Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Ιουνίου
Αριθ. Φύλλου 5547
Τιμή φύλ. : 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPO
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Βράβευση του Δήμου Κοζάνης
για τη συμμετοχή
στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
κινητικότητας
Σελίδα 1
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Φώτης Κεχαγιάς
θερμέςευχέςγια δύναμη
ΙΙΙΤολεμαϊδα:
και επιτυχία
στους υποψηφίους
των Πανελλήνιων Εξετάσεων
Σελίδα 6
συλλαλητήριο για τη Μακεδονία
Μαζική ήταν η συμμετοχή φορέων
και Πολιτών, συλλαλητήριο
tns Τετά°ns, nou δοργάνωσε
στην κεντρική Πλατεία
Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ
voucher για ωφελούμενους
Ayava για την Ελληνικότητα tns
Μακεδονία$ με τη Ουμμετοχή του
Δήμου Eopbaias, και σύμφωνα
με εκτιμήσε1s o apiQuos
της προκήρυξης των 34 Δήμων
251 θέσεις στην Κοζάνη, με το σύστημα
των επιταγιον κατάρτισης (training voucher)
Παιδικό Πρωτάθλημα ΕΠΣ Κοζάνης:
Τα ζευγάρια των τελικών
σε League A, League B
Σελίδα"
Δήμος Κοζάνης
άδράσεωνμε
παιχνίδι και δημι
ουργικές δραστήριο.
τητες, με αφορμη
την Παγκόσμια
Σελίδα 24
Ημέρα
Περιβάλλοντος
8 Ιουνίου ως 10 Ιουνίου
Η Διεύθυνση Περι
βάλλοντος του Δήμου
Κοζάνης με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος απο
δύεται σε μια προσπάΤο πλεονέκτημα
της ανηθικότητας
"Γιατί, οι άλλοι καλύτεροι ήταν;».
Αυτή ήταν η επωδός κάθε συζήτησης για τα
πρώτα κρίματα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στη διακυβέρ.
νηση του τόπου, αμαρτήματα Του ήταν ανησυ
χητικά πολλά για μια εξουσία λίγων μηνών
ευαισθητοποίησης των
πολιτών για την προστασία του περιβάλ
λοντος και την
εξοικονόμηση πόρων
Το ρητορικό αυτό ερώτημα ενσωμάτωνε μια
μπαγαποντιά.
Οι «άλλοι», δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ., μετρου σαν σαράντα χρόνια εξουσίας.
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 14