%αι οι αποδό
σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασί
(bunds), καθώς οι επενδυτές προβλέπουν
ότι το πρόγ!αμμα αγορών ομολόγων της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
ιναι σημαντικό να
μια στρατηγική που θα μας δώσει τη
θεωρούνται ασφαλή κατα
λόγων», δήλωσε ο αξιωματούχος
Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να
τηρήσει τους υφιστάμενους δημοσιο
Bundesbank
Γενς Βάιντμαν:
«Δεν εΠαινουνται
οεοντως οι χωρες
της κρισης»
στοχους, αν και οεν προκειται να υ
ι όροι, δήλωσε ο αξιω
ματούχος. Η επιστροφή στην Αθήνα
οι κεντρικες
τράπεζες της ευρωζώνης από τα ελ
κερδών που είχαν
αυτων των στο
ελάφρυνσης χρέους αργότερα αυτό το μηχων
Ελλάδα είναι αισιόδοξη για τις
ν επαινείται δεόντως ότι οι χώQες
προοπτικές μιας συμφωνίας ελάφρυνσης
σιόδοξος πως θα παραταθούν τα δάνεια
χ!εους τον Ιούνιο που θαχαταστησουν
α ιόπιστη τη μεταμνημονιακή της επι
στ00φη στις αγορές ομολόγων παράλλη
λα με την εποπτεία της ΕΕ χαι ένα τακλήρωση του προγράμματος στηριξης. Δεν
υπάρχει αμφι ολία ότι το πρόγραμμα θα
ολοκληροθεί επιτυχως, δηλαδή η Ελλάδα
θα είναι σε θέση να ανακτήσει βιώσιμη
και διαρκή πρόσβαση στις αγορές πέρα
2018 και 2019», δήλωσε ο αξιώματού
χος που θέλησε να διατηρ σε ι την ανωνυ
στο πλαίσιο της συμφωνίας ελάφρυνσης
χρέους, στην οποία στοχεύουν να καταλ
ξουν οι υπουργοι Οικονομικων της ευρω
ζώνης στη συνεδρίαση τους στις 21 Ιουνίτης XQ1σης ασχοληθηχαν με τα αιτια
των προβληματων χαι κατάφε αν να ενι
ν Ελλάδα, την
λανδία, την Ισπανία και στην Κύπρο
μέση αύξηση της μονάδας κόστους ε07υσίας πουν την χρίση (1999-2007) ήταν
πάνω από τον μέσο όρο της Ευ
γεγονός που συνέβαλε στη μείωση της α
νταγων
μειακό απόθεμα, δήλωσε αξιωματούχος
της ελληνικής κυβέρνησης.
ΗΕλλάδα ειχε σημερα
δρίασης είναι να εξασφαλιστεί η στήριξη
του ΔΝΤ στην προσφορά ελάφρυνσης χρέ
Πέμπτη
συνομιλίες στο Παρίσι με τ
πιστωτε
οωζώνης,
ς δήλωσε ότι η Αθήνα
γνωρίζει τον κίνδυνο μετάδοσης από τις
ους της ευρωζώνης προς την
Ελλάδα, προκειμένου να ε
της από την ευρωζώνη και το ΔΝΤ αναφο
ρικά με την επεξεργασία μιας συμφωνίας
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το κό
στος εργασίας μειώθηκε, αποτέλεσμα
να γινουν πιο ανταγωνιστικές οι οικονο
των εν λόγω χωρών. Οι μεταρρυθμι
ναγίνουν τα ανταγωνιστμε αποτέλεσμα
Πολλαπλάσιες οι εξαγωγες μας από τις εισαγωνές
Περαιτέρω μείωση του εμπορικού ισοζυγίου
leQαιτέQ() μείωση χατά 4,6%
ωσε το έλλειμμα του εμποριχου ισοζυγίου
της χώQας τον Απρίλιο εφέτος, καθώς
για έναν ακόμη μήνα η αξία των ελληνι
ων εξαγωγων ηταν πολλαπλάσια εχε
Το έλλειμμα του εμπ
ανήλθε
1.826,0 ε
στολών ανήλθε στο ποσό των 2.589,1 εκατ.
ρώ, έναντι
«Πρασινες»
,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρ
ασε αύξηση κατά 189,2 εκατ. ευρώ ή
12,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και
τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 179,3
εκατ. ευρώ ή 11,8%)
υσίασε μείωση κ
νης των εισαγωγών. Στο τέλος του α
524,7 εκατ. ευρώ ή 28,3%, ενώ χωρίς τα
τ!αμήνου, η μείωση του εμπορι χού ελκαι τα π/οια π
αύξηση κατά 15,2 εκατ. ευ
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις
εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτο
Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφι
EE: 16 δισ. ευρώ Υια το διάστημα
υποδομές, από του
ποδηλατόδρομους μέχρι τον καθαρό αέ
ρα, όχι μόνο βοηθούν το περιβάλλον αλλά
μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την περίοδο
2021-2027 προβλέπει τη διάθεση 16 δισ. ευρώ στον τομέα του διαστήματος, προκειμένου
η ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω τον ηγετικό ρολο της χαι να παραμεινει στην παγκόσμια
λαιοειδή παρουσιασε μείωση κατά 335,5
κότητα, σύμφωνα με μια έρευνα που δό
θηκε στη δημοσιότ
λαιοειδή και τα πλο
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε, προτείνει να ενοποιηθούν ό
υφιστάμενες και οι νέες διαστημικές δραστηριότητες σε ένα ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα