Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Προετοιμασία νέων ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων με ελληνική εμπλοκή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ nAPATKEYH810NH 2018
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
λαμό Καλπακίου για navwano ένα χρόνο. 0, φαντάρο. κα1930 Στην npdra, napa tm, apvητικη στάση των pcpop.
για, διαμαρτυρόμενοι να τη βαριά φορολογία. Στο πλευρο τους τάσσετα, και η Epyatia της πόλης. Το Ενωτικό Ιτα
οεις κ.λη.) υπέρ της ΠΕΕΑ και του ΕΑΜ, στις onocenaip
πό το «σκονάκι
από την ανάπτυξη με την Kamuv,κή nolrtνέο κράτος . mpotextopromou δημ ouprti.
κή για οταθερό και δίκαιο μέροομα από την
ΕΚΕί στο ΠΑΣΟΚ ξέμειναν ano 1δέες και εί,
δίπλα αστικών κομμάτων. Είναι ότι όλοι μοται, το Κοσσυφ0nldio, δημ0upysto, με τη
μουν κο. με την anoot01η στρατού της ΕΕ,
νατολιστεί npeng' με την ndin του νο pdσχετικά με την tmp1αση των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Στην Ακι ον κάνυκοξί οντιΥΡόφουν από το «οκονάκο" του iceA. βέτο σε ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ. Αυτο έλε
Μεγάλη μπίζνα
8/9/1964, η Κίνηση θαουνχυνυτεί με τηΝεολαία της ΕΔΑ,
Επιβεβαιώσεις
1973 Μετά από 34 χρόνια δικτατορίας στην lato via, 0
κριτικός Μάρκος Αυγέρης. Ο Μάρκος AreonC, ζυμωμέvuvwow copore, aviopu&ηλαδή με τς.ayopa o. σΧΕδιασμοί ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. ΕΕ στα
μάτι καμαρφυ οντα. Οσο για την άηο
σχέση με σήμερο, όταν το 2008, στη Συνο.
payva vo το καταλάβ., KOveic, αφου την 4tzia tuv ^οσίων, ήταν διάχυτη η μπάκα της
ριοχές νοαναρωτού tti m ςείνο δυν τον
po to Haloscaign, nou nd6στη eiva' οφόρητη
σύμφωνα με μαρτυρία της Ελλης Αλεξίου), στο anoo na.
στροφη των Προγραμμάτων mou ETti
το 53,98% των ψήφων και ολέγεται Πρόεδρος της Αυγια τον cinamonousuave umootai onéoc
της Tomork A οίκησης, δεν έτυχαν npopoέχουν Χόσε. τη φόρμα τους. Ανάμεσα στις
του κεφαλαίου
σεις στελεχών του Κόμματος την περίοδο eΚαι βέβαια όα ντυμένο με το-οφηημα»-ανακοί υοητΤου εξεδωσε το r popu o Tumou
παραλλαγή της +6ουαης ανά"τυξης» ότ, η της ΚΕ του ΚΚΕ την 13/2008 Ayonpwanό
ανάκαμη των κερδών μηορεί νο συμβαδ. τη Συνοδο: «Η ΝΔ κα' το ΠΑΣΟΚ επίσης oσει με την wavono"ηση των cpratuicaw-ka- noiqurrouvon to NATO piowrtai ήδη στη
FYROM με τη δική τους συμφ.ma κοι ότι το
Ενημερυσης. Kogad grainuong v nponahei. Ta σκουπίδια είναι μεγάλη-μπι να" και
civarkono vant yon angropeut.κόσετέtotec Krwntomor 0εις an' όσους έχουν άμε.
σ0 ή έμμεσο ουμφέρον amo autr
iesav avorywurv, μαου. της Ησυνδεσης mopurv
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Ιδοκτησίο: οΣΥΤΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕν Δ.euBuvon: Acuqu ρος Ηρακλείου 145. No luvio,
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ!
Σ6huoc :30. Τηλ. 210.3320.807 , 210.3320.816
210283 311 FAK 2310 228810
Διαφημίσεις: Σόλοιας 130 l& efasovouldo«J Τ.Κ. I 0681.
τηλ. 210.3320811, 210.3320.809 FAX: 210.330' 974
Τηλ Κέντρο: 210 2592 600-FAX: 210.25 92 800

Τελευταία νέα από την εφημερίδα